Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ПРОТОКОЛ  №  10

засідання комітету з конкурсних торгів Барвінкіського виконавчого комітету міської ради

            м. Барвінкове                                                                                               08  травня  2013  року

Склад комітету з конкурсних торгів:  5 осіб

Присутні: 5 осіб:                               

Голова засідання:  Гапон Є.Б., голова комітету з конкурсних торгів, начальник відділу житлово комунального господарства виконавчого комітету міської ради;

Секретар засідання: Курченко О.В., секретар комітету з конкурсних торгів,  спеціаліст із соціальних питань виконавчого комітету міської ради;

                                   Лямцев О.Л., член комітету з конкурсних торгів,

                                   Топал Н.І., член комітету з конкурсних торгів,

                                   Янгурська Н.В., член комітету з конкурсних торгів

 

Порядок денний:     

               1.    Про внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю

«Код ДК  29.10.5  Автомобілі спеціальної призначеності»

(автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням - 1 од.)                               

СЛУХАЛИ: голову комітету з конкурсних торгів Гапона Є.Б., який повідомив про те, що згідно ч.2 статті 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

ВИСТУПИЛИ: Курченко О.В., яка сказала, що потрібно внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю «Код ДК  29.10.5  Автомобілі спеціальної призначеності» (автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням - 1 од.) та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до абз.4 ч.1 ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зміни до документації конкурсних торгів протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення.

ВИРІШИЛИ:

         1. Внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю «Код ДК  29.10.5  Автомобілі спеціальної призначеності» (автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням - 1 од.), та затвердити її в новій редакції (додаток 1).

2. Доручити голові комітету з конкурсних торгів Гапону Є.Б. протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю, передати інформацію для оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону та додатково, дану інформацію, оприлюднити  на сайті Барвінківської міської ради.

3. Секретарю комітету з конкурсних торгів Курченко О.В. повідомити письмово протягом одного робочого дня про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

 

Голосували   „За” – одноголосно, „Проти” – не має, „Утримався” – не має.

в чому і поставили свої підписи:

 

                                            

             Голова комітету з конкурсних торгів:                                                   Є.Б. Гапон

 

               Заступник голови:                                                                                      Н.І. Топал

 

               Секретар комітету з конкурсних торгів:                                               О.В. Курченко

 

               Члени комітету з конкурсних торгів:                                                     О.Л. Лямцев

 

                                                                                                                                       Н.В. Янгурська

 

 

           Голова засідання                                                 Є.Б.  Гапон

 

           Секретар засідання                                             О.В. Курченко