Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

     від  23 вересня  2011 року                                                           №  190

 

Про  затвердження порядку денного ХІ сесії  Барвінківської  міської  ради УІ скликання

Відповідно до ст. ст. 43,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХІ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №26 «Про бюджет м.Барвінкового на 2011 рік».

                          Інформує : Домбровська Т.М. – в.о. головного бухгалтера

2.Про внесення змін та доповнень до міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та додатку №1 (зі змінами).

                      Інформує: : Блудова Г.В. ,секретар міської ради

3.Про внесення змін та доповнень до додатків №1 та №2 «Програми охорони навколишнього середовища м.Барвінкового на 2011-2015 роки та на перспективу до 2020 року».

                     Інформує: : Блудова Г.В. ,секретар міської ради

4.Про затвердження проектно-кошторисної документації.

                         Інформує: Докунін М.О.- спеціаліст з питань земельних відносин

       В.о.міського  голови                                      Блудова Г.В.

 

РІШЕННЯ

        від  23 вересня  2011 року                                                           №  191

           Про   внесення  змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року

№ 26 « Про бюджет м. Барвінкового на 2011 рік»

     Згідно постанови КМУ  від 23 лютого 2011 року №141 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловр-комунального господарства України від 08 липня  2011 р. № 112,  заслухавши інформацію про внесення змін до міського бюджету  2011 року зробити  переміщення бюджетних асигнувань по кодам,, керуючись  Законом  України  “ Про  Державний  бюджет    України   на  2011 рік”,   п.23  ст.26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи пропозицію комісії з питань бюджету та фінансів,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  відповідні   зміни  до   міського  бюджету на 2011 рік, затвердженого рішенням  Ш сесії міської ради Y! скликання № 26 від 06 січня 2011 року « Про бюджет м. Барвінкового на 2011 рік», із змінами, внесеними рішеннями міської ради від 17 лютого 2011 року № 52 , від 02 червня 2011 року №123 , X сесія  міської  ради  V! скликання від  12 серпня  2011 рок  № 163 та додатки до нього, виклавши в новій редакції. 

1.1. Затвердити  загальний    обсяг    доходів     міського    бюджету    м. Барвінкового   на   2011  рік  в  сумі   4545,4тис. грн.

1.2  Обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету визначити в  сумі 4047,5 тис.грн.  із них:

          - дотація вирівнювання , що одержується з районного бюджету – 302,0 тис. грн.

          - інша субвенція з районного бюджету -152,9 тис. грн.

 - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов»язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери , в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю -45,4 тис.грн.

       та   спеціального  фонду  міського бюджету  у  сумі - 497,9 тис. грн.,

              в т.ч. бюджет  розвитку – 307,0 тис. грн. ( додаток  № 1 ).

1.3.Затвердити  загальний  обсяг  видатків  міського  бюджету  м. Барвінкове  на  2011 рік у  сумі 4865,1тис. грн., в  тому  числі обсяг видатків  загального фонду  бюджету  у  сумі 4335,2 тис.грн   та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  у  сумі 529,9 тис.грн. за  функціональною ( додаток № 2)  та відомчою (додаток № 3)  структурою бюджету.

2.  Затвердити   обсяг  міжбюджетних  трансфертів (додаток № 4)  на 2011 рік :

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення.

3.  Встановити  розмір  оборотної  касової  готівки  міського бюджету 2011 р.у сумі 50,0 тис. грн.

 4. Затвердити перелік об»єктів  (додаток№5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

 5.Зробити переміщення з КФК на КФК  по спеціальному фонду:

- з КФК  170703 «Видатки  на  проведення  робіт,  пов»язаних із  будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та   утриманням  автомобільних  доріг»   з  КЕКВ 2133 « Капітальний ремонт інших об»єктів» в сумі 83,0 тис. грн. та направити їх на КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2420 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 83,0 тис.грн..( співфінансування на здійснення заходу будівництва свердловини на центральному водозаборі в м.Барвінкове Харківської обл..).

6. Внести зміни в рішення X сесія  міської  ради  V! скликання від  12 серпня  2011 року  № 163  в п.8 та п9

-         з КФК _250102 «Резервний фонд»  КЕКВ 3000 «Нерозподілені видатки» в сумі 2,0 тис. грн. та направити їх на КФК 100202 «Водопровідно - каналізаційне господарство» »  КЕКВ 1131« Предмети, матеріли, обладнання та інвентар,у тому числі м»який інвентар та обмундирування» в сумі 2.0тис.грн.( придбання електрокабеля ) та викласти в новій редакції :

з КФК _250102 «Резервний фонд»  КЕКВ 3000 «Нерозподілені видатки» в сумі 2,0 тис. грн. та направити їх на КФК 100202 «Водопровідно - каналізаційне господарство» »  КЕКВ 1131« Предмети, матеріли, обладнання та інвентар,у тому числі м»який інвентар та обмундирування» в сумі 2.0тис.грн.( придбання матеріалів),

-          КФК 100202 «Водопровідно - каналізаційне господарство» з КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10.0 тис. грн. та направити їх на КЕКВ 1131 « Предмети, матеріли, обладнання та інвентар,у тому числі м»який інвентар та обмундирування» в сумі 10.0 тис. грн.( придбання електрокабеля) ) та викласти в новій редакції : КФК 100202 «Водопровідно - каналізаційне господарство» з КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10.0 тис. грн. та направити їх на КЕКВ 1131 « Предмети, матеріли, обладнання та інвентар,у тому числі м»який інвентар та обмундирування» в сумі 10.0 тис.грн. 9 придбання матеріалів)

7. Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2011  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  та  фінансів.(Макаровська Л.В.)

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                 Г.В.Блудова

 

РІШЕННЯ

  від  23 вересня   2011 року                                                                   № 192

Про внесення змін та доповнень до  міської Програми

 «Питна вода України» на  2006-2020 роки»  та додатку № 1  (зі змінами)

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8.07.2011р. № 112 «Про затвердження розподілу коштів» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р № 141 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, та з метою надання якісних та стабільних послуг з питного водопостачання та водовідведення, керуючись Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням ХХХ сесії міської ради ІV скликання від 15.07.2005р. № 559,  а саме:

 - до  розділу VІ «Фінансове забезпечення виконання  Програми»

після позиції «на проведення геофізичних досліджень у гідрогеологічних свердловинах міста» доповнити наступною позицією «співфінансування на здійснення заходу будівництва свердловини  на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області» та  розділ VІ «Фінансове забезпечення виконання  Програми» викласти та затвердити в наступній редакції:

«YІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок:

-                                             коштів Державного бюджету (з урахуванням заходів, які фінансуються у   рамках державних програм і проектів, що реалізуються),

-                                             коштів міського бюджету на виконання заходів щодо розвитку та реформування питного водопостачання та водовідведення,  передбачених у бюджеті міста, в т.ч. спів фінансування :

ü     на щорічне покриття різниці між встановленими тарифами на комунальні послуги і вартістю виробництва цих послуг,

ü     на придбання та встановлення приладів обліку споживання води та теплової енергії,

ü     на розвиток і реконструкцію централізованої системи водопостачання та водовідведення,

ü     на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення сталого водопостачання та водовідведення,

ü     на енергозбереження  на підприємствах житлово-комунального господарства міста,

ü     на будівництво та реконструкція об’єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій,

ü     зменшення  нераціональних втрат і втрат на виробництво послуг,

ü     на оплату енергоносіїв,

ü     на удосконалення, заміну, відновлення підвідної електромережі об’єктів водопостачання та водовідведення,

ü     на удосконалення, заміну, відновлення підвідної  електромережі КНС міста,

ü     на проведення геофізичних досліджень у гідрогеологічних свердловинах міста,

ü     співфінансування на здійснення заходу будівництва свердловини  на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області».

-                                             коштів підприємства питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку,

-                                             інших джерел надходження (запозичення, гранти, благодійні внески тощо).»

2. Внести зміни та доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо виконання міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», а саме:

в «Розділі І «Забезпечення необхідної потужності та сталої роботи водозабору питної води»» доповнити графу № 2 «Назва заходу» наступними пунктами  та викласти в такій редакції:

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансування, тис грн..

Виконавець

Всього

міський

 

Співфінансування  на здійснення заходу будівництва свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області

 

2011

 

83,0

 

83,0

 

Міськвиконком

 

Розроблення проектно-кошторисної документації «Будівництво свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове.»

2011-2012

60,0

60,0

Міськвиконком

 

Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи водо забезпечення та водоочищення з установкою блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області»

2011-2012

45,0

45,0

Міськвиконком

 

Проведення експертизи робочого проекту:

-будівництво водонапірної башти Рожновського 520м3 по вул.Київській м.Барвінкове Харківської області»

-будівництво свердловини на центральному водозаборі в м.Барвінкове Харківської області».

 

 

2011-2012

 

 

 

 

 

2011-2012

 

 

2,2

 

 

 

 

        1,1

 

 

2,2

 

 

 

 

1,1

 

 

 

Міськвиконком

 

 

 

 

 

Міськвиконком

3.Затвердити додаток № 1 «Заходи щодо виконання міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» в новій редакції (додаються).

4.Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

В.о.міського голови                                                             

секретар міської ради                                                          Г.В.Блудова

 

 РІШЕННЯ

  від 23 вересня   2011 року                                                                 №  193

Про внесення змін та доповнень до додатків № 1 та № 2

«Програми охорони навколишнього

природного середовища м.Барвінкового

на 2011-2015 роки та на перспективу до 2020 року»

На виконання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та з метою поліпшення технічного стану та благоустрою водойм в місті, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись  п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатків № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Барвінкового на 2011-2015 роки та на перспективу до 2020 року» та № 2 «Заходи щодо реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Барвінкового на 2011-2015 роки та на перспективу до 2020 року» на 2011 рік», а саме:

- до додатку № 1:

в розділі «Охорона і раціональне використання водних ресурсів»  в пункті 1 в графі 2 «Зміст заходу» підпункт « - роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм» після слів «облаштування колодязів загального користування» доповнити позицією « - придбання вапна» та  дев’яту графу «місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища» доповнити  цифрою «1.2»  та даний підпункт викласти в наступній редакції:

Зміст  заходу

Місц. фонд охорони навколишнього природного середовища (тис.грн.)

1

2

9

Охорона і раціональне використання водних джерел

1.

- Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм:

-         встановлення та облаштування прибережних смуг на водних об’єктах

-         упорядкування берегів водоймищ та річки

-         облаштування колодязів загального користування

-         придбання вапна

 

 

 

 

6,0

3,3

1,2

в розділі «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів»  в пункті 1 в дев’ятій графі «місцевий фонд охорони навколишнього  природного середовища»  цифру «45,1»  замінити на  цифру «43,9» та даний розділ викласти в наступній редакції:

Зміст  заходу

Місц. фонд охорони навколишнього природного середовища (тис.грн.)

1

2

9

Раціональне використання  і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

1.

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків,  та отримання дозволів та інше, в т.ч. облаштування звалища огорожею (придбання ПММ, залізобетонних опор)

 

 

 

 

43.9

- до додатку № 2:

в пункті 1 в дев’ятій графі «місцевий фонд охорони навколишнього  природного середовища»  цифру «45,1»  замінити на  цифру «43,9» та даний розділ викласти в наступній редакції:

Зміст  заходу

Місц. фонд охорони навколишнього природного середовища (тис.грн.)

1

2

9

Раціональне використання  і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

1.

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків, в т.ч. облаштування звалища огорожею (придбання ПММ, залізобетонних опор)

 

 

 

 

43.9

 

внести доповнення, а саме: «Розділ 2 «Охорона і раціональне використання водних ресурсів»  та даний пункт викласти в наступній редакції:

Зміст  заходу

Місц. фонд охорони навколишнього природного середовища (тис.грн.)

1

2

9

Охорона і раціональне використання водних джерел

1.

- Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм:

-         встановлення та облаштування прибережних смуг на водних об’єктах

-         упорядкування берегів водоймищ та річки

-         облаштування колодязів загального користування

-         придбання вапна

 

 

 

 

6,0

3,3

1,2

2. Додатки № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища  міста Барвінкового на 2011 рік»  та  № 2 «Заходи щодо реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища  міста Барвінкового на 2011 рік», які затверджені  рішенням ІІІ сесії міської ради VІ скликання від 6.01.2011р. № 33, затвердити в новій редакції (додаються).

3.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (Прихода М.К).

          В.о.міського голови    

      секретар міської ради                                                               Г.В.Блудова

 

РІШЕННЯ

       від  23 вересня 2011 року                                                            № 194

Про затвердження проектно-кошторисної документації

Розглянувши проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Реконструкція системи водозабезпечення і водоочищення з установкою блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м. Барвінкове Харківської області», відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням ХХХ сесії ІV скликання від 15 липня 2005 року №559, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Реконструкція системи водозабезпечення і водоочищення з установкою блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м. Барвінкове Харківської області» в сумі 1218154 грн. (один мільйон двісті вісімнадцять тисяч сто п’ятдесят чотири грн.)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода).  

  В.о. міського голови                                               Г.В. Блудова

          секретар міської ради