Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

 

 

  від 7 травня  2014 року                                                      №  827

 

Про затвердження порядку денного

позачергової ХХХІХ сесії 

Барвінківської міської ради

УІ скликання.

 

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд позачергової ХХХІХ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

 

1. Про   внесення  змін до рішення міської ради від 12 лютого 2014 року № 735   « Про бюджет м. Барвінкового на 2014» .

                        Інформує: Янгурська Н.В.-головний  бухгалтер відділу бухгалтерської служби.

2.Про визначення замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м.Барвінкове Харківської області.

              Інформує : Гапон Є.Б.- начальник відділу житлово-комунального господарства.

3.Про внесення змін та доповнень до додатків №1 «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки» та затвердження додатків №1 та №2.

                Інформує : Гапон Є.Б.- начальник відділу житлово-комунального господарства.

 

 

В.о. міського голови                                           Блудова Г.В.

 

 

 

 

 

Рішення                 

 

«07» травня 2014 року                                                        № 828 

 

Про   внесення  змін до

рішення міської ради від

12 лютого 2014 року № 735 « Про

бюджет м. Барвінкового на 2014» 

                                                  

 

       Заслухавши інформацію про внесення змін до міського бюджету  2014 року ,  керуючись  Законом  України  “ Про  внесення змін до Закону України « Про Державний  бюджет    України   на  2014 рік ” ( в якому передбачено зменшення показників по доходам і видаткам),  п.23  ст.26 Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”, враховуючи пропозицію комісії  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів   розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  міська  рада

                                                         ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі – 7142,8 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 5352,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету 1892,4 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  1262,7 тис. грн. (додаток №1) із них,

- дотації вирівнювання, що одержується з районного бюджету у сумі 108,3 тис. грн.;

             - субвенція з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності у сумі  - 304,1 тис.грн.

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 8222,3 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 5687,9 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2534,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 75,0тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2014 рік:

Встановити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду  районного бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів та дотації з Державного бюджету  згідно із додатком № 4 до цього рішення. 

            5. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 335,9 тис.грн., який складається з  дефіциту загального  фонду  в сумі 335,9 тис.грн.

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 335,9 тис.грн.

        6. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 642,0   тис.грн., джерелом покриття якого визначити  залишки коштів спеціального фонду станом на 1.01.2014року в сумі  642,0  тис.грн.(додаток№9) 

  7.  Зменшити  доходи міського  бюджету  по загальному фонду в сумі 262,8 тис. грн. код 11010000 « З  податку на доходи фізичних осіб».

    8. Збільшити  доходи міського бюджету по загальному фонду в сумі 188,9 тис.грн. в т.ч.  код 22090000  « Державне мито»- 0,3 тис.грн.;

               код 41037000 « Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в сумі  - 87,0 тис.грн.

Збільшується дотація вирівнювання, що одержується з районного бюджету  в сумі 101,6 тис. грн.

9. Збільшити доходи міського бюджету  по спеціальному фонду в сумі - 78,0 тис.грн. код 41034400 « Субвенція з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності»

    10. Зменшити видатки міського  бюджету  по загальному фонду в сумі -160,9 тис.грн. грн., в тому числі:

 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму –8,5 тис.грн

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5,0 тис.грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» - 1,5 тис.грн;

КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки» - 2,0 тис.грн.

КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти» в сумі – 150,5 тис.грн.

            КЕКВ 2111 « Заробітна плата» в сумі – 129,1 тис.грн

            КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» в сумі – 21,4тис.грн

КФК 110201 «Бібліотеки» в сумі – 1,9 тис.грн.

            КЕКВ 2111 « Заробітна плата» в сумі – 1,9 тис.грн

11. Збільшити видатки  міського бюджету по загальному фонду в сумі – 87,0 тис.грн.

на   КФК 250203 « Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку» в сумі -  87,0 тис.грн. 

12. Збільшити    видатки    міського  бюджету по спеціальному фонду в  сумі -  78,0 тис. грн.   та направити їх на  КФК 170703 «Видатки  на  проведення  робіт,  пов’язаних із  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних  доріг»

         КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) » в сумі – 78,0 тис.грн

         13. Переміщення з КФК на КФК

 - з КФК 110103  «Інші  культурно-освітні  заклади  та  заходи» КЕКВ  2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку» в сумі - 4,0 тис.грн. та направити їх на КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання»  в сумі  - 4,0 тис.грн

14. Переміщення з КЕКВ на КЕКВ та з місяця на місяця

   - загальний фонд КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти» з КЕКВ   2120 « Нарахування на заробітну плату» в сумі -25,4 тис.грн  , КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 56,7 тс.грн. та направити їх на КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» в сумі 17,7 тис.грн., КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» в сумі 64,4 тис.грн по .КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» ( зменшити серпень м-ць , збільшити березень на суму 2000 грн., КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки» ( зменшити березень м-ць , збільшити серпень м-ць на суму 2000,00

КФК 110201 «Бібліотеки» з КЕКВ 2111 « Заробітна плата» в сумі – 2,1 тис.грн., КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» в сумі – 1,4 тис.грн. та направити їх на КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання»  в сумі  -3,5 тис.грн.

-         Спеціальний фонд КФК 170703 «Видатки  на  проведення  робіт,  пов’язаних із  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних  доріг» з КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)  ’’ в сумі – 24,6 тис.грн та направити їх на КЕКВ 2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі – 24,6 тис.грн., з КЕКВ3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів « в сумі - 201,5 тис.грн.та направити їх на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) » в сумі – 201,5 тис.грн.

15. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

Встановити, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, отримані відповідно до Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»  зараховується до спеціального фонду міського бюджету.

16.  Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік у сумі 10,0 тис. гривень.

17. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ,

- нарахування на заробітну плату,

- придбання медикаментів та перев»язу вальних матеріалів,

- забезпечення продуктами харчування,

- поточні трансферти місцевим бюджетам,

-         поточні трансферти населенню,

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв

       18. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію  регіональних галузевих програм  на загальну суму         (додаток № 6).

     19.  Затвердити перелік земельних ділянок   несільськогосподарського призначення  та нерухомого майна, що підлягають продажу в 2014 році(додаток №8)

      20. Кошти,  отримані  від  продажу  основних  засобів організаціями і  установами, що  фінансуються  з бюджету  м. Барвінкове, або  належать  до  комунальної  власності  міста,  зараховувати  до  бюджету  розвитку  міського  бюджету  і  спрямовувати  на   фінансування  заходів, передбачених  бюджетом  розвитку.

       21.   Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти « в разі необхідності , передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ № 1404 від 9 жовтня 2006 року. « Питання попередньої оплати товарів , робіт, і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

      22.  Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами, не допускаючи  будь-якої простроченої заборгованості  із  зазначених  видатків. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  вартісних  показниках на 2014 рік.

Головному розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання , водовідведення, природній газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами та укладання  договорів по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених   обґрунтованих  лімітів для кожної установи   ( додаток №7).

     23.. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність  працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2014 рік.

    24 .  Надати  повноваження  виконавчому  комітету міської  ради  у   міжсесійний

 період за  обґрунтуванням  головного розпорядника  коштів  міського  бюджету  розподіляти  і  спрямовувати  вільні  залишки  коштів  міського  бюджету, що

 створилися  на  01.01.2014 року, насамперед,  на  погашення  заборгованості  з  оплати  праці  бюджетних установ, нарахувань  на  заробітну  плату, оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  а  також  для  забезпечення збалансованого  економічного  та   соціального розвитку   міської  територіальної  громади  з  наступним   затвердженням  сесією  міської  ради.

  25.. Надати  повноваження   виконавчому  комітету  міської  ради та міському голові   за  обґрунтуванням  головного  розпорядника   коштів  міського  бюджету, приймати рішення щодо здійснення  перерозподілу  видатків  за  економічною  та 

функціональною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу   його  бюджетних  призначень  з  наступним  затвердженням  сесією  міської  ради.  Головному  бухгалтеру відділу бухгалтерської служби міськвиконкому,  при  внесенні  змін  до  розпису  міського  бюджету  надавати  довідки-повідомлення  органам  державного  казначейства  та  РФУ

    26.  Надати   згоду виконавчому комітету міської ради на  розміщення  тимчасово  вільних  коштів на  депозитні  рахунки  в установах банків.

 27.  Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2014 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань,

встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без  відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням

повноважень,встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями.

Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а

також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ ( крім захищених видатків бюджету) , до погашення заборгованості.

     28. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати в органах  Державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківській області   позики на покриття тимчасових касових розривів,міського бюджету  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 29.  Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

    30.  Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2014 рік.

   31. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  07 травня 2014  року.

32.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                    Барвінківської  міської  ради  «Про   внесення  змін до рішення міської ради від                                                           12 лютого     2014 року № 735 « Про бюджет м. Барвінкового на 2014»   у  десятиденний                      термін                   з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

 33. Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2014  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів   розвитку підприємництва, торгівлі та побуту   (Макаровська Л.В.)

 

 

В.о.міського голови                                       Г.В.Блудова

 

 

 

 

                                         РІШЕННЯ

 

             від  7 травня   2014 року                                                                               № 829

 

 

Про визначення замовника робіт з будівництва,

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і

доріг комунальної власності у м. Барвінкове

Харківської області

 

 

         З метою забезпечення надійного функціонування транспортної мережі, підвищення рівня благоустрою м. Барвінкове та безпеки дорожнього руху,  відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 52 (із змінами) «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», керуючись  ст.  25,26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Барвінківська міська рада

 

                                              ВИРІШИЛА:

 

         1. Визначити замовником робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Барвінкове Службу автомобільних доріг у Харківській області.

2. Затвердити перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Барвінкове, які пропонуються для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету у 2014 році (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, комунальної власності та житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

               

 

          В.о. міського  голови,

          секретар міської ради                                           Г.В. Блудова

 

 

Додаток № 1

 

до рішення  ХХХІХ сесії Барвінківської міської ради

VІ скликання

                                                                        від 7 травня 2014 року № 829

 

 

ПЕРЕЛІК

об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і

доріг комунальної власності у м. Барвінкове, які пропонуються

для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету

у 2014 році

 

 

№№ з/п

Найменування об’єкта

Вид робіт

Обсяг субвенції, грн..

1.

м. Барвінкове.

Вул. 50 років Радянської України

капітальний ремонт

510 100,00

2.

м. Барвінкове.   Вул. Свердлова

поточний ремонт

  24 600,00

3.

 м. Барвінкове.  Вул. Р.Люксембург

поточний ремонт

  18 200,00

 

Всього:

 

552 900,00

 

 

 

          В.о. міського  голови,

          секретар міської ради                                           Г.В. Блудова

 

 

 

                            

  

РІШЕННЯ

  від  8 травня  2014 року                                                                      № 830

 

Про внесення змін та доповнень до додатку № 1 «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки» та затвердження додатків № 1 та № 2

 

Відповідно до внесених змін до бюджету м.Барвінкове на 2014 рік  та з метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури міста Барвінкового, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням V сесії міської ради VІ скликання від 17.02.2011р. № 65, а саме:

- в позиції «Субвенція з державного бюджету на поточний ремонт доріг міста» назву пункта «Субвенція з державного бюджету на поточний ремонт доріг міста» замінити на «Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності»:

 - «Капітальний ремонт дороги по вул.50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області», в графи  «14» «Всього» та «15» «Державний бюджет»  внести цифру «279,5»;

- «Поточний ремонт дороги по вул.Свердлова в м.Барвінкове Харківської області» в графи  «14» «Всього» та «15» «Державний бюджет»  внести цифру «24,6»

та даний пункт викласти в наступній редакції

Назва заходу

Всього

Д/б

 

1

2

14

15

 

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності:

 

 

 

- Капітальний ремонт дороги по вул.50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області

279,5

279,5

 

- Поточний ремонт дороги по вул.Свердлова в м.Барвінкове Харківської області

24,6

24,6

 

Всього по додатку:

3227,478

446,2

 

2. В додатку № 2 «Заходи на 2014 рік щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» скасувати позиції:

Назва заходу

Всього

Д/б

 

1

2

4

5

 

Субвенція з державного бюджету на поточний ремонт доріг міста

24,6

24,6

 

Субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт доріг міста

201,5

201,5

та даний додаток доповнити наступним пунктом:

«Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності:

 - «Капітальний ремонт дороги по вул.50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області», в графи  «4» «Всього» та «5» «Державний бюджет»  внести цифру «279,5»;

- «Поточний ремонт дороги по вул.Свердлова в м.Барвінкове Харківської області» в графи  «4» «Всього» та «5» «Державний бюджет»  внести цифру «24,6»

та викласти в наступній редакції:

Назва заходу

Всього

Д/б

 

1

2

4

5

 

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності:

 

 

 

- Капітальний ремонт дороги по вул.50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області

279,5

279,5

 

- Поточний ремонт дороги по вул.Свердлова в м.Барвінкове Харківської області

24,6

24,6

 

Всього по додатку:

446,1

304,1

3.Затвердити додатки № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» та № 2 «Заходи на 2014 рік щодо реалізації «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» в новій редакції  (додаються).

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

 

 

 

          В.о.міського голови                                                     В.Г.Блудова