Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

 

 

     від  22 липня  2011 року                                                           №  158

 

Про  затвердження порядку денного

ІХ сесії  Барвінківської  міської  ради

 УІ скликання.

 

 

Відповідно до ст.26, ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ІХ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

 

1. Про виділення земельної ділянки для будівництва об»єкту «Станція обеззалізнення на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове , Барвінківського району Харківської області».

                   Інформує : Докунін М.О.,  спеціаліст з питань регулювання земельних відносин міськвиконкому.

  2.Про внесення змін та доповнень до рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання від 06.01.2011 року №31.

                    Інформує : Лямцев О.Л., спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики.

3. Різне:

-про погодження кандидатури  на посаду директора КП «Благоустрій»

 

 

            Міський голова                                           Магда В.Г.

 

 

РІШЕННЯ

 

       від  22 липня 2011 року                                                              №159

 

Про виділення земельної ділянки для будівництва об’єкту «Станція обеззалізнення на водозаборі ЦРЛ в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області».

        

З метою забезпечення якісною питною водою жителів міста у відповідності до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», на виконання державної програми «Питна вода України» на 2005-2020 роки, керуючись ст.ст. 22, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Виділити земельну ділянку орієнтовною площею 0,0100 га  для будівництва та обслуговування станції обеззалізнення на водозаборі ЦРЛ в  м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області, з метою подачі якісної питної води мешканцям м. Барвінкове.

Земельна ділянка виділяється із земель комунальної власності – сільськогосподарського призначення, угіддя – пасовища в межах                    м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області.

Цільове призначення земельної ділянки – будівництво та обслуговування станції обеззалізнення на водозаборі ЦРЛ в межах м. Барвінкове.

2. Надати повноваження виконавчому комітету Барвінківської міської ради на збір вихідних даних, розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво станції обеззалізнення на території Барвінківської міської ради – поблизу ЦРЛ  в м. Барвінкове та функції замовника.

2.1. Розроблену проектно-кошторисну документацію надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода).  

 

    

  Міський голова                                                   В.Г. Магда

 

 

                                     РІШЕННЯ

 

    від    22 липня    2011 року                                                       №  160

 

Про внесення   змін  та  доповнень до рішення

ІІІ сесії міської ради VІ скликання від 06.01.2011 року № 31

 

На підставі статей 10, 12, 46, 58 та ст. 265 Податкового  кодексу  України,  Бюджетного  кодексу  України, керуючись ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

В И Р І Ш И Л А         :

 

1.Доповнити  рішення   Ш  сесії  міської ради  від  06.01.2011р. № 31   пунктом 2   виклавши  його  в  такій  редакції : « Механізм  справляння   та   порядок  сплати  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  на  території  м.  Барвінкове  визначається  Положенням ( додаток 1)». Пункти 2,3,4,5  відповідно    вважати  пунктами 3,4,5,6.

 

2.Оприлюднити дане рішення на стендах Барвінківської міської ради та розмістити інформацію про затвердження Положення в районй газеті «Вісті Барвінківщини» до 29 липня 2011 року.

 

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П. та постійну депутатську комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі і побуту (Макаровська Л.В.)

 

Строк контролю:  з періодичністю, визначеною законодавством.

 

 

Міський  голова                                                                      В.Г Магда

 

Додаток
до рішення міської ради
від 
22  липня 2011 року

№160

 


Положення
про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста
Барвінкове.

 
Розділ І. Загальні положення

1.1. Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Барвінкове (далі Положення) розроблене на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Розділ ІІ. Механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.1. Платники податку
2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.
2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
- якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
- якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
- якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.2. Об’єкт оподаткування
2.2.1. Об’єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.
2.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
- об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
- об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;
- будівлі дитячих будинків сімейного типу;
- садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
- об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;
- гуртожитки.

2.3. База оподаткування
2.3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.
2.3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
2.3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
2.3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

2.4. Пільги із сплати податку
2.4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
- для квартири - на 120 кв. метрів;
- для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

2.5. Ставка податку
2.5.1. Ставки податку встановлюються
Барвінківською міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2.6. Податковий період
2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.7. Порядок обчислення суми податку
2.7.1 Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.
2.7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.
Ізюмська міжрайонна державна податкова інспекція веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо окремих платників податків.
Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.
Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

2.7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
Ізюмська міжрайонна державна податкова інспекція проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

2.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

2.7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
2.8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
2.8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.9. Порядок сплати податку
2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.10. Строки сплати податку
2.10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

2.11. Контроль

2.11.1. Контроль за своєчасністю подання декларацій та відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, від’ємне від земельної ділянки до органу податкової служби, повноту і своєчасність сплати даного податку до бюджету здійснює Ізюмська міжрайонна державна податкова інспекція.

2.12. Відповідальність

2.12.1. Платники збору несуть відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несвоєчасну сплату сум грошових зобов’язань згідно з нормами Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                           В.П. Козлов

 

 

РІШЕННЯ

 

 

   від       22  липня   2011 року                                                      №  161

 

Про керівників Барвінківського комунального підприємства «Благоустрій»

 

 

                Відповідно до частини 1 статті 143 Конституції України, заяв Шутова І.В. та Чередніченко В.І. від 22.07.2011 року, керуючись ст.ст.21,23 Кодексу законів про працю України, ст.65 Господарського кодексу України, п.п.10,20 ч.4 статті 42   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  міська  рада

 

                                                 ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити звільнення з достроковим припиненням контракту директора Барвінківського КП «Благоустрій» Шутова Ігоря Вікторовича із займаної посади за станом здоров»я на підставі статті 39 КЗпПУ згідно поданої заяви.

                    Підстава : заява Шутова І.В. від 22 липня 2011 року .

                

2. Погодити  призначення  Чередніченко Віктора Івановича  на  посаду  директора Барвінківського комунального підприємства «Благоустрій» комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового на умовах контракту терміном на 4 роки – з 22 липня 2011 року до 22 липня 2015 року.

                  Підстава : заява Чередніченка В.І. від 22.07.2011 року.

 

3. Доручити міському голові  Магді В.Г. виконати необхідні дії з даного питання відповідно до чинного законодавства.

 

                    Міський голова                                                   Магда В.Г.