Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

від 27.12.2011 № 428

 

 

 

ПРОТОКОЛ

оцінки пропозицій конкурсних торгів

 

 

1.         Замовник

1.1. Найменування

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

1.2. Місцезнаходження

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3. 64701

1.3. Відповідальний за проведення торгів

Гапон Євген Борисович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Телефон  (05757) 4-22-36

Телефакс (05757) 4-20-07

2. Інформація про предмет закупівлі

«Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Київська в  м. Барвінкове Харківської обл.»

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

  13.08.2012р.,    № 265129(БУД)

4. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) відбулося 

        08-00                 17.09.2012р.

          (час)                              (дата)

5. Перелік відхилених  пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення.

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури оцінки.

– Публічне акціонерне товариство «Шляхове ремонтно-будівельне управління»,

 ціна пропозиції - 1157178,00 грн. з ПДВ,  умови оплати – відтермінування  2 дні;

– Філія «Барвінківський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДК «Автомобільні дороги України»,   ціна пропозиції693478,73 грн. з ПДВ,  умови оплати – відтермінування  10 днів.

7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).

       Для оцінки наданої учасником конкурсної пропозиції використовувались два критерії :

1)     ціна  - 50 балів отримує учасник з найменшою ціною

формула розрахунку балів інших учасників:

Б = Цмінобч * Бмах

де

Цмін – найменша ціна із запропонованих.

Цобч – ціна учасника по якій ведеться розрахунок балів

Бмах – максимальна кількість балів по цьому критерію

2)     Умови оплати – відстрочка 50 балів за найбільшу відстрочку

формула розрахунку балів інших учасників

Б= Вобчмах * Бмах,   

де

Вмах – найбільша відстрочка  із запропонованих.

Вобч – відстрочка учасника по якій ведеться розрахунок балів

Бмах – максимальна кількість балів по цьому критерію

відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

 

8. Оцінка пропозицій учасників:

 

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі

Критерії           оцінки     пропозицій   конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з про-позиціями конкурсних торгів (ціно-вими пропо-зиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оці-ночних одини-ць за критері-ями відповідно до методики оцінки (не за-повнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Публічне акціонерне товариство «Шляхове ремонтно-будівельне управління»

ЄДРПОУ  03336120             

Ціна

1157178,00 грн. з ПДВ

29,96

 

 

Сума балів

39,96

Умови оплати

2дні

 

10,00

Філія «Барвінківський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДК «Автомобільні дороги України»

ЄДРПОУ 03447196

Ціна

693478,73 грн. з ПДВ

50,00

 

 

Сума балів

100,00

Умови оплати

10 днів

 

50,00

 

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)   (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною)

          Переможцем відкритих торгів   по наданню послуг з  «Поточного ремонту  дороги комунальної власності по вул. Київська в  м. Барвінкове Харківської області»__визнано філію «Барвінківський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДК «Автомобільні дороги України».

 

10. Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства Гапон Є.Б.                        _______________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста відділу ЖКГ Топал Н.І. _______________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з соціальних питань  Курченко О.В.                                                             _______________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики відділу ЖКГ__

 Лямцев О.Л.                                                                                                                           _______________

                                                  (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                Гапон  Є.Б.                   ______________

                                                                                          (прізвище, ініціали)                         (підпис)                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів          Курченко О.В.             _______________

                                                                                          (прізвище, ініціали)                         (підпис)