Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ  КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ

 

на закупівлю товару:

 

Автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням ”

(код за ДК 016-2010 – 29.10.5 – автомобілі  спеціальної  призначеності)

 

 

І. Загальні положення
2
1. Терміни, які вживаються  в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-17). Терміни , які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів
 
Повне найменування
Барвінківський виконавчий комітет міської ради
Місцезнаходження
Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  64701
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок  з учасниками

Гапон Євген Борисович - начальник відділу житлово-комунального господарства Барвінківського виконавчого комітету міської ради. Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  64701.    Тел.  05757-42236,   факс 05757-42007,    E-mail: barvrada2007@rambler.ru

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням                                          ( код 29.10.5. за ДК 016-2010  „Автомобілі спеціальної призначеності”)

 
вид предмета закупівлі
товар
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
Місце: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3.
Кількість: один сміттєвоз
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
На протязі 2013 року
4. Процедура закупівлі
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.
У додатках до ДКТ Учасника дозволяється надавати документи, що складені російською мовою (копії листів, угод, відгуків тощо). У разі надання цих документів іншою іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально.
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
1. процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів
Учасник , який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних тооргів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті10 Закону (2289-17)
2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від  їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (2289-17)
 ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів
 
 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріальноо завірених  документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*  у запечатому конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* крім оригіналів та нотаріально засвідчених документів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено: 
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: „Не відкривати до __________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”)
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повина складатися з :
Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,  та опис предмета закупівлі;
Документально підтвердженої документації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Банківська гарантія; 17500,00 (сімнадцять тисяч п’ятсот)грн.; 
Строк дії 90 календарних днів.
4.Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Повертається відповідно до ч.4 ст.24 Закону.
Не повертається відповідно до ч.3 ст. 24 Закону.
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом  90 днів (зазначаєтся замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів. Учасник має право:
Відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
Погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16  Закону (2289-17). Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії  до учасників відповідно до статті 16 Закону,  вимоги,  встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

А саме :

·        Реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок

·        Пропозиції конкурсних торгів з чітким визначенням вартості, поданої на фірмовому бланку згідно додатку № 1.  Пропозиція конкурсних торгів повинна містити наступне:    ціна товару ____ грн.,

умови оплати – відстрочка платежу за наданий товар _____ днів,

гарантійне обслуговування ­­­______ місяців.

·        довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід  (За формою що надана в додатку № 2)

·        довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази  (За формою що надана  в  додатку № 2)

·        Інформація в довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів із зазначенням предмету договору; назви, адреси замовників та П.І.Б., номеру телефону контактних осіб цих замовників, яким надавався товар, що є предметом закупівлі. (для підтвердження цієї вимоги в складі пропозиції з конкурсних торгів надаються копії договорів на поставку товарів та оригінали або копії відгуків замовників яким поставлявся аналогічний товар (не менше трьох за останні 2 роки відносно дати розкриття тобто 2011-2012рр.))

·        наявність фінансової спроможності надаються копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період. Баланс і форма 2 та форма 3 або у разі якщо учасник - юридична особа відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язана складати вказані документи, такий учасник подає копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього та надає в складі пропозиції конкурсних торгів інформацію про законодавчі підстави для їх ведення, складену в довільній формі

·        Оригінал довідки з обслуговуючого банку про наявність поточних рахунків та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не раніше ніж 10.03.2013 року

·        нотаріально завірену копію ліцензії з додатками на право здійснення торговельної  діяльності (продаж товару, який є предметом закупівлі), що є чинною на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

·        Копія Статуту або іншого установчого документу

·        Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб), номер поточного рахунку назва банку, МФО банку.

·        Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

·        Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

·        Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

·        Копія паспорту особи, яка підписує пропозицію конкурсних торгів.

·        Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

·       Довідка  щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, яка видана уповноваженою структурою (вказана довідка надається в оригіналі, або нотаріально завіреної копії) та повинна бути станом не раніше  01.04.2013р.

·        Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість – для учасника, який є платником податку на додану вартість, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника

·        Копію довідки про взяття на облік платника податків, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника

·        Копію документу, завірену печаткою* учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника, який підтверджує правомочність уповноваженої особи учасника на  підписання договору за результатами торгів (виписка  з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; наказ про призначення, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом або інше)

·        Довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про наявність чи відсутність фактів притягнення фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноваже-но учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

·        Довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про наявність чи відсутність фактів засудження фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення про-цедури закупівлі, за злочин, пов'язаний з порушенням процеду-ри закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

·        Письмове зобов’язання учасника, складене в довільній формі, щодо відсутності намірів чи вчинення свідомих або несвідомих дій, направлених на встановлення домовленості між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямованої на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника

·        Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  станом не раніше ніж 01.04.2013 року, що подається відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 20 жовтня 2005 року N 97

До витягу обов’язково повинні бути внесені такі відомості:
а) для юридичних осіб:
- серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
- місце проведення державної реєстрації; 
- розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи; 
- дата закінчення формування статутного або складеного капіталу юридичної особи; 
- керівник юридичної особи;
- засновники юридичної особи; 
- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; 
- основні види діяльності; 
- стан юридичної особи; 
- статус відомостей про юридичну особу;
б) для фізичної особи - підприємця: 
- дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
- серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
- місце проведення державної реєстрації; 
- дані про управителя майна фізичної особи - підприємця; 
- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи - підприємця без довіреності;
- основні види діяльності; 
- стан фізичної особи – підприємця;
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22  Закону (2289-17)

Технічне завдання.  Додаток № 3

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Не вимагається
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів
ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів
Особисто або поштою
місце подання пропозицій конкурсних торгів
Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3, кабінет № 1
Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)
13.05.2013р.,  09-00 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходення запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  кабінет заступника міського голови.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
13.05.2013р., 10-00 год
До участі у процедурі розкриття пропозицій кконкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтерджуються одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оглошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289-17)
V.  Оцінка пропозицій конкурсних торгів на визначення переможця 
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону (2289-17)

Для оцінки наданої учасником конкурсної пропозиції застосовується критерій :  ціна  (ч.5. ст 28 Закону)

1)     Ціна  - 80 балів отримує учасник з найменшою ціною.

Формула розрахунку балів учасників:

Бц = Цміnобч. * Бмахц,

де

Цмin – найменша ціна із запропонованих учасниками,

Цобч. – ціна (учасника) по якій ведеться розрахунок балів,

Бмахц – максимальна кількість балів по критерію ціна (80).

2)     Умови оплати -10 балів отримує учасник з найбільшим терміном відстрочки платежу.

Формула розрахунку:

Бв = Вобчмах. * Бмахв,

де

Вмах – найбільша відстрочка  із запропонованих учасниками,

Вобч – відстрочка (учасника) по якій ведеться розрахунок балів,

Бмахв – максимальна кількість балів по цьому критерію (10).

3)     Гарантійне обслуговування -10 балів отримує учасник з найбільшим терміном гарантійного обслуговування.

Формула розрахунку:

Бт = Тобчмах. * Бмахт,

де

Тмах – найбільший  термін  гарантійного  обслуговування  із запропонованих учасниками,

Тобч – термін  гарантійного  обслуговування  (учасника) по якому ведеться розрахунок балів,

Бмахт – максимальна кількість балів по цьому критерію (10).

 

Переможцем оголошується учасник, який у сумі набрав найбільшу кількість балів:     Бмах = Бц + Бв + Бт .

 

2. Виправлення арифметичних помилок
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється
3. Інша інформація
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник : не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статею 16 Закону (2289-17);
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення  пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону (2289-17)
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом (2289-17);
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
Ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансуваня закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непероборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дняприйняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
VІ. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
У день призначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 
2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю
Зазначається замовником відповідно до вимог статті  40, Закону (2289-17).
Істотні  умови  договору в додатку № 4.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю  з  вини учасника у строк, визначений Законом (2289-17),  замовник  повторно  визначає  найбільш  економічно вигідну  пропозицію  конкурсних  торгів  з тих, строк  дії яких ще не минув
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Не вимагається
 

 

Додаток 1

 

         «Пропозиція конкурсних торгів» подається на фірмовому бланку, якщо такий є та у вигляді наведеному нижче.

       Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

Відомості про учасника процедури закупівлі

Повне найменування  учасника

 

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Основні види діяльності за КВЕД

 

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні телефони)

 

Факс

 

Електронна адреса

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Ми, (повне найменування/ПІБ Учасника – фізичної особи), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах по предмету закупівлі – Код 29.10.5 за ДК 016-2010  Автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням - 1 од.) згідно з вимогами, що запропоновані замовником конкурсних торгів ( вказується номер оголошення, та номер ІБ «Вісник державних закупівель», у якому надруковано оголошення про заплановану закупівлю).

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги замовника на виконання зазначеного вище,  ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та згодні виконати вимоги замовника та Договору за наступною ціною:

 

Найменування

Модель

Ціна, грн. (без урахування ПДВ)

ПДВ,  грн.

Загальна вартість, грн. (з урахуванням ПДВ)

1.

Автомобілі спеціальної призначеності: Автомобіль- сміттєвоз  з  боковим завантаженням - 1 од.     

 (код за ДК 016-2010 – 29.10.5)

 

 

 

 

 

Загальна вартість пропозиції (цифрами та прописом)  _____________________________

                                                                                                                    (грн., з ПДВ)

 

 

          1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати (дня) розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені Договором.

4. Ми в повній мірі розуміємо всі вимоги замовника щодо предмету закупівлі, встановлені в оголошенні про проведення відкритих торгів та документації конкурсних торгів, а також погоджуємось з істотними умовами договору, що будуть включені до договору про закупівлю.

__________________              ____________                         ______________________

  (посада керівника)                       (підпис),           М. П.                        ( ПІБ )

 

Додаток № 2

 

Довідка, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для поставки товару

 

№ з/п

Найменування обладнання

Опис технічних можливостей обладнання

Кількість

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Довідка, що містить інформацію про наявність у учасника працівників необхідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

з/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта, спеціальність за фахом

 

Стаж роботи

Спеціальність та професійна кваліфікація

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 

ТехнічнЕ  ЗАВДАННЯ

 

Автомобіль-сміттєвоз  з боковим механізованим завантаженням, з місткістю бункера  від 7,5м3,

силова установка – дизель   

(код 29.10.5  за  ДКПП 016-2010)

 

Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, страхування та інших витрат, визначених законодавством.

Оплата за товар здійснюється безготівковим розрахунком.

При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – Учасник повинен замінити товар в асортименті та кількості вказаній в письмовій заявці Замовника.

Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та відповідним діючим стандартам ГОСТ, ДСТУ, ТУ.

Предмет закупівлі:  автомобіль для збору та вивозу твердих побутових відходів (сміттєвоз з боковим завантаженням)

 

Технічні характеристики автомобіля:

Сміттєвоз  потрібен для механізованого завантаження твердих побутових відходів із стандартних контейнерів місткістю від 0,75м3 в кузов, їх ущільнення, перевезення і механізованого розвантаження.

 

Силова установка – дизель.

Об’єм бункера для сміття не менше 7,5 м3.

Система навантаження – маніпулятор бічний гідравлічний.

Сміттєвоз повинен бути обладнаний універсальним захватом – перевертачем для контейнерів  об’ємом  від 0,75 м3  до  1,2м3.

Вантажопідйомність перекидача не менш 500 кг.

Ущільнення твердих побутових відходів повинно здійснюватись за допомогою пресувальної плити.

Управління плитами пресувального механізму повинно бути електрогідравлічне, здійснюватися в автоматичному, напівавтоматичному або ручному режимі з пульта.

Пульт повинен бути обладнаний кнопкою аварійної зупинки механізму сміттєвозу, а також рукоятками управління  перекидачем контейнерів.

Управління підйомом – опусканням заднього борту і руху виштовхувальної плити повинно здійснюватись в ручному режимі з пульта в передній частині бункера.

Гідросистема повинна бути обладнана запобіжними клапанами для захисту системи від перевантажень.

Обладнання сміттєвоза повинно мати додаткову фару для освітлення робочої зони, ліхтар  освітлення пульта керування, металевий протипідкатний захисний буфер.

Машина повинна мати проблисковий маячок жовтого кольору.

Гарантійний термін експлуатації повинен бути не менше 12 місяців.

Учасник забезпечує гарантійне та сервісне обслуговування автомобіля протягом гарантійного періоду.

Учасник забезпечує технічною документацією українською або російською мовою.

 

У разі, якщо товар, представлений на конкурсні торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

 

 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  

1. Предмет договору 

1.1. Постачальник зобов'язаний поставити товар і передати  у визначений договором термін Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти і здійснити оплату за поставлений товар  на умовах даного Договору.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що поставляється згідно з даним Договором, визначаються Специфікацією, яка є невід’ємною частиною Договору.

 

          2.  Кількість, якість товару, гарантійне обслуговування.

2.1. Постачальник гарантує якість і надійність товару, що поставляється Замовнику.

2.2. Постачальник гарантує гарантійне обслуговування на протязі ______  місяців, з дня підписання акту приймання-передачі.

 

3. Ціна договору

3.1. Ціна на товар встановлюється в національній валюті України.

3.2. Ціна на товар відповідає пропозиції конкурсних торгів і залишається без змін на протязі дії Договору.

3.3. Ціна Договору становить _____________ грн. 

 

          4. Умови оплати.

4.1. Замовник сплачує Постачальнику за отриманий товар, згідно видаткової накладної на товар, виданої Постачальником та акта приймання-передачі.

4.2.  Розрахунки за поставлений товар здійснюються в безготівковому порядку .

 

5.  Термін та місце поставки товару.

5.1. Постачальник зобов’язаний поставити Товар Замовнику протягом ____ календарних днів з дати підписання договору.

5.2.Товар постачається Постачальником за адресою Замовника:  Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3.

 

6.   Права та обов’язки сторін

6.1. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у визначений договором термін Замовнику.

6.2. Замовник зобов’язаний прийняти і здійснити оплату за поставлений товар  на умовах даного Договору.

  

7.  Відповідальність сторін

7.1. За прострочення в поставці товару Постачальник сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 10% від вартості товару та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення поставки, від вартості товару, поставку якого прострочено, за кожний день прострочення поставки.

7.2. За прострочення терміну оплати товару з вини Замовника, він сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення поставки, від вартості товару, поставку якого прострочено, за кожний день прострочення поставки.

7.3. Всі спори за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. В разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він передається на розгляд Господарського суду, згідно з вимогами Господарського-процесуального кодексу України і діючого законодавства.

7.4. Замовник не несе відповідальності за прострочення терміну платежу,  в разі затримки проходження коштів в органах  управління  державної  казначейської служби.

 

8.  Строк дії договору

8.1.  Договір набирає чинності з дня підписання і діє  до 31.12.2013р., а в частині невиконаних зобов’язань до повного їх виконання.