Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

  

 

 

                            БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

    ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

                    ХХХVІ сесія  міської  ради  VІІ  скликання

 

РІШЕННЯ

 

від  25 червня  2018 року                                         № 895

 

Про затвердження порядку денного

позачергової ХХХVІ  сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд позачергової ХХХVІ сесії міської ради VІІ скликання  такий порядок денний:

1.Про внесення змін до рішення XXIX сесії міської ради VIIскликання  від 22 грудня 2017 року № 686 «Про бюджет м .Барвінкового на 2018 рік.» та додатків до нього ( зі змінами).

 Інформує :Янгурська Н.В.-  начальник -головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби

2.Про внесення змін та доповнень до « Програми обслуговування, утримання,ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» та додатків до нього (зі змінами).

 Інформує :Недвига В.О. – начальник відділу з питань благоустрою та розвитку інфраструктури житлово-комунальго господарства.

3. Про внесення змін та доповнень до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки» та додатків до нього (зі змінами).

 Інформує : Недвига В.О. – начальник відділу з питань благоустрою та розвитку інфраструктури житлово-комунальго господарства.

 

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

                РІШЕННЯ

 

від 25 червня 2018 року                                                      № 896

 

Про внесення змін до рішення XXIX сесії міської ради VII скликання  від 22 грудня 2017 року № 686 

«Про бюджет м .Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)

 

Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

     Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 686 « Про бюджет м.Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього, (зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 09.02.2018р. №727,рішенням міської ради від 02.03.2018р. №771, рішенням сесії від 20.03.2018р. №793, рішенням сесії від 06.04.2018р. №800, рішенням сесії від 04.05.2018р №828, рішенням сесії від 01.06.2018р.  №859 виклавши їх у новій редакції:

 

1.     Визначити на 2018 рік:

доходи міського  бюджету у сумі 21143.8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 16678,7 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 4465.1 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-видатки міського бюджету у сумі 22921.9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 15781,7 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 7140.2 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2018 рік.

4. Затвердити на 2018 рік  резервний фонд міського бюджету у сумі 149,7 тис. грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

 6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

 7. Установити профіцит міського бюджету у сумі 897,0 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 1012,3 тис.грн. та профіциту загального фонду  в сумі 1909,3 тис.грн.        

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 1012,3 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1909,3 тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 1909,3 тис.грн. за рахунок доходів, згідно з додатком  № 5 до цього рішення .

 8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 2675,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018року в сумі 765,7 тис.грн., та надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 1909,3 тис.грн. згідно з додатком  № 5 до цього рішення .

     9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами. Затвердити   ліміти споживання енергоносіїв у  натуральних  та  грошових  показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №6 до цього рішення.

     11. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№7 до цього рішення

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені

статтею 691 Бюджетного кодексу України.

         14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України .

         15. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та здійснювати   відповідні   видатки у 2018 році за   загальним  фондом   бюджету тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи

  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

     16. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого для бюджетних  установ  у  кошторисах на 2018 рік.

     17. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 18. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2018 рік.

19. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

20. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

21. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

22. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 25 червня 2018  року.

23. Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2018 рік ” у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

24. Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2018  рік покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.)

                

                Міський голова                                                                            О.О.Бало

  

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської міської ради позачергової XXXVI сесії  VII скликання № 896  від 25 червня 2018 року « Про внесення  змін  до рішення ХХІХ міської ради VII скликання від  22 грудня 2017 року № 686 « Про бюджет м.Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2018 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

I.Виділення коштів за рахунок трансфертів з районного бюджету.

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 30.05.2018 року №347 « Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області» та розпорядження Барвінківської районної ради від 21.06.2017 року №503-VII « Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами):

1. Збільшуються доходи  спеціального фонду за рахунок ККД 41052600 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення , вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  в сумі 1335674 грн.

 2. Збільшуються видатки спеціального фонду міського бюджету  в сумі 1335674 грн.  та направляються:

- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» 199900 грн.( поточний ремонт в м.Барвінкове вул.. Скрипника), КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів» 1135774 грн. ( капітальний ремонт ділянки дороги по вул..Штирова від №57 до №87-е в м.Барвінкове (коригування)).

II.Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

 Зробити переміщення з КФК на КФК по загальному фонду:

-з «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад»  КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» 2300грн. та направити їх на  « Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 2300 грн.

 

Міський голова                                                                            О.О.Бало

 

                РІШЕННЯ

від 25 червня  2018 року                                                     № 897

 

Про внесення змін та доповнень до

«Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки та додатків до нього (зі змінами)»

Відповідно до внесених змін до бюджету м.Барвінкове  на 2018 рік, з метою невідкладності вирішення соціально-економічних проблем міста, враховуючи пропозиції комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до додатків № 2 та № 4  «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки»», а саме:

1.1 Додаток № 2 «Заходи  щодо реалізації Програми  обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»:

     -додати в позицію «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Штирова від № 57 до № 87-е в м.Барвінкове Харківської області» - «виконання робіт» в стовбці фінансування з державного бюджету на 2018рік в графах Всього «3», «9» та «10» додати цифру 1135,774;

 -додати позицію «Поточний ремонт в м.Барвінкове  вул. Скрипника»  в стовбці фінансування з державного бюджету на 2018рік в графах Всього «3», «9» та «10» включити цифру 199,90;

-додати позицію «Придбання дорожніх знаків «Початок населеного пункту»» в стовбці фінансування на 2018рік в графах Всього «3», «9» та «11» додати цифру 6,50;

і дані позиції викласти в наступній редакції:

 

 

Назва заходу

 

Всього

Фінансування, тис.грн.    2018 рік

Всього

Д/бюджет

1

2

3

9

10

 

«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Штирова від № 57 до № 87-е в м.Барвінкове Харківської області» - «виконання робіт»

1135,774

1135,774

1135,774

 

Поточний ремонт в м.Барвінкове вул. Скрипника

199,90

199,90

199,90

 

Всього по додатку № 2

6897,69

3858,204

1335,674

 

 

Назва заходу

 

Всього

Фінансування, тис.грн.    2018 рік

Всього

М/бюджет

1

2

3

9

11

 

«Придбання дорожніх знаків «Початок населеного пункту»»

6,50

6,50

6,50

 

Всього по додатку № 2

6897,69

3858,204

2522,53

 1.2.Додаток № 4 «Заходи на 2018 рік щодо реалізації Програми обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкове на 2016-2020 роки»

-додати в позицію «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Штирова від № 57 до № 87-е в м.Барвінкове Харківської області» - «виконання робіт» в стовбці фінансування  з державного бюджету в графах «3» та «4» додати цифру 1135,774;

  -додати позицію «Поточний ремонт в м.Барвінкове вул. Скрипника»  в стовбці фінансування з державного бюджету в графах «3» та «4» включити цифру 199,90;

-додати позицію «Придбання дорожніх знаків «Початок населеного пункту»» в стовбці фінансування на 2018рік в графах Всього «3» та «5» додати цифру 6,50;

і дані позиції викласти в наступній редакції:

 

 

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.   

виконавець

Всього

Д/бюджет

1

2

3

4

6

 

«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Штирова від № 57 до № 87-е в м.Барвінкове Харківської області» - «виконання робіт»

1135,774

1135,774

виконавчий комітет міської ради

 

«Поточний ремонт в м.Барвінкове вул. Скрипника» 

199,90

199,90

  виконавчий комітет міської ради

 

 

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.   

виконавець

Всього

М/бюджет

1

2

3

5

6

 

«Придбання дорожніх знаків «Початок населеного пункту»»

6,50

6,50

виконавчий комітет міської ради

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» та додаток № 4 «Заходи на 2018 рік щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»  Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» в новій редакції (додаються).

3.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

                    РІШЕННЯ

 

 від 25 червня  2018 року                                                            № 898

 

Про внесення змін та доповнень до «Програми реформування

 та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове

на 2017-2020 роки»

З метою приведення до належного вигляду та благоустрою території в місті, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань  законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                 ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 2 «Заходи щодо реалізації Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки» «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки», а саме:

 розділ І «Санітарна очистка та благоустрій міста»

- в заході обслуговування зелених насаджень, скошення бур`янів по узбіччю доріг центральних вулиць міста та карантинних об`єктів в графі «3», «7» та «9» зменшити позицію на суму 5,62;

-в заході придбання державної символіки в графі «3», «7» та «9» зменшити позіцію на суму 0,60;

-в заході придбання святкових пано в графі «3», «7» та «9» зменшити позицію на суму 2,50;

-в заході проведення поховання безрідних в графі «3», «7» та «9» зменшити позицію на суму 0,60;

-в заході обслуговування міського полігону для твердих побутових відходів в графі «3», «7» та «9» зменшити позицію на суму 2,07;

-в заході придбання квітів в графі «3», «7» та «9» збільшити позіцію на суму 3,62;

-в заході виконання робіт з благоустрою території(облаштування зони відпочинку по вул. Центральній, встановлення малої архітектурної форми-фонтан) в графі «3», «7» та «9» збільшити позіцію на суму 10,07;

і дані позиції викласти в наступній редакції:

Назва заходу

 

Всього

 

Фінансування 2018 рік тис.грн.

Виконавець

Всього

місцевий

бюджет

1

2

3

7

9

16

 

обслуговування зелених насаджень, скошення бур`янів по узбіччю доріг центральних вулиць міста та карантинних об`єктів

71,463

54,38

54,38

КП «Благоустрій»

 

придбання державної символіки

4,10

3,40

3,40

КП «Благоустрій»

 

придбання святкових пано

7,50

2,50

2,50

КП «Благоустрій»

 

проведення поховання безрідних

4,06

3,40

3,40

КП «Благоустрій»

 

обслуговування міського полігону для твердих побутових відходів

21,322

17,93

17,93

КП «Благоустрій»

 

придбання квітів

39,42

23,620

23,620

КП «Благоустрій»

 

виконання робіт з благоустрою території(облаштування зони відпочинку по вул. Центральній, встановлення малої архітектурної форми-фонтан)

152,07

152,07

152,07

КП «Благоустрій»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Додаток № 2 «Заходи щодо реалізації Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки» «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки»  викласти в новій редакції (додається).

 3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства.

  

Міський  голова                                                                 О.О.Бало