Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

                            ХХУІІІ сесія  міської  ради  УІ скликання

  

РІШЕННЯ

 

  від  09 квітня   2013 року                                                                                  №  537

 

Про затвердження порядку денного

ХХУІІІ сесії  Барвінківської міської ради

УІ скликання.

 

Відповідно до ст. ст. 26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХУІІІ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

 

1. Про внесення змін  та доповнень до  рішення міської ради від 28 грудня 2012 року № 462 «Про бюджет м. Барвінкового на 2013рік».

                       Інформує : Янгурська Н.В. – головний бухгалтер

 

2. Про внесення змін і доповнень до додатків «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»

                      Інформує : Магда В.Г. –міський голова

 

3. Про внесення змін до п.1 рішення ХХУІІ сесії міської ради від 08.02.2013 року № 515 (зі змінами)

                        Інформує : Магда В.Г. –міський голова

 

4. Про дострокове припинення дії договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом та розгляд подання районної прокуратури про усунення порушень законодавства.

                   Інформує: Лямцев О.Л., спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                 Магда В.Г.

 

 

 

Рішення                  

 

« 09» квітня 2013 року                                                        №   538

 

Про   внесення  змін до

рішення міської ради від

28 грудня 2012 року № 462« Про

бюджет м. Барвінкового на 2013 рік»                                                  

 

       Відповідно до  рішення  XXYI сесії районної ради  від 13.03.2013р. № 346- VI  « Про внесення змін  до рішення районної ради від 25.12.2012р. № 296- VI  « Про районний бюджет на 2013 рік та додатків до нього ( із змінами) ,  керуючись  Законом  України  “ Про  Державний  бюджет    України   на  2013 рік ”,   п.23  ст.26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи пропозицію комісії з питань бюджету та фінансів,  міська  рада

                                                         ВИРІШИЛА:

 1. . Внести  відповідні   зміни  до   міського  бюджету на 2013 рік, затвердженого  рішенням ХXVI сесія  міської  ради  V! скликання  від 28.12.2012р. № 462 , рішенням ХXVII сесія  міської  ради  V! скликання  від 08.02.2013р.( додатки до нього, виклавши в новій редакції.) 

1.1 Затвердити загальний обсяг.доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 6858,2 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 5211,3 тис. грн., спеціального фонду бюджету 1646,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  850,0 тис. грн. (додаток №1),

- дотації вирівнювання,що одержується з районного бюджету у сумі 17,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 581,9 тис.грн.:

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 8087,7 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 5843,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2244,2 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 75,0тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2013 рік:

Встановити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду  районного бюджету  згідно із додатком № 4 до цього рішення.

            5. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 632,2 тис.грн., який складається з профіциту загального фонду в сумі 100,0 тис.грн., та дефіциту загального  фонду  в сумі 732,2 тис.грн.

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 732,2 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку ( спеціального фонду) – 100,0 тис.грн.

Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 100,0 тис.грн., з них за рахунок вільного залишку коштів в сумі 100,0  тис.грн.

        6. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 597,3 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального

фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 100,0 тис.грн., залишки

коштів спеціального фонду станом на 01.01.2013року в. сумі  497,3   тис.грн.(додаток№9)

          7. Збільшити доходну та  видаткову  частину  міського бюджету  по спеціальному фонду  за  рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   на  суму 581,9 тис. грн.

 По доходах:

Код 41034400 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» в сумі 581,9 тис.грн. 

та  направити  їх  на:

-  на КФК 170703 «Видатки  на  проведення  робіт,  пов»язаних із  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних  доріг»  КЕКВ 1134 “ Оплата послуг (крім комунальних) »  в сумі 351,3 тис.грн (вт.ч. 333086 грн. на погашення кредиторської заборгованості)., КЕКВ  3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 230,6 тис.грн.

8.Зробити переміщення з КЕКВ на КЕКВ :

- по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» з КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) в сумі 40000 грн. та  направити їх на КЕКВ 2111 Заробітна плата» в сумі  29,35 тис.грн., КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» в сумі 10,65 тис.грн. ( для оплати тимчасових робіт )

9. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

Встановити, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, отримані відповідно до Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»  зараховується до спеціального фонду міського бюджету.

10.  Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 рік у сумі 15,0 тис. гривень.

11. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111),

- нарахування на заробітну плату ( код 2120),

- придбання медикаментів та перев»язу вальних матеріалів ( код 2220),

- забезпечення продуктами харчування ( код 2230),

-         поточні трансферти місцевим бюджетам ( код 2620),

-         поточні трансферти населенню ( код 2700),

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270)

         12. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію  регіональних галузевих програм  (додаток № 6).

        13.Затвердити перелік земельних ділянок   несільськогосподарського призначення  та нерухомого майна, що підлягають продажу в 2013 році(додаток №8).

        14. Встановити, що на 2013 рік на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено відповідно до ст.275.1 Податкового кодексу України ставка земельного податку в м. Барвінкове визначена в розмірі 1,755 грн. за 1м2., збільшена в 1,95 відповідно до ст.275.3 Податкового кодексу України

                Дія цього пункту поширюється на розрахунок плати по договорам оренди на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено , а також на договори оренди не оформлені належним чином, рішення по яким прийняті  до  01.01.2013 року.

         15 Кошти,  отримані  від  продажу  основних  засобів організаціями і  установами, що  фінансуються  з бюджету  м. Барвінкове, або  належать  до  комунальної  власності  міста, зараховувати  до  бюджету  розвитку  міського  бюджету  і  спрямовувати  на   фінансування  заходів, передбачених  бюджетом  розвитку.

       16.   Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти « в разі необхідності , передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ № 1404 від 9 жовтня 2006 року.

        17.   Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  повному  обсязі  потребу  в   асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру

мінімальної заробітної праці, на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами, не допускаючи  будь-якої простроченої заборгованості

 із  зазначених  видатків. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  вартісних  показниках на 2013 рік.

  Головному розпоряднику коштів забезпечити укладання  угод по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених   обгрунтованих  лімітів для кожної установи ( додаток №7).

     18. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність  працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2013 рік.

    19.   Надати  повноваження  виконавчому  комітету міської  ради  у   міжсесійний

 період за  обгрунтуванням  головного розпорядника  коштів  міського  бюджету  розподіляти  і  спрямовувати  вільні  залишки  коштів  міського  бюджету, що

 створилися  на  1.01.2013 року, насамперед,  на  погашення  заборгованості  з  оплати  праці  бюджетних установ, нарахувань  на  заробітну  плату, оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  а  також  для  забезпечення збалансованого  економічного  та   соціального розвитку   міської  територіальної  громади  з  наступним   затвердженням  сесією  міської  ради.

  20. Надати  повноваження   виконавчому  комітету  міської  ради та міському голові   за  обгрунтуванням  головного  розпорядника   коштів  міського  бюджету, приймати рішення щодо

 здійснення  перерозподілу  видатків  за  економічною  та  функціональною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу   його  бюджетних  призначень  з  наступним  затвердженням  сесією  міської  ради.

          Головному  бухгалтеру відділу бухгалтерської служби міськвиконкому,  при  внесенні  змін  до  розпису  міського  бюджету  надавати  довідки-повідомлення  органам  державного  казначейства  та  РФУ

    21.  Надати   згоду виконавчому комітету міської ради на  розміщення  тимчасово  вільних  коштів на  депозитні  рахунки  в установах банків.

    22.  Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2013 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без  відповідних  бюджетних  асигнувань,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів . Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями.

Поточні  видатки, пов’язані з  утриманням  бюджетних  установ,  можуть здійснюватися  розпорядником  коштів  міського  бюджету  у  разі,  коли  відсутня  прострочена  заборгованість із  заробітної  плати а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

     23. Надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати в органах  Державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківській області короткотермінові  позики на покриття тимчасових касових розривів, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету.

    24.Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів, оплату

 послуг зв”язку та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

  25. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників виконавчого апарату  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2013рік.

   26. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  09 квітня  2013  року.

   27. Додатки №№ 1- 8  є  невід’ємними  складовими  цього  рішення.

  28. Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської   міської  ради “ Про   внесення  змін до рішення міської ради від 28 грудня 2012 року № 462« Про  бюджет м. Барвінкового на 2013 рік»   у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті                 міської ради .

 29. Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2013  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  та  фінансів.(Макаровська Л.В.)

         

Міський голова                                                                 В.Г.Магда

 

 

РІШЕННЯ

 

            09 квітня  2013 року                                                       №  539

 

Про внесення змін і доповнень до  додатків  «Програми  обслуговування, утримання,  ремонту та розвитку дорожнього комплексу

міста Барвінкового на 2011-2015 роки»

 

На виконання «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»,  затвердженої рішенням V сесії міської ради  VІ скликання від 17.02.2011р. № 65, на підставі внесених змін до бюджету м.Барвінкове на 2013 рік  та з метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури міста Барвінкового, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»», а саме:

            додаток № 1 «Заходи  щодо реалізації Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкового на 2011-2015 роки»

графи «2» «Назва заходу», «4» «Всього»,  «11» «Всього» та «12» «2013»  доповнити наступними позиціями та  викласти в такій редакції:

Назва заходу

Всього

2013

Всього

2013

Державний  бюджет

Виконавець

1

2

4

11

12

20

 

Проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул.50 років Радянської України

 

230,6

 

230,6

 

230,6

 

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

Проведення робіт по поточному  ремонту дороги по вул.Р.Люксембург

 

18,6

 

18,6

 

18,6

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

Всього по додатку № 1:

3200,778

419,5

249,2

 

2. Внести зміни та доповнення до додатку № 2 «Заходи на 2013 рік щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»», а саме:

            додаток № 2 «Заходи на 2013 рік щодо реалізації Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкового на 2011-2015 роки»

доповнити  наступними позиціями та  викласти в такій редакції:

Назва заходу

Всього

Державний бюджет

 

виконавець

1

2

4

5

7

 

Проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул.50 років Радянської України

 

230,6

 

230,6

 

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

Проведення робіт по поточному  ремонту дороги по вул.Р.Люксембург

 

18,6

 

18,6

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

Всього по додатку № 2:

419,5

249,2

 

 

3. Затвердити додатки № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку  дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» та  № 2 «Заходи на 2013 рік щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку  дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» в новій редакції  (додаються).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

 

 

 

               Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

            09  квітня  2013 року                                                          № 540

 

Про внесення змін до п.1 рішення ХХVІІ сесії міської ради

від 08.02.2013р. № 515 (зі змінами)

 

На виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки», затвердженої рішенням ХХХХІІІ сесії міської ради V скликання від 20.05.2010р. № 654, на підставі внесених змін до бюджету м.Барвінкового на 2013 рік, враховуючи невідкладність вирішення соціально-економічних проблем міста, пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до п.1 рішення ХХVІІ сесії міської ради від 08.02.2013р. № 515 «Про внесення змін та доповнень до додатку № 3 «Заходи у сфері благоустрою та комунального обслуговування» «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки», а саме:

 в позиції «виконання тимчасових робіт по благоустрою території міста» в графі «Виконавець» слова «КП «Благоустрій» замінити на слова «Барвінківський виконавчий комітет міської ради» та дану позицію викласти в наступній редакції:

Назва заходу

 

Фінансування

Виконавець

Всього

Міський бюджет

1

2

3

21

 

1.

Благоустрій міста:

 

 

 

 

- виконання тимчасових робіт по благоустрою території міста

40,0

40,0

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

         

        

2. Всі інші пункти вищевказаного рішення залишити без змін.

 

 

Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

                            

 

 

  

                                            РІШЕННЯ

 

           09 квітня 2013 року                                                                                №  541

 

Про дострокове припинення дії договору на перевезення

пасажирів автомобільним транспортом та розгляду подання районної прокуратури про усунення порушень законодавства

 

Розглянувши лист  ФОП Старікова В.В. про припинення автобусних рейсів по перевезенню пасажирів на маршруті № 1 м. Барвінкове, подання прокуратури Барвінківського району від 08.04.2013 року за № 04-27-369 вих 13, відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

                                          ВИРІШИЛА:

 

1. Достроково припинити дію договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом № 91/1 від 30.04.2008 року з фізичною особою-підприємцем Старіковим В.В. з 12.04.2013 року згідно особистого звернення.                   

2. Відмінити рішення ХХХ сесії міської ради V скликання № 422 від 26.01.2009 року «Про перевезення пільгового контингенту на автобусних маршрутах загального користування в м.Барвінкове» як таке, що не відповідає чинному законодавству.   

3. Рішення ХХІІІ сесії міської ради У скликання № 329 від 13.06.2008 року та  ХХУІІ сесії міської ради У скликання № 368 від 18.10.2008 року про додаткові угоди по перевезенню пільгового контингенту вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П.

 

        

  Міський голова                                                                         В.Г. Магда