Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

 

  від  12 лютого  2016 року                                                      №  100

 

Про затвердження порядку денного позачергової

V сесії  Барвінківської міської ради VІІ скликання.

 

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд позачергової V сесії міської ради VІІ скликання такий порядок денний:

1.Про   внесення  змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року № 50 « Про бюджет м. Барвінкового на 2016 рік» (зі змінами)

           Інформує : Янгурська Н.В.- головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби. 

2. Про внесення змін та доповнень до додатків № 2 та № 3  «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки».

             Інформує: Топал Н.І- спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста

3. Про внесення змін та доповнень до  додатку № 2 «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки та на період 2015-2016 роки».

            Інформує: Топал Н.І- спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста

 

Міський  голова                                                         О.О.Бало

 

 

РІШЕННЯ

 

           від 12  лютого  2016 року                                                        № 101

 

Про   внесення  змін до рішення міської ради від

24 грудня 2015 року № 50 « Про бюджет м. Барвінкового на

2016 рік» ( зі змінами)

         Відповідно до рішення Господарського суду Харківської області від 17 листопада 2015 року по справі №922/5562/15, Закону України « Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015р. № 928-VIII, відповідно до листа директора філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» «Барвінківське підприємство комунального господарства» Гончар О.А., керуючись   пп.23 п.1  ст.26 Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”, враховуючи пропозицію комісії з питань планування   бюджету  і фінансів  розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  міська  рада

                                                         ВИРІШИЛА:

1.     Визначити на 2016 рік:

-  доходи міського  бюджету у сумі 9014,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 8766,8 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 247,4 тис. грн., згідно з додатком №1до  цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сум 9247,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 8973,2 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 274,4 тис. тис. гривень; за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 цього рішення

2. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2016 рік у сумі 50,0 тис.грн.

3. Затвердити на 2016 рік  резервний фонд міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.  

       4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2016 рік 

       5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ,

- нарахування на заробітну плату,

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів,

- забезпечення продуктами харчування,     

-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- поточні трансферти місцевим бюджетам,

-         поточні трансферти населенню.

       6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   окремих місцевих регіональних  програм у сумі 3266,6 тис.грн. (додаток № 4).      

        7. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 206,4 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 206,4 тис.грн.         

        Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 206,4 тис.грн.

        8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 27,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити  залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2016року в сумі 27,0  тис.грн (єдиний податок  в сумі – 27,0  тис.грн.)(додаток № 6 )

          9. Збільшити  видаткову  частину  міського бюджету  по загальному фонду за  рахунок   вільного  залишку  станом  на  01.01.2016 р  на  суму 206,4  тис. грн.  та  направити  їх  на:

    КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі -11,3 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 2,5 тис.грн. ( виплата розрахункових);

    КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» в сумі  192,6 тис.грн.

      10. Збільшити  видаткову  частину  міського бюджету  по спеціальному  фонду за  рахунок   вільного  залишку  станом  на  01.01.2016 р  на  суму 27,0  тис. грн.  та  направити  їх  на: 

         КФК 100201 «Теплові мережі» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування » в сумі – 27,0 тис.грн.(придбання засувок металевих для ремонту центральної котельні).    

     11.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів, міського бюджету   пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

     12. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами, не допускаючи  будь-якої простроченої заборгованості  із  зазначених  видатків.

               Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  грошових  показниках на 2016 рік.

           Головному розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання , водовідведення, природній газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами та укладання  договорів за кожним видом енергоносіїв  у межах встановлених   обґрунтованих  лімітів для кожної установи   ( додаток № 5).

13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України

       14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

       15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України .

16. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№7 до цього рішення.

     17. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2016 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без  відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються 

бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями.

Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

       За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.  

      18. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2016 рік.

     19. Надати  повноваження  виконавчому  комітету міської  ради  у   міжсесійний  період за  обґрунтуванням  головного розпорядника  коштів  міського  бюджету, в процесі виконання міського бюджету , у виняткових випадках,  розподіляти  і  спрямовувати  вільні  залишки  коштів  міського  бюджету, що  створилися  на  01.01.2016 року, вносити зміни в міський бюджет в частині зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, перевиконання доходної частини міського бюджету та  ,  насамперед,  на  погашення  заборгованості  з  оплати  праці  бюджетних установ, нарахувань  на  заробітну  плату, оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  а  також  для  забезпечення збалансованого  економічного  та   соціального розвитку   міської  територіальної  громади  з  наступним   затвердженням  сесією  міської  ради.

        Надати  повноваження   виконавчому  комітету  міської  ради та міському голові   за  обґрунтуванням  головного  розпорядника   коштів  міського  бюджету, приймати рішення щодо здійснення  перерозподілу  видатків  за  економічною  та  функціональною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу   його  бюджетних  призначень  з  наступним  затвердженням  сесією  міської  ради.

        Начальнику - головному  бухгалтеру відділу бухгалтерської служби Барвінківського виконавчого комітету міської ради ,  при  внесенні  змін  до  розпису  міського  бюджету  надавати  довідки-повідомлення  органам  державного  казначейства  та  РФУ

      20. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

      21. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2016 рік.

     22. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю

товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

     23. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

     24. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

     25. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 12 лютого 2016  року.

      26.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015року № 50  « Про  бюджет м. Барвінкове  на  2016  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

     27.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2016  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

                 Міський голова                                        Бало О.О.

 

  

                                                                     РІШЕННЯ

                       від  12 лютого  2016 року                                                       № 102

 

Про внесення змін та доповнень до додатків № 2 та № 3  

«Програми  обслуговування, утримання, ремонту

та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки»

Відповідно до внесених змін до бюджету міста на 2016 рік та на виконання Рішення Іменем України Господарського Суду  Харківської області від 17 листопада 2015 року Справа № 922/5562/15 щодо задоволення повністю позовних вимог Дочірного підприємства «Харківський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та стягнення суми заборгованості за договором від 05.10.2012р. в розмірі 192549,25 грн., враховуючи  пропозиції комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення:

-  до додатку № 2 «Заходи  щодо реалізації Програми  обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» Програми обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкове на 2016-2020 роки , а саме: доповнити наступною позицією:

 

 

Назва заходу

 

Всього

Фінансування, тис.грн.    2016 рік

Д/бюджет

М/бюджет

1

2

3

4

5

 

Виділення коштів на погашення заборгованості за виконані роботи по поточному ремонту дороги комунальної власності по вул.Київська в м.Барвінкове, Харківської області (2012 рік)

 

 

192,6

 

 

-

 

 

 

192,6

-         до додатку № 3 «Заходи на 2016 рік щодо реалізації Програми  обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкове на 2016-2020 роки»  Програми обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкове на 2016-2020 роки, а саме: доповнити наступною позицією:

 

 

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.   

виконавець

Всього

Д/бюджет

М/бюджет

1

2

3

4

5

6

 

Виділення коштів на погашення заборгованості за виконані роботи по поточному ремонту дороги комунальної власності по вул.Київська в м.Барвінкове, Харківської області (2012 рік)

 

 

 

 

192,6

 

 

 

 

-

 

 

 

 

192,6

Виконавчий комітет Барвінківської міської ради,

2. Затвердити  додатки: № 2 «Заходи щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку  дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»» та № 3 «Заходи на 2016 рік щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку  дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» в новій редакції (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                              О.О.Бало

 

                       

                                                                  РІШЕННЯ

 

                від 12 лютого   2016 року                                                                       № 103

 

Про внесення змін та доповнень до  додатку № 2

«Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства

м.Барвінкового на 2010-2014 роки та на період 2015-2016 роки»

На виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки та на період 2015-2016 роки», затвердженої рішенням ХХХХVІІІ сесії міської ради VІ скликання від 23.01.2015р. № 998, на підставі внесених змін до бюджету м.Барвінкового на 2016 рік, враховуючи невідкладність вирішення соціально-економічних проблем міста, пропозиції постійної комісії з  питань  законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства, погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,  соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 2 «Розвиток та реконструкція об’єктів теплопостачання» Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки на період 2015-2016 роки, а саме:

додаток № 2 «Розвиток та реконструкція об’єктів теплопостачання»

п.1 «Теплопостачання» доповнити наступними позиціями:

Перелік заходів

2016 рік

всього

вартість,

всього:

 

Міський

бюджет

Виконавець

1

2

3

19

21

 

1.

Теплопостачання:

 

 

 

 

 

 

-          Придбання засувок металевих Dr 200  мм, 2 шт.

12,0

12,0

12,0

Міськвиконком

 

-          Придбання засувок металевих Dr 250  мм, 2 шт.

15,0

15,0

15,0

 

 

Всього по додатку № 2:

1351,0

27,0

27,0

 

2. Затвердити додаток № 2 «Розвиток та реконструкція об’єктів теплопостачання» Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки на період 2015-2016 роки, в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства (Гончар Р.О.)

Міський  голова                                                    О.О.Бало