Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

 ОБҐРУНТУВАННЯ

Застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

1.     Замовник:

 

1.1.  Найменування. Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради.

 

1.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    04058634.

 

1.3.  Місцезнаходження. Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,   64701.

 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупвлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, е-mail). Гапон Євген Борисович, начальник відділу житлово-комунального господарства Барвінківського виконавчого комітету міської ради. Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,   64701. Тел (05757)-42236, факс (05757)-42007, е-mail barvrada2007@rambler.ru .

 

  1.5.  Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ). Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради,  04058634.

  1.6.  Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі  в одного учасника. 22  жовтня 2013 року.

 

  2.   Джерело фінансування закупівлі. Міський бюджет

 

  3.   Інформація про предмет закупівлі:

 

      3.1. Найменування предмета закупвлі. 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

   

  3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  521,519Гкал.

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  Адмінбудівля та гараж  міської ради,  ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №3 і  міська  бібліотека.

   

  3.4. Строк  поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01 січня – 31 грудня 2014 р.

 

  4.    Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

 

  4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Харківське обласне комунальне підприємство „Дирекція розвитку інфраструктури території”.  

 

  4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03361721.

 

  4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. Майдан Свободи 5, Держпром, 3 під., 5 пов.,  м. Харків, 61022. тел. 057-7385755,   факс 057-7381877

5.    Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: „відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи”.

 

6.    Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

           31 грудня 2013 року закінчується фінансування договору № 2-Т „Про закупівлю теплової енергії за державні кошти” від 18 січня 2013р. між Барвінківською міською радою і  ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

         На даний час, на ринку постачання теплової енергії в м. Барвінкове Харківської області монопольне становище, як суб’єкт господарювання, займає Харківське обласне комунальне підприємство „Дирекція розвитку інфраструктури території” і інших постачальників не має (відповідно Переліку суб´єктів природних монополій Харківської області Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України).

         Беручи до уваги вищевикладене, у Барвінківської міської ради  виникає необхідність укладення договору про постачання теплової енергії на 2014 рік за процедурою закупівлі в одного учасника (на очікувану вартість предмета закупівлі) з  ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

         Неукладання з ХОКП «ДРІТ» договору на закупівлю теплової енергії може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, поставить під загрозу здоров’я та життя громадян м.Барвінкове, призведе до відключення від систем теплозабезпечення соціальних об’єктів (дитячих садків, бібліотеки), може стати причиною виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, спричинить до руйнування об’єктів соціальної сфери. 

         На підставі вищезазначеного, Барвінківському виконавчому комітету міської ради необхідно укласти договір з Харківським обласним комунальним підприємством „Дирекція розвитку інфраструктури території” на поставку теплової енергії для об’єктів міської ради в 2014 році в обсязі:  521,519 Гкал.  на загальну суму 520220 грн. з ПДВ (п’ятсот двадцять тисяч двісті двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ.  

 

  7.    Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

        1. п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-ІV, а саме: „відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи”.

       2. Перелік суб´єктів природних монополій Харківської області Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України ( у Переліку №62).

   


Начальник відділу житлово-комунального господарства

Барвінківського виконавчого комітету міської ради                                                Є.Б. Гапон