Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                     МІСЬКОГО ГОЛОВИ

      12  грудня  2011 року                                                                                         № 445

Про заходи щодо захисту персональних даних

         З метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, урегулювання відносин, пов’язаних з їх захистом під час обробки, забезпечення для кожної людини її права на недоторканість особистого життя, зокрема щодо збирання інформації про особу у зв’язку з обробкою персональних даних, керуючись Конституцією України, Законами України «Про захист персональних даних», «Про інформацію»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                                                                          розпоряджуюсь :

1. Забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних та юридичних осіб її обробку та зберігання лише за згодою їх власників у відповідності до чинного законодавства України.

          2.Створити робочу групу виконавчого комітету міської ради щодо  проведення моніторингу існуючих баз персональних даних, власником яких є міська рада, виконавчий комітет міської ради  або його структурні підрозділи  та затвердити її персональний склад, що додається (додаток № 1).

           3.Робочій групі :

3.1. провести аналіз процесів обробки персональних даних в установі відповідно до основних завдань і функцій ;

3.2. відповідно до п. 1 ст. 6 закону визначити мету (чи декілька), з якою обробляються персональні дані установи;

3.3. відповідно до п.п. 2, 3 ст. 6 закону (відповідно до визначеної мети) проаналізувати склад та зміст персональних даних, що обробляються, первинні джерела відомостей про фізичну особу;

3.4. визначити правові підстави для обробки визначених БПД;

3.5.визначити, чи є персональні дані відповідними та ненадмірними стосовно визначеної мети та правових підстав;

3.6.привести перелік персональних даних у відповідність з метою та правовими підставами для обробки у визначених БПД;

4.Призначити відповідальною особою за внесення змін до статуту територіальної громади міста Барвінкове секретаря міської ради ;

5.Призначити спеціаліста з юридичних питань та регуляторної політики відділу ЖКГ відповідальним за розробку зразка та отримання від працівників, робота яких пов’язана з обробкою персональних даних, письмового зобов’язання щодо недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Дане зобов'язання відповідно до п.3 ст.10 Закону чинне після припинення ними діяльності,  пов'язаної з персональними  даними,  крім випадків, установлених законом.

6.Затвердити зразок типової форми зобов’язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом  (додаток № 2 додається ).

7.Призначити відповідальних за отримання документованої згоди на обробку персональних даних від суб’єктів персональних даних та письмове повідомлення працівників про їх права щодо захисту персональних даних, передбачених, зокрема п. 2 ст. 8 Закону:

-   – «Кадровий облік» , «Облік звернень громадян»;

-   – «Бухгалтерський облік» ;

-   – «Облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов» ;

-   – «Облік даних депутатів міської ради»;

-   – «Облік запитів на публічну інформацію».

8.Призначити спеціаліста 1 категорії  по роботі зі зверненнями громадян  відповідальною за підготовку проектів змін до посадових інструкцій працівників, виконання професійних обов’язків яких пов’язане з обробкою персональних даних;

9. Призначити відповідальною за підготовку проекту розпорядження щодо внесення змін до номенклатури справ міської ради та міськвиконкому секретаря міської ради ;

10.Призначити відповідальними за організацію роботи, створення умов та забезпечення захисту персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них  сторонніх осіб, що може призвести до розголошення або втрати інформації, обробку, зберігання, та використання у відповідності до чинного законодавства.:

- спеціаліста 1 категорії по роботі зі зверненнями громадян  – обробку персональних даних по базі «Кадровий облік» ;

- секретаря міської ради  – обробку персональних даних по базі «Облік даних депутатів міської ради » ;

-головного бухгалтера відділу бухгалтерської служби– обробку персональних даних по базі «Бухгалтерський облік »;

-спеціаліста 1 категорії із соціальних  питань  – обробку персональних даних по базі «Облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов».

-спеціаліста 1 категорії з юридичних питань та регуляторної політики відділу ЖКГ - обробку персональних даних по базі «Облік запитів на публічну інформацію».

11. Голові робочої групи - заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  :

-до 15.12.2011 підготувати проект розпорядження міського голови про узагальнення баз персональних даних з визначенням мети, змісту, обсягу, правові підстави, процедури обробки та відповідальних осіб, на яких покладено обов’язок організовувати роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці.

-до 31.12.2011 року зареєструвати існуючі бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних шляхом подання заяви до Державної служби України з питань захисту персональних даних ;

12.Зобов’язати спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян -своєчасно повідомляти уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних про зміну відомостей, що подаються для реєстрації бази персональних даних у визначений законом термін ;

13.Спеціалісту з юридичних питань та регуляторної політики розробити та затвердити на черговій сесії міської ради  Положення про обробку і захист персональних даних у базах даних, володільцем яких є виконавчий комітет міської ради ;

14.Спеціалісту 1 категорії з питань ЖКГ відділу ЖКГ оприлюднити розпорядження на офіційному веб-сайті  міської ради.

15. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

                    

      Міський  голова                                                             В.Г. Магда

 

Додаток № 2

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
щодо збереження інформації з обмеженим доступом

Я, _______________________________________________________________,
зобов’язуюсь:

- дотримуватись вимог законів і нормативно-правових актів України, локальних актів міської ради, виконавчого комітету міської ради, які регламентують роботу з інформацією з обмеженим доступом в установі ;

- без дозволу керівника апарату міськвиконкому не поширювати, не передавати фізичним та юридичним особам та не допускати розголошення будь-яким способом довіреної мені або такої, що стала мені відомою в процесі виконання професійних, службових чи трудових обов’язків, інформації з обмеженим доступом з бази персональних даних «Кадровий облік», в тому числі працівникам установи, які за своїми функціональними чи посадовими обов’язками не мають відношення до використання інформації з бази персональних даних «Кадровий облік»;

- не використовувати інформацію з бази персональних даних «Кадровий облік» для будь-яких цілей чи діяльності, крім діяльності, пов’язаної з виконанням мною моїх трудових обов’язків;

- на період відпустки всі носії інформації з бази персональних даних «Кадровий облік», які знаходитимуться у моєму користуванні, передавати іншому працівнику чи посадовій особі, яка буде виконувати мої трудові обов’язки на період моєї відпустки;

- негайно доповідати керівнику апарату міськвиконкому про факти розголошення інформації з обмеженим доступом чи втрати матеріальних носіїв інформації з бази персональних даних «Кадровий облік», ключів від службових приміщень, металевих шаф, штампу, особистих ідентифікаторів доступу, а також про намагання сторонніх осіб у будь-який спосіб отримати від мене інформацію, що становить персональні дані працівників установи;

- при переведенні на іншу посаду та при звільненні з роботи всі носії інформації з бази персональних даних «Кадровий облік», технічні засоби для роботи з цією інформацією, які надавались мені в користування, передати визначеним керівництвом установи посадовим особам у встановленому порядку;

- при переведенні на іншу посаду та після звільнення з роботи не використовувати з будь-якою метою або в інтересах інших осіб будь-які відомі мені відомості з бази персональних даних «Кадровий облік».
Мені відомо, що у разі порушення мною цього зобов’язання я буду нести відповідальність, встановлену законами України. Я підтверджую, що не маю перед будь-якою особою жодних зобов’язань, що суперечать цьому зобов’язанню чи обмежують мою професійну діяльність з персональними даними працівників установи. Я згоден (згодна) з тим, що будь-які документи, які розроблятимуться особисто мною чи спільно з іншими працівниками установи під час моєї трудової діяльності та міститимуть персональні дані працівників міськвиконкому, є власністю установи та підпадають під дію законодавства про захист персональних даних.
Я згоден (згодна) з тим, що установа з метою захисту своїх інтересів та здійснення контролю за дотриманням мною законодавства про захист персональних даних може здійснювати контроль за моїм доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем установи та до мережі Інтернет, а також інші види контролю. З нормами чинного законодавства у сфері захисту персональних даних фізичних осіб ознайомлений (-на).

«___» _____________ 20 __ року,   ________________   (________________)