Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                                                                                          

                                               РІШЕННЯ

 

        від  10 лютого  2017 року                                                      №  453

 

Про затвердження порядку денного

ХVІІ позачергової сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання.

 

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання такий порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.»

                 Інформує : Янгурська Н.В.- головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби. 

2.Про надання дозволу на виготовлення робочого проекту «Будівництво свердловини №6Б на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області».

          Інформує: Топал Н.І- спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста

3.Про внесення змін та доповнень до додатку №4 міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки».

          Інформує: Топал Н.І- спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста

4.Про затвердження кошторису витрат на 2017 рік Програми сприяння роботі громадським організаціям міста Барвінкове на 2016-2020 роки.

          Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

5.Про внесення змін та доповнень до Положення про відзнаки Барвінківської міської ради.

          Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

6.Про  внесення змін та доповнень до Положення  «Про заохочувальну відзнаку Барвінківського  міського голови- нагрудний знак «За високі досягнення»

          Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

7.Про  внесення змін та  доповнень до рішення ХV  сесії  міської ради  VІІ скликання № 404  від  21 грудня  2016 року «Про виконання заходів  Програми «Молодь Барвінківщини » за 2016 рік  та затвердження  міських молодіжних заходів на 2017 рік».

          Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

8.Про  внесення змін до Програми соціального захисту населення міста Барвінкове на 2017-2018 роки.

            Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

9.Про поновлення терміну дії та внесення змін до рішень Барвінківської міської ради.

           Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

10.Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок у власність та користування.

              Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

11.Про внесення доповнень до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2017 році.

                Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

12.Про  внесення доповнень до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки.

             Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

13.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок міста Барвінкове.

            Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

14. Про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки під будівництво свердловини №6Б на водозаборі ЦРЛ м.Барвінкове

            Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

 

       Міський голова                                                      О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

 

від  10 лютого  2017 року                                                        №   454

 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.»

 

         Відповідно до п.8 ст. 77 Бюджетного кодексу України,  Постанови Кабінету   Міністрів  України  від 23 квітня 2014 року. № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються  за бюджетні кошти» ( із змінами), керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського  бюджету у сумі 11781,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 11463,2 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 318,0 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сум 12608,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 11780,7 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 828,0 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

     2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2017 рік.

4. Затвердити на 2017 рік  резервний фонд міського бюджету у сумі 114,6 тис. грн.

5.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;      

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

 

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

        7. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 317,5 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 317,5 тис.грн..        

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 317,5 тис.грн..

 8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 510,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2017року в сумі 510,0 тис.грн (- єдиний податок   - 102,8 тис.грн, - кошти від відчудження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 17,2 тис.грн.) (додаток № 5 ).

         9. .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються бюджетними  установами. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  грошових  показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №7 до цього рішення.

        11. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№6 до цього рішення.

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

        14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею

71 Бюджетного кодексу України .

        15 Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2017 році за   загальним  фондом бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті за рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.  

16. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2017 рік.

17. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

18. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2017 рік.

19. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

20. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

        21. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

22. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 10 лютого  2017  року.

23.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2017  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його прийняття на сайті міської ради .

24.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2017 рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики (Курілова Л.П.)

 

 

Міський голова                                                    О.О.Бало

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради XVII сесії   VII скликання №  від 10 лютого 2017 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2016 року № 372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами).

 

Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

I.Виділення коштів за рахунок вільного залишку .

1. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2017 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 70,0 тис.грн., із них:

-  « Інша субвенція» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» - 35,0 тис.грн. (Управлінню соціального захисту населення на виконання програми соціального захисту населення в Барвінківському районі 2013-2017 роки в т.ч. 15,0 тис.грн.- для проведення заходів за участю членів громадських організацій «Союз Чорнобиль України», районної спілки інвалідів, районної організації воїнів- інтернаціоналістів, 20,0 тис.грн- Барвінківській районній організації ветеранів для проведення  заходів);

- «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 30,0 тис.грн. (надання разової адресної матеріальної допомоги громадянам на виконання програми соціального захисту населення міста Барвінкове на 2017-2018 роки);

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення дяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки» 5,0 тис.грн. ( сплата податків)

2. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 120,0 тис. грн.,( - єдиний податок - 102,8 тис.грн., - кошти від відчудження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна , що перебуває в комунальній власності -17,2 тис.грн., -  із них:

-  « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво( придбання) інших об’єктів» -120,0 тис.грн.( 85,0 тис.грн.- виготовлення робочого проекту «Будівництво свердловини №6Б на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області», 35,0 тис.грн. – проведення експертиз та погоджень робочого проекту «Будівництво свердловини №6Б на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області» на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки»).

 

 

       Міський голова                                             О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

 

    від  10 лютого  2017 року                                                              № 455

 

Про надання дозволу на виготовлення робочого проекту

 «Будівництво свердловини № 6Б на водозаборі ЦРЛ

 в м.Барвінкове Харківської області»

          На виконання міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», затвердженої  рішеннями  ХХХ сесії міської ради ІV скликання від 15.07.2005р. № 559 «Про затвердження міської Програми «Питна вода України» та ХVІІІ сесії міської ради VІ скликання від 17.02.2012р. № 288 «Про внесення змін та доповнень до міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», та з метою покращення стану водопостачання споживачам мікрорайону центральної районної лікарні, підвищення рівня якості та стабілізації послуг, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства, погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,  соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись ст.13 Закону  України «Про питну воду та питне водопостачання» та ст.26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Барвінківська  міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1.Надати дозвіл на виготовлення робочого проекту «Будівництво свердловини № 6Б на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області».

 

2. Визначити замовником по виготовленню робочого проекту «Будівництво свердловини № 6Б на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області» Барвінківський виконавчий комітет міської ради.

 

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово–комунального господарства. 

             Міський голова                                             О.О.Бало

                                                РІШЕННЯ

 

              від 10 лютого 2017  року                                                 № 456

 

Про внесення змін та доповнень до додатку № 4 

міської Програми  “Питна вода України” на 2006-2020 роки»»

 

Відповідно до внесених змін до міського бюджету на 2017 рік, на виконання міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», затвердженої  рішеннями  ХХХ сесії міської ради ІV скликання від 15.07.2005р. № 559 «Про затвердження міської Програми «Питна вода України» та ХVІІІ сесії міської ради VІ скликання від 17.02.2012р. № 288 «Про внесення змін та доповнень до міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки»,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства, погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,  соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики,  керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А

1.Внести зміни та доповнення до додатку № 4  міської «Програми  “Питна вода України” на 2006-2020 роки»», а саме:

 розділ  І «Забезпечення необхідної потужності та сталої роботи водозабору питної води»  доповнити наступною позицією:

 

Назва заходу

 

Термін виконання

Фінансування, тис грн..

Всього

Міський

2

3

4

7

«Будівництво свердловини № 6Б на водозаборі ЦРЛ

 в м.Барвінкове Харківської області»

 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              виготовлення робочого проекту

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              проведення експертиз та погоджень

 

 

2017

 

 

 

85,0

35,0

 

 

 

85,0

35,0

 

2. Затвердити додаток № 4 «Заходи щодо виконання «Міської цільової Програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки» в новій редакції (додається).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства.

            Міський  голова                                                    О.О.Бало

 

  

РІШЕННЯ

 

 

             від  10 лютого  2017 року                                                     № 457

 

 

Про  затвердження кошторису витрат на 2017 рік Програми

сприяння роботі громадським організаціям  міста Барвінкове

на 2016-2020 роки.

 

                На виконання міської Програми сприяння роботі громадським організаціям м. Барвінкове на 2016-2020 роки, на підставі внесених змін до бюджету м. Барвінкове на 2017 рік, враховуючи пропозиції постійно діючої комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада

 

                                                ВИРІШИЛА: 

 

1.                      Затвердити кошторис витрат на 2017 рік для реалізації міської соціальної «Програми сприяння роботі громадським організаціям міста Барвінкове на 2016-2020 роки» в сумі 35000 грн. (Додаток №1)

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики. (Курілова Л.П.)

 

 

                     Міський  голова                                                   О.О.Бало

 

 

 

 

                                                                                  Додаток до

                                                                                                                                              Рішення № 457 від 10 лютого 2017 р.

                                                                                                                                              ХVІІ сесії міської ради  VІІ скликання

 

Кошторис витрат

на 2017 рік для реалізації міської соціальної

«Програми сприяння роботі громадським організаціям м.Барвінкового   на  2016-2020 роки»

 

№п/п

      Заходи

Термін

виконавець

    джерело фінансування

1

              2

      3

       4

    5

    6

1.

Проведення заходів громадською організацією «Союз Чорнобиль», районною спілкою інвалідів, районною організацією воїнів-інтернаціоналістів

Березень 2017 року

міськвиконком

субвенція з міського бюджету районному бюджету

15000 грн.

2.

Проведення заходів громадською організацією ветеранів

Березень  2017 року

міськвиконком

субвенція з міського бюджету районному бюджету

20000 грн

 

Всього :

 

 

 

35000 грн

 

                                                                РІШЕННЯ

 

від 10 лютого  2017 року                                                                        № 458

 

Про  внесення змін та доповнень до

Положення про відзнаки Барвінківської міської ради

 

Розглянувши пропозицію постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики щодо внесення змін та доповнень до Положення про відзнаки міської ради , затвердженого рішенням VІІІ сесії міської  ради ХХІV скликання № 157 від 31 січня 2003 року із змінами та доповненнями ,  керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні ”, міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення в рішення VІІІ сесії міської  ради ХХІV скликання від 31 січня 2003 року № 157 із змінами та доповненнями, а саме :

       в  розділі  «Почесна грамота міської ради» :

-в абзаці 5 цифру «250» замінити на цифру «500» ;

-в абзаці 6 :

       цифру «250» замінити на  цифру «400»;

       цифру «100» замінити на  цифру «200».

 

      в розділі «Лист – Подяка міського голови» :

-в абзаці 5 :

       -в реченні 1 після слів : «цінний подарунок  в розмірі до» цифру «200» замінити на цифру «300»; «квіти на суму до» цифру «100» замінити на  цифру «200»;

        -в реченні 2 після слів : «грошова винагорода до» цифру «200» замінити на цифру «400» ; ««квіти на суму до»  цифру «100» замінити на  цифру «200»;

-в абзаці 9 після слів  «цінний подарунок в розмірі до»  цифру «300» замінити на цифру «1000» ;

-в абзаці 10 після слів  «цінний подарунок в розмірі »  цифру «250» замінити на цифру «1000» ;

-в абзаці 11: в частині першій речення після слів  «цінний подарунок в розмірі »  цифру «250» замінити на цифру «1000» , в частині другій речення після слів «виплачується матеріальна допомога з розрахунку по» цифру «250» замінити на цифру» «1000»; після слів «1 січня нового року» доповнити словами «та 10 вересня (на Деньміста)»

Абзац 12 виключити

 

та затвердити Положення в новій редакції (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.).

       Міський голова                                                          О.О. Бало

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                        Рішенням  ХУІІ  сесії міської ради УІІ скликання № 458

                                                                                                                                                                              від 10 лютого 2017 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  відзнаки  міської  ради

 

Відзнаками  Барвінківської  міської  ради  є  Почесна  грамота  та  лист  Подяки   міського  голови.

 

ПОЧЕСНА  ГРАМОТА   МІСЬКОЇ  РАДИ. 

 

Почесна  грамота  міської  ради  (далі  Почесна  грамота)  є  формою  відзнаки  трудових  колективів, окремих  працівників, які  досягли  високого   професіоналізму  і   визначних  успіхів  у  праці,  внесли  вагомий  внесок  у  створення  матеріальних  і  духовних  цінностей, або  мають  інші  заслуги  перед  містом,  з  нагоди  професійних    свят,  ювілеїв,  пам»ятних  дат  в  історії  держави  та  міста.

Почесною  грамотою  нагороджуються  трудові  колективи, окремі громадяни,  працівники  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів місцевого  самоврядування, депутати міської ради, працівники підприємств, установ, організацій  всіх  форм  власності, об»єднань громадян.

Нагородження  Почесною  грамотою  проводиться  за  поданням  трудового  колективу, громадського  об»єднання  про  працівників  установи  та  організації  із  зазначенням  заслуг  трудового  колективу  чи  окремої  особи.

Нагородження  Почесною  грамотою  може  проводитись  за  особистою  ініціативою  міського  голови.

Рішення  про  відзначення  Почесною  грамотою  приймається  міським  головою  або  особою, яка  виконує  його  обов»язки,  і  оформляється   відповідним  розпорядженням.  Трудовий  колектив, громадське  об’єднання  чи  вуличний  комітет  міста  одержує матеріальну   допомогу  або  цінних подарунком  у  розмірі   до  500 грн.

Особа,  яка  відзначена  Почесною  грамотою,  одержує  матеріальну  допомогу    або  цінний  подарунок у  розмірі  до  400 грн., а також квіти на суму до 200 грн.

Відзначення  Почесною  грамотою  може  бути  проведено  повторно  не  раніше  як  через  три роки  після попереднього.

          Облік  і  реєстрація Почесних грамот  здійснюється  секретарем  міської  ради.Вручення  Почесної  грамоти  та  цінного  подарунку  здійснюється  міським  головою  або,  за  його  дорученням, заступником  міського  голови  в  урочистій  обстановці.

 

ЛИСТ-ПОДЯКА  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ.

 

Подяка  міського  голови (далі  Подяка)  є  відзнакою  і  заохоченням  працівників    різних  галузей  народного  господарства, підприємств, установ  і  організацій  міста, які  своєю  працею  зробили  вагомий  внесок  у  соціально-економічний  та  культуний  розвиток  міста,  виявили  високий  професіоналізм, ініціативу    в  здійсненні  конкретних  акцій,  за  активну  участь  у  житті  територіальної  громади  міста , заходів  тощо.

Подякою  відзначаються  окремі  громадяни,  працівники  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств, установ, організацій  та  інших  господарських  структур,  об»єднань  громадян,  активісти  громадського  життя  міста,  голови вуличних  комітетів, депутати  міської  ради,трудові колективи, громадські об’єднання, вуличні комітети, релігійні конфесії та інші.

Відзначення  Подякою  проводиться  за  поданням  міськвиконкому, установ  та  організацій  із  зазначенням  заслуг  працівника. Відзначення  Подякою  може  проводитись  за особистою  ініціативою  міського  голови.

Рішення  про  відзначення  Подякою  приймається  міським   головою  або  особою, яка  виконує  його  обов»язки  і  оформляється  відповідним  розпорядженням.

Особам, яким  оголошена   Подяка,     вручається   матеріальна  допомога  або  вручається   цінний  подарунок  в  розмірі   до  300 грн., а також квіти на суму до 200 грн. Трудовим коллективам, громадським об’єднанням, вуличним комітетам, релігійним конфесіям та іншим виплачується грошова винагорода в сумі до 400 грн. або вручається цінний подарунок еквівалентний сумі винагороди, а також квіти на суму до 200 грн.

Особи, які  відзначені  Подякою,  можуть  бути  представлені  до  неї  повторно, не  раніше  як  через три  роки після попереднього.

     Облік  і  реєстрація  Подяк  здійснюється  секретарем  міської  ради.

Вручення Листа-подяки, медалі “Почесний громадянин“, грошової винагороди, здійснюється міським головою в урочистій обстановці.

Особам, які нагороджуються медаллю “Почесний громадянин міста“, вручається грошова винагорода або цінний подарунок в розмірі до 1000 грн.

Особам, які святкують 100-річний ювілей, виплачується матеріальна допомога або вручається цінний подарунок в розмірі   1000 грн.

Подружжю, в сім” ї яких народилася дитина 1 січня нового рокута 10 вересня (на День міста), виплачується матеріальна допомога або вручається  цінний подарунок в розмірі 1000 грн. , а подружжю, в сім”і яких народилася двійня і більше виплачується матеріальна допомога з розрахунку по 1000 грн на кожну дитину або вручається цінний подарунок  еквівалентний  визначеної  суми  допомоги”.

  

                                                                 РІШЕННЯ

             від   10 лютого  2017   року                                     №  459

 

Про  внесення змін та доповнень до Положення

 «Про заохочувальну відзнаку Барвінківського

 міського голови- нагрудний знак «За високі досягнення»

 

З метою вдосконалення порядку нагородження заохочувальною відзнакою Барвінківського міського голови-нагрудним знаком «За високі досягнення», враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії з питань  планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики,  щодо внесення змін та доповнень до Положення «Про заохочувальну відзнаку Барвінківського міського голови – нагрудним знаком «За високі досягнення» », затвердженого рішенням ІХ сесії міської  ради У скликання № 120 від 18 січня 2007 року із змінами та доповненнями, керуючись  п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні ”, міська  рада

 

                                                          ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни та доповнення до Положення «Про заохочувальну відзнаку Барвінківського міського голови – нагрудним знаком «За високі досягнення» », затвердженого рішенням ІХ сесії міської  ради У скликання № 120 від 18 січня 2007 року із змінами та доповненнями,  а саме:

 

- у підпункті 1.6. пункту 1 розділу 1 «Загальні положення» після слів «вручається цінний подарунок у розмірі до» цифру «250»  замінити на цифру « 500», після слів «вручаються квіти на суму до » цифру «100»  замінити на цифру « 300»,.

 

2.Затвердити Положення «Про заохочувальну відзнаку Барвінківського міського голови – нагрудний знак «За високі досягнення» » в новій редакції з урахуванням змін та доповнень (додається).

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики.

 

 

           Міський голова                                                   О.О. Бало

   

                              

ЗАТВЕРДЖЕНО:

10 лютого  2017 року рішення №459

  

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

Про заохочувальну відзнаку Барвінківського міського

голови – нагрудний знак «За високі досягнення»

 

1.Загальні положення

 

1.Це положення встановлює порядок  нагородження заохочувальною відзнакою Барвінківського міського голови – нагрудним знаком «За високі досягнення».

 

1.1.Заохочувальна відзнака Барвінківського міського голови – нагрудний знак «За високі досягнення» (далі заохочувальна відзнака) засновується для нагородження мешканців міста Барвінкового за визначні заслуги у розбудові міста, розвитку його економічного, соціально-культурного, гуманітарного, спортивного потенціалу, вихованні дітей, за благодійну, громадську діяльність, піднесенні його авторитету як на обласному, так і державному рівні, досягли визнання в різних галузях літератури та мистецтва, фізичної культури та спорту, різноманітних конкурсах, а також мешканців інших міст, громадян інших держав за особистий внесок в розвиток та розбудову міста.

 

1.2.Право визначення нагороджених заохочувальною відзнакою належить міському голові.

Заохочувальна відзнака присвоюється розпорядженням міського голови.

Нагородження заохочувальною відзнакою, як правило, приурочується до загальнодержавних свят, святкування визначних подій міста, професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, окремих осіб, підприємств,установ, організацій тощо»

 

1.3.Заохочувальною відзнакою нагороджується не більше ніж 15 осіб на рік, а в ювілейні роки – до 20 осіб.

 

1.4.Заохочувальна відзнака – нагрудний знак «За високі досягнення» посвідчення вручається міським головою чи, за його дорученням, секретарем міської ради або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

1.5.Ім’я громадянина, який нагороджується заохочувальною відзнакою заноситься до «Книги заохочувальних відзнак Барвінківського міського голови», що довічно зберігається у виконкому міської ради.

 

1.6.Особам, які у поточному році нагороджені заохочувальною відзнакою, надається матеріальна допомога або вручається цінний подарунок у розмірі до 500 грн. та вручаються квіти на суму до 300 грн.

 

 

      ІІ. Порядок висування кандидатур на отримання  заохочувальної відзнаки Барвінківської міської ради

 

2.1.Вся робота по узагальненню клопотань, підготовці пропозицій, їх обґрунтуванню, поданню їх на розгляд виконкому та міського голови,  підготовці проектів рішень покладається на виконком.

      Облік і реєстрація заохочувальних відзнак здійснюється посадовою особою міськвиконкому, яка відповідає за кадрову роботу. 

 

2.2.Клопотання щодо кандидатур на отримання заохочувальної відзнаки подаються на ім’я міського голови :

-постійними комісіями міськради, членами територіальної громади міста Барвінкового – юридичним та фізичним особам, зборами громадян міста ( при умові підтримання їх клопотання державними та громадськими організаціями, об’єднаннями тощо), трудовими колективами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, державними та громадськими організаціями, релігійними конфесіями.

 

2.3.Список кандидатур на заохочувальну відзнаку розглядається виконкомом Барвінківської міської ради та міським головою.

 

2.4.Для розгляду до  виконкому Барвінківської міської ради подаються документи-клопотання, які реєструються і мають містити :

 

-відомості про досягнення зазначеної особи у сферах діяльності п.1.2. та інших цього Положення ;

-листок з обліку кадрів, у якому зазначаються трудова діяльність особи, а також відомості про відзнаки,засвідчені підписом керівника за місцем роботи та скріплений відповідною печаткою ;

-відгук-клопотання підприємств, організацій та установ, трудових колективів, громадських організацій міста, зборів громадян, що підтримують дану кандидатуру;

-протокол ведення зборів громадян, підписаний  головою та секретарем зборів.

 

2.5.Клопотання про відзначення заохочувальною відзнакою без подання зазначених документів не розглядаються.

 

Ш.Обмеження щодо нагородження заохочувальною відзнакою

 

3.1.Нагороджуватись заохочувальною відзнакою не може громадянин, який раніше скоїв кримінальний злочин, був засуджений і судимість якого не погашена.

 

1У.Видача дублікатів нагрудного знаку

 

4.1.У разі втрати або псування нагрудного знаку дублікати не видаються.

4.2.Нагрудний знак «За високі досягнення» видається відповідно до рішення міськвиконкому безкоштовно.

 

 

 

РІШЕННЯ

 

     від  10 лютого  2017 року                                              №  460

 

Про  внесення змін та  доповнень до

рішення ХV  сесії  міської ради

VІІ скликання № 404  від  21 грудня  2016

року «Про виконання заходів  Програми «Молодь

Барвінківщини » за 2016 рік  та затвердження

 міських молодіжних заходів на 2017 рік».

 

З метою впорядкування проведення молодіжних  заходів та підтримки обдарованої, талановитої молоді,  керуючись п. 22 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до Додатку «Міські молодіжні заходи на 2017 рік», а саме  :

- зменшити  фінансування по заходах в графі 5  пункту 7 « Заходи для дітей та молоді на День міста»» з 3500 грн. на 2000 грн.

- збільшити фінансування по заходах в графі 5  пункту 1 « Турнір з важкої атлетики на кубок міського голови» з 4000 грн. на 5500 грн.

2. Додаток №1 «Міські молодіжні заходи на 2017 рік для реалізації Програми «Молодь Барвінківщини на 2016-2020 роки» викласти в новій редакції (додається)

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.).

 

             Міський  голова                                       О.О. Бало

                                                                                              

                                                                                                   Додаток №1

                                                                                                  Затверджено

                                                                       Рішенням ХVІІ сесії міської ради

                                            VІІ скликання №  від  10 лютого  2017  року № 460

 

                                 МІСЬКІ МОЛОДІЖНІ  

  ЗАХОДИ  на 2017 рік

для  реалізації  програми

«Молодь Барвінківщини на 2016-2020 роки»

 

 

№пп.

Заходи

термін

виконавець

сума, грн.

джерело фінансу

вання

1

2

3

4

5

6

1

Турнір з важкої атлетики на кубок міського голови

Березень 2017р

міськвиконком

5500

бюджет

2

Звітний концерт учнів дитячої музичної школи

Квітень 2017р.

міськвиконком

5000

бюджет

3

День захисту дітей

Травень 2017р.

міськвиконком

5000

бюджет

4

 Проведення звітного концерту танцювального ансамблю «Пролісок» серед учнівської молоді міста

Травень

2017р

міськвиконком

8500

бюджет

5

Звітний концерт хореографічного колективу «Грація» РБК

травень 2017р.

міськвиконком

6000

бюджет

6

Проведення змагання «Шкіряний м’яч»

Серпень-вересень 2017р.

міськвиконком

3600

бюджет

7

Заходи для дітей та молоді на День міста

Вересень 2017р.

міськвиконком

2000

бюджет

8

День українського козацтва

Жовтень 2017р

міськвиконком

4000

бюджет

9

Проведення свята «Святий Микола завітав» для дітей міста

Грудень 2017р.

міськвиконком

6000

бюжет

10

Проведення інтелектуальних  турнірів 

Грудень 2017р.

міськвиконком

3000

бюджет

 

Всього :

 

 

48600

 

 

 

                                                              РІШЕННЯ

 

  від 10 лютого 2017 року                                                     № 461

 

Про  внесення змін до Програми соціального захисту населення

міста Барвінкове на 2017-2018 роки

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради Рижової Н.С., враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26  та частиною 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

                                                        

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення міста Барвінкове на 2017-2018 роки, затверджену рішенням ХV сесії Барвінківської міської ради VIІ скликання від 27.12.2016 №398, а саме: 

1.1. в рядку 1  таблиці 1 розділу IV «Заходи та розрахунок потреб у коштах для реалізації»  цифри «160,3» замінити цифрами «190,3», виклавши її в новій редакції:

                                                                                                                                      Таблиція №1

№пп

Назва заходів

Орієнтовні обсяги фінансування,  тис.грн.

У тому числі по роках, тис.грн.:

Джерела фінансування

2017

2018

1

Надання разової адресної матеріальної допомоги громадянам на території Барвінківської міської ради

 

190,3

 

190,3

-

міський бюджет

 

2. Контроль  за  виконанням  рішення покласти  на  постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики   (Курілова Л.П.).

 

  Міський   голова                                                                      О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

 

     від 10 лютого 2017 року                                                    № 462

 

Про поновлення терміну дії та внесення змін до рішень

Барвінківської міської ради

 Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб  про поновлення терміну дії та внесення змін до рішень Барвінківської міської ради, доповідну записку начальника відділу ЗВСПтаРП виконавчого комітету міської ради Рижової Н.С., враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись статтями 12,  120, 122-124   Земельного  кодексу  України, пунктом 34 частини 1 статті 26  та статтею 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Поновити термін дії п.8 рішення ХХІ сесії Барвінківської міської ради VI скликання від 06 липня 2012 року №360 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою отримання їх у власність» що стосується гр.Салій Володимира Івановича, встановивши його до 01 вересня 2017 року.

2. Поновити термін дії п.2 рішення ХХІ сесії Барвінківської міської ради VI скликання від 06 липня 2012 року №359 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою отримання їх в оренду» що стосується гр.Салій Володимира Івановича, встановивши його до 01 вересня 2017 року.

3. Внести зміни до п.3 рішення ХХV сесії Барвінківської міської ради VI скликання від 24.10.2012 року №443, виклавши його в новій редакції:

«3. Надати УА СП ТОВ «КАІС» дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 3,0000 га для експлуатації та обслуговування існуючих нежитлових приміщень та стоянки сільськогосподарської техніки  по вул. Польовій, 1  в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області із земель не наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів, угіддя – землі промисловості».

4. Внести зміни в додаток 5 «Істотні  умови, які необхідно обумовити в договорі оренди земельної  ділянки з  гр. Мірошніченко В.С.» до  рішення ХХVІ сесії Барвінківської міської  ради  VІ скликання «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж та  складання документів, що посвідчують право оренди земельної  ділянки» від 28.12.2012 №496 (зі змінами) та викласти його в новій редакції (додаток 1).

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                                      О.О.Бало

 

 

РІШЕННЯ

 

                 від 10 лютого 2017 року                                                № 463

 

Про затвердження документації із землеустрою,

передачу земельних ділянок у власність та користування

 Розглянувши заяви громадян про затвердження документації із землеустрою, вважаючи обґрунтованими розміри площ земельних ділянок та їх цільового призначення, керуючись статтями 12,  116, 118, 121-124, 186   Земельного  кодексу  України,  пунктом 2 розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про державний земельний кадастр», розділом ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року №5245-VI, пунктом 34 частини 1 статті 26  та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Московська, №16 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області».

1.1. Передати  гр.Поляковй Валентині Іванівні (РНОКПП 1912600765) земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:007:0281  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Московська, №16  безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

1.2. Гр.Поляковій В.І.

1.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

1.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

2. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Пушкіна, №13-А в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області».

2.1. Передати  гр.Лифенко Тетяні Сергіївні (РНОКПП 3229306828) земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:002:0349  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Пушкіна, №13-А  безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

2.2. Гр.Лифенко Т.С.:

2.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

2.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Карпенка, №16 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області».

3.1. Передати  гр.Щиковському Олександру Анатолійовичу (РНОКПП 2800919690) земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:002:0348  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Карпенка, №16  безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

3.2. Гр.Щиковському О.А.:

3.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

3.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

4. Передати гр.Зін Людмилі Миколаївні  (РНОКПП 2276500829) безоплатно у  приватну власність земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:006:0223 площею 0,1000 га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Київська, №286 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

4.1. Гр.Зін Л.М.:

4.1.1. Виконувати обов'язки  власників земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

4.1.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.2. Вважати таким, що втратив чинність п.12 (з підпунктами) рішення XХХІХ сесії Барвінківської міської ради VI скликання від 20 лютого 2015 року №1031 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про передачу земельної  ділянки в оренду».

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

 

Міський голова                                                                                      О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

 

від 10 лютого 2017 року                                                                                   № 464 

 

Про внесення доповнень до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2017 році

 

Розглянувши заяви громадян щодо продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, на підставі ст.ст.12, 122, 127, 128 та 134 Земельного кодексу України, керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ст.59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

                                                        

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2017 році пунктом 6, та викласти його в новій редакції (додаток №1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                                       О.О.Бало

 

                                                                                                                Додаток №1

                                                                             до рішення  ХVІI сесії Барвінківської

                                                                                            міської ради VІІ скликання

                                                                                                    від 10.02.2017 №464

 

ПЕРЕЛІК

земельних ділянок несільськогосподарського

призначення, що підлягають продажу в 2017 році

 

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки

Землекористувач

Площа, га

1

вул.Центральна, №33/4

Мєдвєдєва Н.М.

0,0050

2

вул.Центральна, №15-Б

Шеруда Ю.А.

0,0089

3

вул.Центральна, 12

ТОВ ТД «Партнер»

0,2509

4

вул.Першотравнева, 2

ТОВ «Людмила»

0,1454

5

вул.Центральна, 85

Рябуха В.П.

0,0300

6

вул.Центральна, 26-Б

ТОВ «Харків-Капітал»

0,2824

 

Всього:

0,7226

 

 

Секретар міської ради                                                                          Г.В. Блудова

 

 

РІШЕННЯ

 

  від 10 лютого 2017 року                                                                              № 465

 

Про  внесення доповнень до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради Рижової Н.С., враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26  та частиною 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести доповнення до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки, затверджену рішенням V сесії Барвінківської міської ради VI скликання від 17.02.2011 №69 (зі змінами), а саме: 

1.1. таблицю 4 пункту 2.3 «Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення»  розділу 2 «Ведення державного земельного кадастру» доповнити пунктом 25:

Заходи

рік виконання

кошти для проведення робіт,т.грн.

Площа земель, що планується до продажу

місцевий бюджет

обласний бюджет

1

2

3

4

5

25. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована по вул.Центральна, №26-Б, м.Барвінкове

2017

5,0

 

0,2824

 

2. Контроль  за  виконанням  рішення покласти  на  постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                                              О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

 

від 10 лютого 2017 року                                                                              № 466

 

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок міста Барвінкове

 

Розглянувши звернення ТОВ «Харків-Капітал»  щодо продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення під майном, що належить йому на праві власності, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись статтями 12, 116, 122, 127 та 128 Земельного кодексу України, статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», пунктами 7 та 9 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Барвінківська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. З метою продажу ТОВ «Харків-Капітал» (код 32562659) забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка розташована по вул.Центральній (колишня вул.Леніна), №26-Б, м.Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області загальною площею 0,2824га (кадастровий №6320410100:00:007:0221), на якій розташоване нежитлове приміщення АЗС, яке належить ТОВ «Харків-Капітал» на праві приватної власності, надати дозвіл Барвінківському виконавчому комітету міської ради на проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки по вул.Центральній, №26-Б, м. Барвінкове, Харківської обл. (кадастровий №6320410100:00:007:0221).

1.1. Доручити міському голові Бало О.О. укласти із ТОВ «Харків-Капітал»  договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Встановити розмір авансового внеску в сумі 8138,86 грн. (вісім тисяч сто тридцять вісім гривень 86 коп.), що складає 1,5% (одна ціла п’ять десятих відсотка) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка станом на 10.02.2017 року складає 511878,24грн. (п’ятсот одинадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 24 коп.)

1.2.  Барвінківському виконавчому комітету міської ради надати експертну грошову оцінку земельної ділянки на затвердження Барвінківській міській раді. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                                           О.О. Бало

 

РІШЕННЯ

 

від 10 лютого 2017 року                                                                                     № 467

 

Про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки під будівництво свердловини №6Б на водозаборі ЦРЛ м.Барвінкове

        

З метою забезпечення якісною питною водою жителів міста, у відповідності до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», на виконання міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки керуючись ст.ст.12, 83  Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Попередньо погодити місце розташування земельної ділянки для будівництва та обслуговування свердловини №6Б на водозаборі ЦРЛ по  вул.Щорса, №2-А/2, м.Барвінкове, Харківська обл.,  орієнтовною площею 0,0900 га.

Земельна ділянка виділяється із земель комунальної власності, ненаданих у власність чи користування в межах населеного пункту – землі загального користування.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                                       О.О. Бало