Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

   ХХ сесія  міської  ради  VІ скликання

РІШЕННЯ

  від  08 червня  2012 року                                                                                                                           №  342

Про затвердження порядку денного ХХ сесії  Барвінківської міської ради УІ скликання.

Відповідно до ст. ст. 43,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

1.Про внесення змін до рішення від 30 грудня 2011 року № 259 «Про бюджет м.Барвінкового на 2012 рік».                                                     

                     Інформує : Янгурська Н.В. – головний бухгалтер

2.Про внесення змін та доповнень до додатків №1 та №2 «Програми обслуговування , утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки».

                           Інформує : Магда В.Г.- міський голова

3.Про внесення змін та доповнень до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2010-2014 роки».

                           Інформує : Магда В.Г.- міський голова

4.Про внесення змін до додатків №1 та №2 «Програми газифікації міста Барвінкове на 2011-2015 роки».

                           Інформує : Магда В.Г.- міський голова

5.Про затвердження договору про відчудження комунального майна.

                           Інформує : Магда В.Г.- міський голова

6.Про надання  дозволу  на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

                      Інформує : Докунін М.О., спеціаліст з регулювання земельних відносин

7.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безкоштовну  передачу земельної  ділянки  у  власність.

                      Інформує : Докунін М.О., спеціаліст з регулювання земельних відносин

8.Про розгляд подання прокурора Барвінківського району Харківської області щодо усунення порушень вимог Земельного кодексу України в частині надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації.

                      Інформує : Докунін М.О., спеціаліст з регулювання земельних відносин

Різне :

Про внесення змін та доповнень до додатку №4 міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки.

         Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

        від  08 червня  2012 року                                                                                                                     №  343

Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року № 259
 «Про бюджет м. Барвінкового на 2012 рік»

Заслухавши інформацію про внесення змін до міського бюджету  2012 року, відповідно до  рішення Барвінківської районної ради від 23.05.2012р. № 205- VI з питання « Про виконання районного бюджету за I квартал 2012року та внесення змін до рішення районної ради від 28.12.2011 року № 164 – VI « Про районний бюджет на 2012 рік», відповідно до  розпорядження КМУ від 26.08.2011р. № 1001-р (зі змінами) « Про добудову підвідних газопроводів», листа головного управління паливно – енергетичного комплексу облдержадміністрації від 14.05.2012р. №04-1070/2-04/665, листа Барвінківської райдержадміністрації від 14.05.2012р. № 01-08/1471 « Про включення об»єкту: Газопостачання південно – західної частини  м.Барвінкове Харківської області з ГРП» до переліку об»єктів газопостачання, що споруджуються на території Харківської області у 2012 році» та висновку державної експертизи  № 121-01164-11 від 15.11.2011р.,керуючись ст.26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи пропозицію комісії з питань бюджету та фінансів,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести  відповідні   зміни  до   міського  бюджету на 2012 рік, затвердженого рішенням  XVI сесія  міської  ради  V! скликання  від 30 грудня 2011 року №259, рішенням XVIII  сесія  міської  ради    V! скликання  від 17лютого 2012 року № 282, рішенням XIX сесії міської ради VI скликання від 27 квітня 2012року  додатки до нього, виклавши в новій редакції. 

1.1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 5628,8 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 4817,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 811,3 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  360,1 тис. грн. (додаток №1),

- дотації вирівнювання, що одержується з районного бюджету у сумі 543,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 238,0 тис.грн.:

       1.2 .Затвердити  загальний  обсяг  видатків  міського  бюджету  м. Барвінкове  на  2012 рік у  сумі 6060,6 тис. грн., в  тому  числі обсяг видатків  загального фонду  бюджету  у  сумі  5121,2тис.грн   та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  у  сумі 939,4 тис.грн. за  функціональною ( додаток № 2)  та відомчою (додаток № 3)  структурою бюджету.

2. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 303,7 тис.грн., джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 303,7 тис.грн.

3. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 128,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки спеціального фонду 128,1 тис.грн. (додаток№9)

4.  Затвердити   обсяг  міжбюджетних  трансфертів (додаток № 4)  на 2012 рік

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.  Встановити  розмір  оборотної  касової  готівки  міського бюджету 2012 р.у сумі 50,0 тис. грн.

 6. Затвердити перелік об»єктів  (додаток№5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

7. Збільшити доходну та  видаткову  частину  міського бюджету  по спеціальному фонду  за  рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   на  суму  238,0 тис. грн.

 По доходах:

Код 41034400 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах « в сумі 238,0 тис.грн. 

та  направити  їх  на:

-  на КФК 170703 «Видатки  на  проведення  робіт,  пов»язаних із  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних  доріг»  КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів»  в сумі 238,0 тис.грн (проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул.50 років Рад.України)

8 Збільшити доходну та  видаткову  частину  міського бюджету  по спеціальному фонду на суму  від   НАК «Нафтогаз України»  7509,5 тис.грн

По доходах:

Код 25020200 ’’Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів’’  - 7509,5 тис.грн.

та  направити  їх  на:

КФК 150101 «Капітальні  вкладення»  КЕКВ 2123  «Інше  будівництво»  в  сумі 7509,5 тис.грн.( Газифікація південно – західної частини  м.Барвінкове Харківської області з ГРП)

9. Зробити переміщення з КФК на КФК по спеціальному  фонду:

         - з  КФК 170703 «Видатки  на  проведення  робіт,  пов»язаних із  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних  доріг»    КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об»єктів»  в сумі 15,5 тис.грн., та направити їх :

       на КФК 100102 « Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» в сумі 0,5 тис.грн. ( виготовлення проектно – кошторисної докум., погодження та видача тен.докум. на проведення робіт по кап.рем. квартири № 27 буд.41 по вул..Котовськго).

- на КФК 100202 «Водопровідно – каналізаційне господарство « КЕКВ 2110 «придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 15,0 тис.грн.( придбання автоматичної насосної  станції для перекачування стоків в кількості 2 шт.)

10. Збільшити  видаткову  частину  міського бюджету  по загальному фонду за  рахунок   вільного  залишку  станом  на  01.01.2012 р  на  суму   9,5   тис. грн.  та  направити  їх:

- на КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 4,2 тис.грн.

               КЕКВ 1140 « Видатки на відрядження» в сумі 0,6 тис.грн.,

               КЕКВ 1134 « Оплата інших послуг ( крім комунальних)» в сумі 2,6 тис.грн.( навчання тендерного комітету),

              КЕКВ 1131 ««Предмети, матеріали, обладнання  та   інвентар:  у   тому  числі  м»який інвентар та  обмундирування»  в  сумі 1,0 тис.грн. ( придбання бланків довідок) ;

- на КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  в сумі 0,5тис.грн.

             КЕКВ 1131  «Предмети, матеріали, обладнання  та   інвентар:  у   тому  числі  м»який інвентар та  обмундирування»  в  сумі 0,5 тис.грн. ( придбання бланків);

- на КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» в сумі 1,0 тис.грн.

            КЕКВ 1134 « Оплата інших послуг ( крім комунальних)» в сумі 0,7 тис.грн.( навчання тендерного комітету);

           КЕКВ 1140 « Видатки на відрядження» в сумі 0,3 тис.грн.

- на  КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  в  сумі  3,8 тис. грн. ( придбання путівок в оздоровчий табір «Барвінок»);

11. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2012 рік у сумі 7,0 тис.

гривень.

 12. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1111),

- нарахування на заробітну плату ( код 1120),

- придбання медикаментів та перев»язу вальних матеріалів ( код 1132),

- забезпечення продуктами харчування ( код 1133),

-         трансферти місцевим бюджетам ( код 1320),

-         трансферти населенню ( код 1340),

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 1160)

 13. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію  регіональних галузевих програм  (додаток № 6).

14.Затвердити перелік земельних ділянок   несільськогосподарського призначення  та нерухомого майна, що підлягають продажу в 2012 році(додаток №8)                                                              

 15. Встановити, що на 2012 рік на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено відповідно до ст.275.1 Податкового кодексу України ставка земельного податку в

м. Барвінкове визначена в розмірі 0,84 грн. за 1м2., збільшена в 1,95 відповідно до ст.275.3 Податкового кодексу України

                Дія цього пункту поширюється на розрахунок плати по договорам оренди на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено , а також на договори оренди не оформлені належним чином, рішення по яким прийняті  до  01.01.2012 року.

      16. Кошти,  отримані  від  продажу  основних  засобів організаціями і  установами, що  фінансуються  з бюджету  м. Барвінкове, або  належать  до  комунальної  власності  міста,  зараховувати  до  бюджету  розвитку  міського  бюджету  і  спрямовувати  на   фінансування  заходів, передбачених  бюджетом  розвитку.

17.Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти « в разі необхідності , передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ № 1404 від 9 жовтня 2006 року.                                   

  18.   Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  повному  обсязі  потребу  в   асигнуваннях  на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними 

установами, не допускаючи  будь-якої простроченої заборгованості  із  зазначених  видатків. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  вартісних  показниках

  Головному розпоряднику коштів забезпечити укладання  угод по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених   обгрунтованих  лімітів для кожної установи ( додаток №7).

     19. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність  працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2012 рік.

    20.   Надати  повноваження  виконавчому  комітету міської  ради  у   міжсесійний

 період за  обгрунтуванням  головного розпорядника  коштів  міського  бюджету  розподіляти  і  спрямовувати  вільні  залишки  коштів  міського  бюджету, що

 створилися  на  1.01.2012 року, насамперед,  на  погашення  заборгованості  з  оплати  праці  бюджетних установ, нарахувань  на  заробітну  плату, оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  а  також  для  забезпечення збалансованого  економічного  та   соціального розвитку   міської  територіальної  громади  з  наступним   затвердженням  сесією  міської  ради.

   21. Надати  повноваження   виконавчому  комітету  міської  ради та міському голові   за  обгрунтуванням  головного  розпорядника   коштів  міського  бюджету, приймати рішення щодо здійснення  перерозподілу  видатків  за  економічною  та  функціональною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу   його  бюджетних  призначень  з  наступним  затвердженням  сесією  міської  ради.

       Головному  бухгалтеру відділу бухгалтерської служби міськвиконкому,  при  внесенні  змін  до  розпису  міського  бюджету  надавати  довідки-повідомлення  органам  державного  казначейства  та  РФУ

     22.  Надати   згоду виконавчому комітету міської ради на  розміщення  тимчасово  вільних  коштів на  депозитні  рахунки  в установах банків.

   23.  Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2012 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без  відповідних  бюджетних  асигнувань,  не вважаються  бюджетними

 зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів . Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями.

Поточні  видатки, пов’язані з  утриманням  бюджетних  установ,  можуть здійснюватися  розпорядником  коштів  міського  бюджету  у  разі,  коли  відсутня  прострочена  заборгованість із  заробітної  плати.

     24. Надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати в органах  Державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківській області короткотермінові  позики на покриття тимчасових касових розривів, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету.

    25.Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів, оплату послуг зв”язку та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

     26. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників виконавчого апарату  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2012рік.

   27. Додатки №№ 1- 9  є  невід’ємними  складовими  цього  рішення.

28. Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської      міської  ради “ Про  виконання  міського  бюджету за 1 квартал 2012 року   та  внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року № 259« Про бюджет м. Барвінкового на 2012 рік»  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

  29Контроль за виконанням бюджету м. Барвінкового на 2012 рік покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.(Макаровська Л.В.) 

                             Міський голова                                                           В.Г.Магда           

 

РІШЕННЯ

  від 08 червня 2012 року                                                                                                                             №  344

Про внесення змін та доповнень до додатків  № 1 та № 2
«Програми  обслуговування, утримання, ремонтута розвитку дорожнього комплексу
 міста Барвінкове на 2011-2015 роки»

Відповідно до внесених змін до міського бюджету м.Барвінкове на 2012 рік  та з метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури міста Барвінкового, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатків № 1 та № 2 «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням V сесії міської ради VІ скликання від 17.02.2011р. № 65, а саме:

   додаток № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2011-2015 роки»»  

графу «2» доповнити наступним пунктом: «Проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул.50 років Радянської України»

та  викласти в наступній редакції:

Назва об’єкту

 

Всього,

тис.грн.

Всього,

тис.грн.

(2012)

Державний бюджет

(2012 рік)

2

4

8

9

Проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул.50 років Радянської України

 

238,0

 

238,0

 

238,0

Всього:

373,678

337,6

238,0

  додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2011-2015 роки»»

 графу «2» доповнити наступним пунктом: «Проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул.50 років Радянської України»

та  викласти в наступній редакції:

Назва об’єкту

 

Всього

Державний бюджет

2

4

5

Проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул.50 років Радянської України

238,0

238,0

Всього:

337,6

238,0

2. Затвердити додатки № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2011-2015 роки»»  та № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2011-2015 роки»» в новій редакції (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства (Глинський М.С.)

 

               Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

  від  08 червня  2012 року                                                                                             № 345

Про внесення змін та доповнень до «Програми реформування
та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2010-2014 роки» 

Враховуючи невідкладність вирішення соціально-економічних проблем міста, пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2010-2014 роки», затвердженої рішенням ХХХХІІІ сесії міської ради V скликання від 20.05.2010р. № 654,  а саме:

 - до п.6 розділу VІ «Фінансове забезпечення виконання завдань Програми»

після позиції «проведення водолазних робіт по обстеженню та очищенню дна акваторії пляжів та інших місць масового відпочинку населення на водоймищах» доповнити наступною позицією «постійне та обов’язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об’єктів, окремих територій та інших місць масового відпочинку населення  біля води»  і п.6 розділу VІ «Фінансове забезпечення виконання завдань Програми» викласти в наступній редакції:

VІ. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

6. Кошти з державного бюджету спрямовуються місцевим бюджетам цільовою субвенцією.

Кошти державного бюджету підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування  Державного бюджету України.

Фінансування з міського бюджету передбачає на:

ü             на придбання оргтехніки,

ü             на придбання та встановлення приладів обліку споживання води та теплової енергії,

ü             на розвиток і реконструкцію централізованої системи водопостачання та водовідведення,

ü             на енергозбереження  на підприємствах житлово-комунального господарства міста,

ü             на будівництво та реконструкцію об’єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій,

ü             на зменшення  нераціональних втрат і втрат на виробництво послуг,

ü             на оплату енергоносіїв,

ü             на придбання техніки, обладнання та матеріалів для забезпечення роботи комунальних підприємств,

ü             на обслуговування та утримання доріг міста,

ü             на проведення поточного, середнього та капітального ремонту доріг міста,

ü             на капітальний ремонт житлового фонду,

ü             на придбання обладнання для освітлення вулиць міста,

ü             на благоустрій території міста:

-                прибирання центральних вулиць,

-                проведення екологічного двомісячника,

-                підрізка та спиляння аварійних та сухих дерев на території міста,

-                обслуговування та ремонт пам’ятників,

-                обслуговування та утримання  кладовищ,

-                обслуговування та ремонт колодязів загального користування,

-                обслуговування та утримання зелених насаджень,

-                озеленення території міста (висадження дерев, кущів та квітів),

-                виготовлення, придбання контейнерів для  твердих побутових відходів,

-                обслуговування та утримання міського полігону для твердих побутових відходів,

-                вивезення рідких нечистот,

-                скошення бур’янів  на вулицях міста,

-                знищення карантинних об’єктів,

-                обслуговування та ремонт туалетів загального користування,

-                проведення поховань безрідних, що померли на території міста,

-                встановлення новорічної ялинки,

-                відлов бродячих собак,

ü             на виготовлення проектно-кошторисної документації на тепло-, водопостачання та водовідведення та  іншу документацію, яка стосується житлово-комунальної галузі,

ü             на проведення оцінки комунального майна спільної власності територіальної громади міста Барвінкового,  з залученням спеціалістів на проведення експертної оцінки,

ü             на приведення у відповідність внутрішньобудинкових освітлювальних мереж в місцях загального користування в багатоквартирних житлових будинках,

ü             придбання та встановлення енергозберігаючих засобів освітлення місць загального користування в житловому фонді міста,

ü             на проведення геофізичних досліджень у гідрогеологічних свердловинах міста,

ü             на придбання плавзасобів на випадок надзвичайної ситуації в місті, в разі підтоплення території міста при дощових зливах та весняного паводка,  таєння снігу,

ü             придбання квартир для відповідної категорії громадян (першочергових та позачергових),

ü             обслуговування бігбордів (придбання паливно-мастильних матеріалів, клею, тощо),

ü             проведення водолазних робіт по обстеженню та очищенню дна акваторії пляжів та інших місць масового відпочинку населення на водоймищах,

ü             постійне та обов’язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об’єктів, окремих територій та інших місць масового відпочинку населення  біля води. 

2. Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням ХХХХІІІ сесії міської ради V скликання від 20.05.2010р. № 654 затвердити в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

          Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

  від  08 червня  2012 року                                                                                                                 № 346

Про внесення змін до додатків  № 1 та № 2
«Програми газифікації  міста Барвінкове
  на 2011-2015 роки»

В зв’язку з продовженням робіт по газифікації міста Барвінкове в 2012 році та необхідністю внесення змін та доповнень до додатків № 1 та № 2 «Програми газифікації міста Барвінкове на 2011-2015 роки» щодо фінансування об’єктів газифікації та з метою покращення соціально-побутових умов проживання населення міста Барвінкове, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатків № 1 та № 2 «Програми газифікації міста Барвінкове на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням V сесії міської ради VІ скликання від 17.02.2011р. № 63, а саме:

   додаток № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми газифікації  міста Барвінкове на 2011-2015 роки»»

доповнити наступними пунктами та  викласти в такій редакції:

Назва об’єкту

 

Всього,

тис.грн.

Міський бюджет

(2012 рік)

2

3

5

 Виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт газопостачання квартири № 27 будинку  № 41 по вул.Котовського в м.Барвінкове

 

 

0,250

 

 

0,250

Перевірка та узгодження  проектної документації на капітальний ремонт газопостачання квартири № 27  будинку  № 41 по вул.Котовського в м.Барвінкове

 

 

0,04

 

 

0,04

Видача технічних умов на капітальний ремонт  газопостачання квартири № 27 будинку № 41 по вул.Котовського в м.Барвінкове

 

 

0,200

 

 

0,200

Всього:

8972,410

54,490

  додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми газифікації міста Барвінкове на 2011-2015 роки»»

доповнити наступними пунктами та  викласти в такій редакції:

Назва об’єкту

 

Всього,

тис.грн.

Міський бюджет

2

3

4

 Виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт газопостачання квартири № 27 будинку  № 41 по вул.Котовського в м.Барвінкове

 

 

0,250

 

 

0,250

Перевірка та узгодження  проектної документації на капітальний ремонт газопостачання квартири № 27  будинку  № 41 по вул.Котовського в м.Барвінкове

 

 

0,04

 

 

0,04

Видача технічних умов на капітальний ремонт  газопостачання квартири № 27 будинку № 41 по вул.Котовського в м.Барвінкове

 

 

0,200

 

 

0,200

Всього:

7534,01

24,490

2. Затвердити додатки № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми газифікації  міста Барвінкове на 2011-2015 роки»» та № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми газифікації міста Барвінкове на 2011-2015 роки»» в новій редакції (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства.

 

          Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

  від  08 червня  2012 року                                                                                                   №  347

Про затвердження договору про
відчудження комунального майна

        Розглянувши представлений на затвердження договір «Про безоплатну передачу у власність газопроводу», керуючись ч.30 ст.26 та ч.16 ст.42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

    ВИРІШИЛА :

Затвердити укладений між Барвінківською міською радою та Публічним акціонерним товариством «Харківгаз» договір № 45 від 06 червня 2012 року про безоплатну передачу у власність газопроводу низького тиску загальною протяжністю L -324,0 п.м. ПЕ о 63мм, що розташований по вул.Базарній в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області.

 

         Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

       від  08 червня 2012 року                                                                                                   № 348

Про надання  дозволу  на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Відповідно до ст. ст. 118, 119, 120, 121 Земельного  Кодексу України, ст.ст. 22, 55 Закону України “Про землеустрій” та заяв фізичних осіб про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

                                                     ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Іпаті Людмилі Борисівні дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства площею – 0,0722 га, що розташовані за адресою: вул. Б. Хмельницького, 103 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка площею 0,1000 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, під житловою забудовою одно- та двоповерховою. Земельна ділянка площею 0,0722 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення - рілля. 

 1.1. Гр. Іпаті Л.Б. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку проект із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

1.2. Розроблений проект із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

1.3. При невиконанні умов зазначених у п. 1.1. та 1.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

2.  Надати гр. Пухальському Сергію Івановичу дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд - 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею – 0,0409 га, що розташовані за адресою: вул. Миру,33 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка площею 0,1000 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, під житловою забудовою одно- та двоповерховою. Земельна ділянка площею 0,0409 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення - рілля. 

2.1. Гр. Пухальському С.І. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку проекту із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

2.2. Розроблений проект із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

2.3. При невиконанні умов зазначених у п. 2.1. та 2.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

3. Надати гр. Редько Тамарі Василівні дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд - 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею – 0,0410 га, що розташовані за адресою: вул. Київській, 174 в                 м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка площею 0,1000 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, під житловою забудовою одно- та двоповерховою. Земельна ділянка площею 0,0410 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення - рілля. 

3.1. Гр. Редько Т.В. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку проекту із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

3.2. Розроблений проект із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

3.3. При невиконанні умов зазначених у п. 3.1. та 3.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

4. Надати гр. Чухно Сергію Олександровичу дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,0619 га що розташована за адресою: вул. Механізаторів, 20 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

4.1. ГрЧухно С.О. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

4.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

4.3. При невиконанні умов зазначених у п. 4.1. та 4.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

5. Надати гр. Плис Аллі Павлівні дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,0590 га, що розташована за адресою: вул. Робоча, 15 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

5.1. Гр. Плис А.П. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

5.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

5.3. При невиконанні умов зазначених у п. 5.1. та 5.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

6. Надати гр. Шевченко Сергію Васильвичу дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,1000 га, що розташована за адресою: вул. Скрипника, 38 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

6.1. Гр. Шевченко С.В. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

6.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

6.3. При невиконанні умов зазначених у п. 6.1. та 6.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

7. Надати гр. Торяник Надії Михайлівні дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,0516 га, що розташована за адресою: вул. Червонозаводська, 45 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

7.1. Гр. Торяник Н.М. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

7.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

7.3. При невиконанні умов зазначених у п. 7.1. та 7.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

8. Надати гр. Камидо Анні Ісаківні дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею – 0,0849 га, що розташовані за адресою: вул. 50 років Радянської України, 98 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка площею 0,1000 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, під житловою забудовою одно- та двоповерховою. Земельна ділянка площею 0,0849 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення - рілля. 

8.1. Гр. Камидо А.І.  впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку проекту із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

8.2. Розроблений проект із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

8.3. При невиконанні умов зазначених у п. 8.1. та 8.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

 9. Надати гр. Дзюбі Марії Іванівни дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,0600 га, що розташована за адресою: провул. Садовий, 3 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

9.1. Гр. Дзюбі М.І. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

9.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

9.3. При невиконанні умов зазначених у п. 9.1. та 9.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

9.4. Визнатьи таким що втартило чинність рішення ХХХІХ сесії Барвінківської міської ради V скликання ІІ пленарного засідання №584 від 07.12.2009 року.

10. Надати гр. Ведмідь Ніні Василівні та гр. Ведмідь Олегу Володимировичу дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,0600 га, що розташована за адресою: вул. Матросова, 10 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

10.1. Гр. Ведмідь Н.В. та гр. Ведмідь О.В. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

10.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

10.3. При невиконанні умов зазначених у п. 10.1. та 10.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

11. Надати гр. Таран Валентині Григорівні дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею – 0,0567 га, що розташовані за адресою: вул. Дзержинського, 10 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка площею 0,1000 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, під житловою забудовою одно- та двоповерховою. Земельна ділянка площею 0,0567 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення - рілля. 

11.1. Гр. Таран В.Г. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку проекту із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

11.2. Розроблений проект із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

11.3. При невиконанні умов зазначених у п. 11.1. та 11.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

12. Надати Дочірньому підприємству «Агрофірми «Шахтар» ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька» дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,0924 га, що розташована за адресою: провул. Залізничному, 13 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка площею 0,0924 га надається із земель наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту, під житловою забудовою одно- та двоповерховою.

12.1. Дочірньому підприємству «Агрофірми «Шахтар» ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька» впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку проекту із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору. 

12.2. Розроблений проект із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

12.3. При невиконанні умов зазначених у п. 12.1. та 12.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

13. Надати гр. Шаніній Єлизаветі Миколаївні дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,0782 га, що розташована за адресою: вул. Б. Хмельницького, 129 в                          м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

13.1. Гр. Шаніній Є.М. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

13.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

13.3. При невиконанні умов зазначених у п. 13.1. та 13.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

14. Надати Бєлоус Лідії Миколаївні, яка є громадянкою Російської Федерації, дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею - 0,1000 га, що розташована за адресою: вул. Штирова, 2 в  м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

14.1. Гр. Бєлоус Л.М. впродовж одного місяця з дати отримання даного рішення замовити розробку технічної документації із землеустрою в організаціях, що мають відповідну ліцензію та надати виконавчому комітету копію відповідного договору.

14.2. Розроблену технічну документацію із землеустрою в термін до 30 червня 2013 року надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

14.3. При невиконанні умов зазначених у п. 13.1. та 13.2. даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода). 

 

  Міський голова                                                                             В.Г. Магда

 

  РІШЕННЯ

       від  08 червня  2012 року                                                                                                   № 349

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безкоштовну  передачу 
земельної  ділянки  у  власність.

Відповідно до заяв фізичних осіб про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та безкоштовну  передачу земельної  ділянки  у  власність,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.26  Закону України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.12,  91, 118, 119, 121, 125,  126  Земельного  кодексу  України, міська  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право власності гр. Калюжному Василю Лаврентійовичу на земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства по вул. Дзержинській, 59 в м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області»

2. Передати гр. Калюжному Василю Лаврентійовичу (код 1795901076) безоплатно у приватну власність земельну ділянку кадастровий № 6320410100:00:007:0161 із площею 0,0531 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та земельну ділянку кадастровий № 6320410100:00:007:0162 із площею 0,0734 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Дзержинській, 59 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

2.1. Гр.  Калюжному В.Л.:

2.1.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

2.1.2. В 10-ти денний термін замовити виготовлення державного акту на  право власності  на землю.

3. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право власності гр. Пінчук Олені Михайлівні на земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київській, 287 в м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області»

4. Передати гр. Пінчук Олені Михайлівні (код 2672517764) безоплатно у приватну власність земельну ділянку кадастровий № 6320410100:00:006:0116 із площею 0,0842 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київській, 287 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

4.1. Гр.  Пінчук О.М.:

4.1.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

4.1.2. В 10-ти денний термін замовити виготовлення державного акту на  право власності  на землю.

 5. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право власності гр. Щолок Валентині Семенівні на земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для індивідуального садівництва по вул. Щорса, 39-А в м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області»

6. Передати гр. Щолок Валентині Семенівні (код2003614088) безоплатно у приватну власність земельну ділянку кадастровий № 6320410100:00:003:0126 із площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та земельну ділянку кадастровий № 6320410100:00:003:0127 із площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва по вул. Щорса, 39-А в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

6.1. Гр.  Щолок В.С.:

6.1.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

6.1.2. В 10-ти денний термін замовити виготовлення державного акту на  право власності  на землю.

7. Затвердити  «Технічну документацію зі встановлення зовнішніх меж земельної ділянки гр. Бережній Надії Миколаївні для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка) в м. Барвінкове вул. Слов’янська, 3 Барвінківського району Харківської області».

8. Передати гр. Бережній Надії Миколаївні (код 2368818320) безоплатно у приватну власність земельну ділянку кадастровий № 6320410100:00:006:0106 із площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул Слов’янська, 3 в м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області.

8.1. Гр.  Бережній Н.М.:

8.1.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

8.1.2. В 10-ти денний термін замовити виготовлення державного акту на  право власності  на землю.

9. Затвердити  «Технічну документацію зі встановлення зовнішніх меж земельної ділянки гр. Домніч Надії Олександрівни для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка) в м. Барвінкове вул. Р. Люксембург, 19 Барвінківського району Харківської області».

10. Передати гр. Домніч Надії Олександрівні (код 1692300644) безоплатно у приватну власність земельну ділянку кадастровий № 6320410100:00:002:0168 із площею 0,0617 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул Р. Люксембург, 19 в м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області.

10.1. Гр.  Домніч Н.О.:

10.1.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

10.1.2. В 10-ти денний термін замовити виготовлення державного акту на  право власності  на землю.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода).  

 

  Міський голова                                                         В.Г. Магда

 

РІШЕННЯ

       від  08 червня 2012 року                                                              № 350

Про розгляд подання прокурора Барвінківського району Харківської області щодо усунення порушень вимог Земельного кодексу України в частині надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації.

Міська рада розглянувши подання прокурора Барвінківського району Харківської області від 14.05.2012р. №04-27-565 вих./12  щодо усунення порушень вимог Земельного кодексу України в частині надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації  і встановила наступне:

Прокурор Барвінківського району посилаючись на п.6, 7 ст. 118 Земельного кодексу України, ст.ст. 55,56 Закону України «Про землеустрій» та п.2.1. Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету із земельних ресурсів №376 від 18.05.2010р. вважає що міська рада приймає рішення про надання дозволів на розробку технічної документації по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з подальшою безоплатною передачею  їх у власність в частині земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства по рішенням міської ради V скликання:

-                       від 18.01.2008р №257 «Про надання дозволів  на розробку технічної документації та проектів землеустрою на земельні ділянки.»;

-                       від 18.03.2008р №291 «Про надання дозволів  на розробку  технічної документації та проектів землеустрою на земельні ділянки.»;

-                       від 25.04.2008р №315 «Про надання дозволів  на розробку  технічної документації та проектів землеустрою на земельні ділянки.»;

-                        від 13.06.2008р №336 «Про надання дозволів  на розробку  технічної документації та проектів землеустрою на земельні ділянки.»;

-                       від 19.08.2008р №360 «Про надання дозволів  на розробку  технічної документації та проектів землеустрою на земельні ділянки.»;

-                       від 28.10.2008р №377 «Про надання дозволів   на   розробку технічної документації по встановленню меж на земельні ділянки для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства»;

-                       від 28.10.2008р №380 «Про надання дозволів  на розробку технічної документації по встановленню меж   на  земельні    ділянки для будівництва житлових будинків, господарських будівель і споруд.»;

-                       від 12.12.2008р №399 «Про   надання   дозволів   на   розробку   технічної документації по встановленню меж   на  земельні    ділянки для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства»;

-                        від 29.04.2009р №487 «Про   надання   дозволів   на   розробку  технічної документації по встановленню меж   на  земельні    ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства.»;

-                       від 16.07.2009р №516 «Про   надання   дозволу  на розробку технічної  документації по встановленню меж   на  земельну   ділянку для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства»;

-                       від 16.07.2009р №521 «Про надання  дозволу  на  розробку  технічної   документації із землеустрою, що посвідчує право користування земельною ділянкою на правах оренди.»;

-                       від 22.10.2009р №561 «Про   надання   дозволу  на розробку технічної  документації по встановленню меж   на  земельну   ділянку для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства»;

-                        від 22.10.2009р №565 «Про попереднє погодження місця розташування малої архітектурної форми»;

-                       від 07.12.2009р №581 «Про затвердження технічної документації на земельну ділянку та безкоштовну  передачу  земельних  ділянок  у  власність»;

-                       від 07.12.2009р №586 «Про   надання   дозволу  на розробку технічної  документації по встановленню меж   на  земельну   ділянку для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд,  для ведення особистого селянського господарства та підприємницької діяльності»;

-                       від 22.12.2009р №596 «Про   надання   дозволу  на розробку технічної  документації по встановленню меж   на  земельну   ділянку для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  для ведення особистого селянського господарства.»

-                       від 29.04.2010р №640 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку»;

-                       від 29.04.2010р №642 «Про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми»;

-                       від 17.09.2010р №716 «Про   надання   дозволу  на розробку технічної  документації та проектів землеустрою на земельні ділянки.»;

-                       від 17.09.2010р №719 «Про затвердження технічної документації на земельну ділянку та безкоштовну  передачу  земельних  ділянок  у  власність.»;

-                       від 21.10.2010р №732 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку проекту відведення земельної ділянки та складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку»;

-                       від 21.10.2010р №733 «Про надання  дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою на правах оренди».

по рішенням міської ради VІ скликання:

-                       від 06.01.2011р №30 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність.»;

-                       від 17.02.2011р №70 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність»;      

-                       від 29.03.2011р №113 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність.»;

-                       від 02.06.2011р №132 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність.»;

-                       від 02.06.2011р №144 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та безкоштовну  передачу земельної  ділянки  у  власність»;

-                       від 12.08.2011р №171 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність»

-                       від 21.10.2011р №204 «Про надання  дозволу  на  складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність»;

-                       від 12.02.2011р №295 «Про надання  дозволу  на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність»;

-                       від 12.02.2011р №296 «Про надання  дозволу  на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх в оренду»;

-                       від 12.02.2011р №328 «Про надання  дозволу  на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання їх у власність.»

Рішення Барвінківської міської ради V скликання від 12.12.2008  року № 399 приведено у відповідність до вимог Земельного кодексу України на підставі подання прокурора Барвінківського району Харківської області від 23.03.2009р. №243 та №244 вих./09.

Рішення Барвінківської міської ради V скликання від 28.10.2008  року № 380 приведено у відповідність до вимог Земельного кодексу України на підставі протесту прокурора Барвінківського  району Харківської області  від 13.03.2009р. №191вих./09.

Рішення Барвінківської міської ради V скликання від 16.07.2009р №521, від 22.10.2009р №565, від 29.04.2010р №642 не відносяться до вимог зазанчених у поданні прокурора Барвінківського району Харківської області від 14.05.2012р. №04-27-565 вих./12

Більшість громадян виконали рішення Барвінківської міської ради, а саме виготовили документацію із землеустрою та отримали Державні акти на право власності на відповідні земельні ділянки. Зауважень та недоліків по даним громадянам при затверджені міською радою документації із землеустрою ні з боку прокуратури, ні з боку головного Управління земельних ресурсів в Харківській області, інших відомств та служб не надходило.

При прийнятті рішення Барвінківська міська рада бере до уваги також те, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009р. у справі №1-9/209 за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частини першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) орган місцевого самоврядування має право приймати рішення, вносити до них зміни та/чи скасовувати іх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та Законами України.

У цьому рішенні Конституційного Суду України зазначено, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронювальних законом інтересів, і суб’єкти правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

Акти індивідуальної дії органу місцевого самоврядування є такми актами одноразового застосування та вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Задовольнити подання прокурора Барвінківського району Харківської області від 14.05.2012р. №04-27-565 вих./12  щодо усунення порушень вимог Земельного кодексу України в частині надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації що стосується земель для ведення особистого селянського господарства та привести їх у відповідність до чинного законодавства

по рішенням міської ради V скликання від 18.01.2008р №257, від 18.03.2008р №291,  від 13.06.2008р №336, від 19.08.2008р №360, від 28.10.2008р №377,  від 29.04.2009р №487, від 16.07.2009р №516,  від 22.10.2009р №561, від 07.12.2009р №586, від 22.12.2009р №596, від 29.04.2010р №640, від 17.09.2010р №716, від 21.10.2010р №732, від 21.10.2010р №733; 

по рішенням міської ради VІ скликання від 06.01.2011р №30, від 17.02.2011р №70, від 29.03.2011р №113,  від 12.08.2011р №171, від 21.10.2011р №204, від 12.02.2011р №295, від 12.02.2011р №296, від 12.02.2011р №328, а саме: слова «для ведення особистого селянського господарства» із відповідними площами скасувати.

2. В частині подання прокурора Барвінківського району Харківської області від 14.05.2012р. №04-27-565 вих./12 щодо усунення порушень вимог Земельного кодексу України в частині надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації що стосується земель для ведення особистого селянського господарства стосовно рішень Барвінківської міської ради V скликання від 28.10.2008  року № 380, від 16.07.2009р №521, від 22.10.2009р №565, від 29.04.2010р №642 відхилити в зв’язку із тим, що вони не відносяться до вимог зазначених у данному поданні прокурора.

3. В частині подання прокурора Барвінківського району Харківської області від 14.05.2012р. №04-27-565 вих./12  щодо усунення порушень вимог Земельного кодексу України в частині надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації що стосується земель для ведення особистого селянського господарства стосовно рішень Барвінківської міської ради V скликання від 07.12.2009р №581, від 17.09.2010р №719 та рішень Барвінківської міської ради VІ скликання від 02.06.2011р №132, від 02.06.2011р №144  відхилити в зв’язку із тим, що вони є виконаними. Рішення Коституційного Суду України з цього питання від 16.04.2009 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода).  

 

       Міський голова                                                   В.Г. Магда

 

РІШЕННЯ

  від  8 червня  2012  року                                                                             № 351

  Про внесення змін та доповнень до  додатку № 4
міської програми  «Питна вода України” на 2006-2020 роки»

З метою покращення стану водопостачання та водовідведення в місті, підвищення рівня якості та стабілізації послуг, що надаються з питного водопостачання та водовідведення, відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 4 «Заходи щодо виконання міської цільової програми “Питна вода України”  на 2012-2020 роки» міської цільової програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки», затвердженої рішенням ХVІІІ сесії міської ради VІ скликання  від 17 лютого 2012 року № 288 «Про внесення змін і доповнень до міської програми  «Питна вода України» на 2006-2020 роки», а саме:

розділ ІV. «Поліпшення екологічного стану регіону» доповнити наступним пунктом та викласти в такій редакції:

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансування, тис грн..

Виконавець

Всього

Державний

Міський

 

Придбання автоматичної насосної станції для перекачування стоків в кількості – 2 шт.

 

 

2012

 

 

15,0

 

 

-

 

 

15,0

 

 

 

Міськвиконком

 

Ітого по розділу ІV:

 

1322,4

-

167,4

 

 

Всього по розділам

 

10811,37102

-

1758,50802

 

2. Затвердити додаток № 4 «Заходи щодо виконання  «Міської цільової Програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки» в новій редакції (додається).

3. Міськвиконкому фінансування вищевказаної Програми здійснювати відповідно до спланованих заходів та кошторису витрат на кожний рік, після затвердження їх рішенням сесії Барвінківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

      Міський голова                                                              В.Г.Магда