Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                          БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                                      ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

         від  ________ 2016 року                                                                               № ___

 

Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

На підставі ст. 7, 14,21, 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 р. № 760 «Деякі питання державного регулювання ринку комунальних послуг», розглянувши листи  генерального директора ХОКП «Дирекція розвитку  інфраструктури території» Вернигори О.О. від 19.07.2016р. № 43/07 та  від 01.08.2016р. № 04/08 щодо встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в м.Барвінкове, керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення по м. Барвінкове, які були розроблені ХОКП “Дирекція розвитку інфраструктури розвитку територій” для кожної групи споживачів окремо,:

·        водопостачання

-    для населення                    -   24 грн. 84 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-         для бюджетних установ        -   24 грн. 84 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-         для госпрозрахункових

підприємств                        -  24 грн. 84 коп. за 1 куб.м з ПДВ.

·        водовідведення

-    для населення                     - 34 грн. 27 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-    для бюджетних установ       -  34 грн. 27 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-         для госпрозрахункових

підприємств                           - 34 грн. 27 коп. за 1 куб.м з ПДВ.

2. Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення вступають в дію з моменту їх оприлюднення.

3. Виконавчому комітету Барвінківської міської ради оприлюднити  дане рішення в установленому порядку в 10-ти денний термін з дня його прийняття в районній газеті  «Вісті Барвінківщини».

4. Директору філії ХОКП “Дирекції розвитку інфраструктури території” Барвінківське підприємство комунального господарства Докучко Ю.А. проінформувати споживачів про зміну тарифів на комунальні послуги з водопостачання та водовідведення.

5.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Барвінківської ради від 12.02.2016 року № 12/16 “Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцар В.М..

 

   Міський голова                                                               О.О. Бало

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету міської ради до проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради  «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»

Цей аналіз регуляторного впливу  (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. № м1160-ІV та з урахуванням «Методики проведення аналізу  впливу регуляторного акту», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення».

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

1.1.Причини виникнення проблеми:

Основною метою діяльності ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» є задоволення суспільних потреб населення, підприємств, організацій, установ міста незалежно від форми власності у якісних послугах з водопостачання та водовідведення при найменших витратах, забезпечення розвитку підприємства, задоволення соціальних потреб та інтере6сів його працівників.

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  були встановлені рішення виконавчого комітету міської ради від 12.02.2016р. № 201 для  введені в дію для ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» з моменту їх оприлюднення та становлять:

-                    для установ та організацій, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів: на послуги з водопостачання  – 17 грн. 94 коп. за 1 м куб. з  ПДВ, на послуги з водовідведення – 22 грн. 43 коп.  за 1 м куб. з  ПДВ;

-                    для інших споживачів на послуги з водопостачання  – 23 грн. 40 коп. за 1 м куб. з  ПДВ, на послуги з водовідведення – 29 грн. 26 коп.  за 1 м куб. з  ПДВ.

Однак, тарифи на водопостачання та водовідведення, які  встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради № 12/16 від  12.02.2016р., з моменту їх встановлення  покривали лише 58,3% планової вартості у  2015 році послуг з водопостачання та 50,1% планової вартості у 2015 році послуг з водовідведення. (Фактично, діючі з лютого 2016 року тарифи були прийняті на рівні висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області від 27.09.2010 року № 2367 та № 2368 та відповідали рівню економічно обґрунтованих витрат підприємств у 2010 році).

Крім цього, з часу подання підприємством ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» у травні 2015 року  розрахунків планових тарифів  на 2015 рік відбулися зміни вартості складових витрат на послуги з водопостачання та водовідведення, а саме: підвищилася вартість електроенергії на 21,3% та збільшився рівень мінімальної заробітної плати на 19%.

Нові  економічно обґрунтовані тарифи розраховані на наступному рівні:

-        для установ та організацій, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів: на послуги з водопостачання  – 24 грн. 84 коп. за 1 м куб. з  ПДВ, на послуги з водовідведення – 34 грн. 27 коп.  за 1 м куб. з  ПДВ;

-        для інших споживачів на послуги з водопостачання  – 24 грн. 84 коп. за 1 м куб. з  ПДВ, на послуги з водовідведення –34 грн.  27 коп.  за 1 м куб. з  ПДВ.

Стаття 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р. № 1874-ІV, зобов’язує органи місцевого самоврядування затверджувати тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат   на їх виробництво. У разі затвердження тарифів на ці послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво  орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виробникам різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

В місцевому бюджеті на 2016 рік не передбачено коштів  на компенсацію різниці в тарифах.

Враховуючи те, що в таких умовах підприємство не буде мати можливості своєчасно і в повному обсязі проводити розрахунки за спожиту електроенергію та своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, єдиним шляхом вирішення даного питання є затвердження тарифів на рівні економічно обґрунтованих витрат.

1.2.Суб’єкти, на яких проблема впливає негативно:

Подальше здійснення господарської діяльності підприємством за діючими тарифами, може привести до виникнення негативних наслідків для ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»:

-                    збільшення збитків;

-                    погіршення умов оплати праці працівників з причини скрутного фінансового становища;

-                    поява та зростання заборгованості із заробітної плати;

-                    несвоєчасна оплата податкових платежів та виникнення заборгованості перед бюджетом;

-                    ріст плинності кадрів

-                    нарахування підприємству штрафних санкцій та пені за несвоєчасні та не в повному обсязі розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань;

-                    не  виконання в подальшому запланованих заходів з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період;

-                    несвоєчасне проведення реконструкції і модернізації основних засобів, що призведе до подальшого старіння обладнання, мереж та зростання рівня їх зносу.

Для споживачів:

-         зниження якості послуг та своєчасне їх надання.

Таким чином, зазначена проблема потребує вирішення шляхом прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення».

2.Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття даного регуляторного акту має на меті:

-                    приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення  у відповідність з економічно обґрунтованими витратами підприємства;

-                    забезпечення нормативної якості надання комунальних послуг;

-                    сповільнення темпів зносу основних засобів  ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»;

-         забезпечення сталої та безпечної роботи підприємства;

-                    забезпечення беззбиткової діяльності ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території», що відповідає вимогам ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Господарського кодексу України та ст..20 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»;

-                    вилучення необхідної компенсації різниці в тарифах з бюджету міста, що дозволить бюджету вивільнені кошти спрямувати на благоустрій міста та інші цілі;

-                    здійснення своєчасних розрахунків за енергоносії.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення  встановленої мети доцільно розглянути наступне:

3.1. Збереження існуючого стану, без зміни діючих тарифів та без надання дотації з міського бюджету.

У разі відмови від  введення нових тарифів не буде забезпечена беззбиткова діяльність підприємства.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася , є критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку порушується режим та якість надання послуг, а саме: підприємство може опинитися у скрутному фінансовому стані. Підприємство не може самостійно встановлювати свої тарифи, у зв’язку з тим що, ця функція, у відповідності з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», належить до компетенції місцевих органів самоврядування.

Крім того, ст..31 Закону України Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що органи  місцевого самоврядування повинні встановлювати

тарифи на житлово-комунальні послуги у розмірі саме економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі затвердження тарифів, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з місцевого бюджету підприємству-виробнику (виконавцю) послуг різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

3.2. Надання дотації з міського бюджету ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» в повному обсязі на покриття збитків, викликаних різницею в тарифах.

Дана альтернатива не може розглядатися, як оптимальний варіант вирішення проблеми, тому що коштів в бюджеті міської ради на ці цілі не передбачено.

Це призведе до збільшення ризику несвоєчасних розрахунків підприємства по зобов’язаннях по сплаті за енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали, затримки у виплаті заробітної плати, несвоєчасної сплати податків та обов’язкових платежів, що буде супроводжуватися зростанням кредиторської заборгованості, нарахуванням штрафних санкцій і як наслідок – споживачі ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» можуть залишитися без послуг з водопостачання та водовідведення.

4.Механізм розв’язання проблеми – затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для окремих груп споживачів.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

В разі при зняття регуляторного акту виконавчим комітетом міської ради будуть реалізовані повноваження, надані йому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення приведені у відповідність до витрат.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та держави внаслідок регуляторного акту.

Розрахунок очікуваних витрат та вигод від впровадження даного акту.

 

Вигоди та витрати:

6.1.Сфера інтересів місцевої влади та підприємства.

Вигоди:

-         забезпечення стабільного надання послуг з водопостачання та водовідведення;

-         покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення;

-         забезпечення сталої роботи ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»;

-         покращення умов праці робітників підприємства та збільшення надходжень до бюджету різних рівнів;

-         підвищення надійності роботи обладнання та мереж підприємства;

-         можливість довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства;

-         можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

-         підвищення інвестиційної привабливості підприємства для залучення коштів інвесторів.

Витрати:

-         кошти з міського бюджету для відшкодування збитків ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» у разі часткового підвищення тарифів на послуги до рівня неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат або у разі збереження діючих тарифів.

 

6.2.Сфера інтересів суб’єктів господарювання.

Вигоди:

-                    забезпечення сталого надання послуг з водопостачання та водовідведення;

-                    покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.

Витрати:

-                    Збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві, впливу коливань ринкових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акту пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним.

Дія даного акту є необмеженою до моменту настання факторі, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8.Відстеження регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

Повне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання ним чинності.