Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

  від  13 липня   2012 року                                                                                                            №  375

Про затвердження порядку денного ХХІІ сесії  Барвінківської міської ради УІ скликання.

Відповідно до ст. ст. 43,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХІІ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний: 

1.     Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2012 року №259 «Про бюджет міста Барвінкового на 2012 рік»

                   Інформує : головний бухгалтер Янгурська Н.В.

2.     Про затвердження дислокації місць розміщення носіїв зовнішньої політичної реклами в місті, мобільних агітаційних пунктів та приміщень для проведення публічних заходів передвиборчої агітації

                  Інформує : секретар міської ради Блудова Г.В.

3.     Різне

- Про затвердження робочої групи по вивченню ситуації з водопостачанням в м.Барвінкове

 

         Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

        від  13 липня  2012 року                                                                                                                      №  376

 

 Про   внесення  змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року № 259
«Про бюджет м. Барвінкового на 2012 рік»

 Відповідно до  рішення Харківської обласної ради  від 21.06.2012р. № 443- VI з питання « Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.12.2011 року № 338 – VI « Про обласний  бюджет на 2012 рік» та додатків до нього (зі змінами),  керуючись ст.26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ” ,   міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  відповідні   зміни  до   міського  бюджету на 2012 рік, затвердженого рішенням  XVI сесія  міської  ради  V! скликання  від 30 грудня 2011 року №259, рішенням XVIII  сесія  міської  ради    V! скликання  від 17лютого 2012 року № 282, рішенням XIX сесії міської ради VI скликання від 27 квітня 2012року, рішенням XX сесії міської ради V! скликання  від 08 червня 2012 року №   додатки до нього, виклавши в новій редакції. 

1.1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 7993,8 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 4817,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 3176,3 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  360,1 тис. грн. (додаток №1),

- дотації вирівнювання,що одержується з районного бюджету у сумі 543,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 2603,0 тис.грн.:

1.2 .Затвердити  загальний  обсяг  видатків  міського  бюджету  м. Барвінкове  на  2012 рік у  сумі 8425,6 тис. грн., в  тому  числі обсяг видатків  загального фонду  бюджету  у  сумі  5121,2тис.грн   та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  у  сумі 3304,4 тис.грн. за  функціональною ( додаток № 2)  та відомчою (додаток № 3)  структурою бюджету.

2. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 303,7 тис.грн., джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 303,7 тис.грн.

3. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 128,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки спеціального фонду 128,1 тис.грн. (додаток№9)

4.  Затвердити   обсяг  міжбюджетних  трансфертів (додаток № 4)  на 2012 рік

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.  Встановити  розмір  оборотної  касової  готівки  міського бюджету 2012 р.у сумі 50,0 тис. грн.

6. Затвердити перелік об»єктів  (додаток№5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

7. Збільшити доходну та  видаткову  частину  міського бюджету  по спеціальному фонду  за  рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   на  суму  2365,0 тис. грн.

 По доходах:

Код 41034400 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах « в сумі 2365,0 тис.грн.  

та  направити  їх  на:

на КФК 170703 «Видатки  на  проведення  робіт,  пов»язаних із  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних  доріг»  КЕКВ 1134 “ Оплата послуг (крім комунальних) »  в сумі 2365,0 тис.грн (проведення  робіт по поточному ремонту доріг комунальної власності міста Барвінкового вт.ч.:

- вул. Київська в сумі 694,0 тис.грн.,

- вул..Червонозаводська в сумі 693,0 тис.грн.

- вул..Свердлова в сумі 693,0 тис.грн.

- вул..Богдана Хмельницького в сумі 95,0 тис.грн.

- вул. Жовтневої революції в сумі 95,0 тис.грн.

- вул.Правди в сумі 95,0 тис.грн.

8. Зробити переміщення з КФК на КФК по спеціальному фонду:

 - з КФК 150101 « Капітальні вкладення»  КЕКВ 2121 «Будівництво ( придбання) житла» в сумі 1500 грн та направити їх на КФК 100202 «Водопровідно – каналізаційне господарство»  КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 1500 грн. ( придбання ручного насоса)

9. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1111),

- нарахування на заробітну плату ( код 1120),

- придбання медикаментів та перев»язу вальних матеріалів ( код 1132),

- забезпечення продуктами харчування ( код 1133),

трансферти місцевим бюджетам ( код 1320),

трансферти населенню ( код 1340),

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 1160)

 10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію  регіональних галузевих програм  (додаток № 6).

11.Затвердити перелік земельних ділянок   несільськогосподарського призначення  та нерухомого майна, що підлягають продажу в 2012 році(додаток №8)

 12. Встановити, що на 2012 рік на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено відповідно до ст.275.1 Податкового кодексу України ставка земельного податку в

м. Барвінкове визначена в розмірі 0,84 грн. за 1м2., збільшена в 1,95 відповідно до ст.275.3 Податкового кодексу України

          Дія цього пункту поширюється на розрахунок плати по договорам оренди на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено , а також на договори оренди не оформлені належним чином, рішення по яким прийняті  до  01.01.2012 року.

  13. Кошти,  отримані  від  продажу  основних  засобів організаціями і  установами, що  фінансуються  з бюджету  м. Барвінкове, або  належать  до  комунальної  власності  міста,  зараховувати  до  бюджету  розвитку  міського  бюджету  і  спрямовувати  на   фінансування  заходів, передбачених  бюджетом  розвитку.

14.Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти « в разі необхідності , передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ № 1404 від 9 жовтня 2006 року.

15.   Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  повному  обсязі  потребу  в   асигнуваннях  на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними 

установами, не допускаючи  будь-якої простроченої заборгованості  із  зазначених  видатків. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  вартісних  показниках

Головному розпоряднику коштів забезпечити укладання  угод по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених   обгрунтованих  лімітів для кожної установи ( додаток №7).

16. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність  працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2012 рік.

17.   Надати  повноваження  виконавчому  комітету міської  ради  у   міжсесійний

 період за  обгрунтуванням  головного розпорядника  коштів  міського  бюджету  розподіляти  і  спрямовувати  вільні  залишки  коштів  міського  бюджету, що

 створилися  на  1.01.2012 року, насамперед,  на  погашення  заборгованості  з  оплати  праці  бюджетних установ, нарахувань  на  заробітну  плату, оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  а  також  для  забезпечення збалансованого  економічного  та   соціального розвитку   міської  територіальної  громади  з  наступним   затвердженням  сесією  міської  ради.

18. Надати  повноваження   виконавчому  комітету  міської  ради та міському голові   за  обгрунтуванням  головного  розпорядника   коштів  міського  бюджету, приймати рішення щодо

 здійснення  перерозподілу  видатків  за  економічною  та  функціональною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу   його  бюджетних  призначень  з  наступним  затвердженням  сесією  міської  ради.

       Головному  бухгалтеру відділу бухгалтерської служби міськвиконкому,  при  внесенні  змін  до  розпису  міського  бюджету  надавати  довідки-повідомлення  органам  державного  казначейства  та  РФУ

19.  Надати   згоду виконавчому комітету міської ради на  розміщення  тимчасово  вільних  коштів на  депозитні  рахунки  в установах банків.

20  Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2012 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без  відповідних  бюджетних  асигнувань,  не вважаються  бюджетними

 зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів . Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями.

Поточні  видатки, пов’язані з  утриманням  бюджетних  установ,  можуть здійснюватися  розпорядником  коштів  міського  бюджету  у  разі,  коли  відсутня  прострочена  заборгованість із  заробітної  плати.

21. Надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати в органах  Державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківській області короткотермінові  позики на покриття тимчасових касових розривів, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету.

22.Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів, оплату послуг зв”язку та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

23. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників виконавчого апарату  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2012рік.

24. Додатки №№ 1- 9  є  невід’ємними  складовими  цього  рішення.

25. Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської      міської  ради “ Про  виконання  міського  бюджету за 1 квартал 2012 року   та  внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року № 259« Про бюджет м. Барвінкового на 2012 рік»  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

  26. Контроль за виконанням бюджету м. Барвінкового на 2012 рік покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.(Макаровська Л.В.) 

                         Міський голова                                                                     В.Г.Магда

 

                                                         РІШЕННЯ

від 13 липня 2012 року                                                                                                                № 377

Про погодження дислокації місць розміщення носіїв зовнішньої політичної реклами в місті, мобільних агітаційних пунктів та приміщень для проведення публічних заходів передвиборчої агітації.

 Відповідно до частини 8 ст. 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити дислокацію місць розміщення носіїв зовнішньої політичної реклами в місті (додаток № 1), мобільних агітаційних пунктів та приміщень для проведення публічних заходів передвиборчої агітації (додаток № 2) на період передвиборної кампанії по виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

2. Рекомендувати відповідальним особам районних осередків політичних партій при встановленні біг-бордів дотримуватись технічних умов, визначених міськвиконкомом та надати інформацію щодо подальшого їх використання.При встановленні біг-бордів заключати із Барвінківською міською радою договори оренди на земельні ділянки для їх обслуговування.

3. Дане рішення діє на період з 30 липня 2012 року по 27 жовтня 2012 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П.

 

                              Міський голова                                                                 В.Г. Магда

Додаток № 1

до рішення міської ради від 13.07.2012 р. №377

 

ДИСЛОКАЦІЯ
місць розміщення носіїв зовнішньої політичної реклами в м. Барвінкове

Назва населенного пункту

Місце розміщення зовнішньої реклами

Наявність обладнаногощита для розміщення

реклами

Розмір щита

місто Барвінкове

вуллиця Київська, 2(район Хлібної бази № 85)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця 50 років Радянської У країни, 5

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Котовського, 20 (район ЦРЛ)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Скрипника (в районі аптеки)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Мічуріна, 68 (район ЗОШ № 4)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Слов'янська, 7 (в районі магазину)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Київська, 60(в районі магазину «Корона»)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Ленінських батальйонів, 1

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулицяЧервонозаводська, 57(в районі магазину «Альонушка»)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Леніна, 31 (поворот до ХКП «ДРІТ»)

стаціонарний

1,20 х 1

 

вулиця Леніна, 6(в районі магазину «Ваш дім»)

стаціонарний

1,20 х 1

 

біля центрального ринку(в районі автобусної зупинки)

стаціонарнийбіг-борд - 3 шт.

 

Додаток № 2
до рішення міської ради
від 13.07.2012 р. №377

 

ДИСЛОКАЦІЯ
розміщення мобільних агітаційних пунктів та приміщень для проведення публічних заходів передвиборної агітації у місті Барвінкове

- Центральна района лікарня /територія району магазину «НІКА» по вул Рози Люксембург, 41/.

- Центральна площа міста.

- Біля будинку АТ «Еліт-побут» по вул. Леніна, 14.

- Територія центрального ринку /за погодженням з власником землі/.

- Прилегла територія біля Регіон-банку

- Привокзальна площа міста.

- Територія біля Хлібної бази « 85 по вул. Київська, 2.

- Територія біля магазину ПП Довгаль по вул. Киівська 298.

- Територія біля пам'ятника «Загиблим воїнам» по вул. Жовтневої Революції.

- Територія біля магазина «Корона» по вул. Киівська, 60.

- Територія біля магазину на перехресті вулиць Нєкрасова та Штирова.

- Територія біля ЗОШ І-ІІІ ст.. № 4 по вул. Мічуріна, Шевченка.

Приміщення:

Актовий зал районного відділу освіти (вул. Леніна, 3).

Глядацький зал районного будинку культури (вул. Леніна,9).

Глядацький зал районного будинку дитячої та юнацької творчості (вул.Свердлрова, 1)

 

РІШЕННЯ

  від  13 липня   2012 року                                                                                                                    №  378

Про затвердження робочої групи по вивченню ситуації з водопостачанням в м.Барвінкове

За ініціативою депутата міської ради Чухно С.І., з метою вивчення ситуації з водопостачанням в місті та причин , які призвели до  виходу із ладу свердловини на протязі останніх двох років, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» »,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Створити робочу групу з числа депутатів, спеціалістів та громадян міста в наступному складі :

        Чухно С.І.- депутат міської ради

      Баляса В.О. .- депутат міської ради

      Бєляков П.Б. .- депутат міської ради

      Сидорченко О.П. .- депутат міської ради

      Глинський М.С. .- депутат міської ради

      Самарін  Є.А. – громадянин міста

      Коваленко А.А.- громадянин міста

      Гапон Є.Б.- начальник відділу ЖКГ міськвиконкому

      Сопко А.Г.- головний інженер Барвінківської філії ХОКП «ДРІТ».

2.Робочій групі  в термін до 25.07.2012 року провести організаційне засідання та затвердити план роботи з визначенням основних питань і причин, що призвели до такої ситуації з водопостачанням жителів міста.

3.З метою оперативного інформування депутатів, доручити начальнику відділу ЖКГ міськвиконкому Гапону Є.Б.  два рази на місяць інформувати депутатів і міського голову про результати роботи. Організаційне забезпечення роботи робочої групи здійснюється міськвиконкомом.

4. Зобов»язати голову робочої групи у вересні місяці на черговій сесії міської ради прозвітувати про кінцеві результати роботи та зроблені висновки.

                          Міський голова                                                               Магда В.Г.