Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ПРОТОКОЛ  № 20

засідання комітету з конкурсних торгів Барвінкіського виконавчого комітету міської ради

 

м. Барвінкове                                                                                        01 серпня  2012  року        0830 год

Склад комітету з конкурсних торгів:  5 чоловік

Присутні: 5 чоловік:                               

Голова засідання:  Гапон Є.Б., голова комітету з конкурсних торгів, начальник відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради;

Секретар засідання: Курченко О.В., секретар комітету з конкурсних торгів,  спеціаліст із соціальних питань виконавчого комітету міської ради;

                                     Лямцев О.Л., член комітету з конкурсних торгів,

                                     Топал Н.І., член комітету з конкурсних торгів,

                                     Янгурська Н.В., член комітету з конкурсних торгів.

Порядок денний:   

                               1.  Про проведення процедури закупівлі.

                               2. Про внесення змін до річного плану закупівель на 2012 рік та затвердження його в новій редакції.

                               3.   Визначення предмета та процедури закупівель.                  

1. СЛУХАЛИ: голову комітету з конкурсних торгів Гапона Є.Б., який сказав,  що на виконання розпоряджнення міського голови від 30 липня 2012 року  № 151  „Про проведення конкурсних торгів на визначення виконавця  по наданню послуг з поточного ремоту доріг комунальної власності в м. Барвінкове Харківської області” та  п.7, прийнятого ХХІІ сесією міської ради VІ скликання 13 липня 2012 року рішення № 376 „Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року № 259 «Про бюджет м. Барвінкового на 2012 рік»”, конкурсному комітету виконавчого комітету міської ради необхідно розпочати та  провести процедуру закупівлі по визначенню надавача послуг з „Поточного ремонту дороги по вулиці Червонозаводська в м. Барвінкове Харківської області”.

                     Для проведення процедури закупівлі необхідно опублікувати оголошення у державному офіційному виданні „Вісник державних закупівель” та розмістити на веб-порталі документацію конкурсних торгів

ВИСТУПИЛИ:  Лямцев О.Л., який підтримав пропозицію Гапона Є.Б.. щодо необхідності проведення процедури закупівлі по визначенню переможця з надання послуг по виконанню робіт на об’єкті „Поточний ремонт дороги по вулиці Червонозаводська в м. Барвінкове Харківської області”

ВИРІШИЛИ: 1.Розпочати та провести процедуру закупівлі  по визначенню переможця по наданню послуг з „Поточного ремонту дороги по вулиці Червонозаводська в м. Барвінкове Харківської області”.

                          2. Для проведення конкурсних торгів застосувати процедуру закупівлі відкриті торги.

                          3.Доручити голові комітету з конкурсних торгів Гапону Є.Б. підготувати оголошення та документацію конкурсних торгів на закупівлю послуг з „Поточного ремонту дороги по вулиці Червонозаводська в м. Барвінкове Харківської області” 

Голосували   „За” – одноголосно, „Проти” – не має, „Утримався” – не має.        

2. СЛУХАЛИ: голову комітету з конкурсних торгів Гапона Є.Б., який сказав, що враховуючи вищесказане, та керуючись ст.4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» необхідно внести зміни та доповнення до річного плану закупівель на 2012 рік, а саме:

-         графу «1» «Предмет закупівлі» доповнити пунктом „Поточний ремонт дороги по вулиці  Червонозаводська в м. Барвінкове Харківської області”;

-          графу «2» «Код КЕКВ (для бюджетних установ)» доповнити цифрами «1134»;

-         графу «3» «Джерело фінансування» доповнити «Місцевий бюджет»;

-         графу «4» «Очікувана вартість предмета закупівлі» доповнити  цифрами та словами ;

-          графу «5» « Процедура закупівлі»  доповнити словами «Відкриті торги»;

-         графу «6» «Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі» доповнити словом «серпень»;

-         графу «7» «Підрозділ(и) (особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) доповнити словами «Начальник відділу житлово-комунального господарства Гапон Є.Б.».

та затвердити Річний план закупівель на 2012 рік в новій редакції (додається).

ВИСТУПИЛИ:  Топал Н.І., яка підтримала пропозицію Гапона Є.Б. щодо необхідності внесення змін та доповнень  до річного плану закупівель на 2012 рік та його затвердження в новій редакції.

ВИРІШИЛИ:   1. Внести зміни і доповнення до річного плану закупівель на 2012 рік та затвердити його в новій редакції.

               2. Секретарю конкурсного комітету Курченко О.В. надіслати Державній казначейській службі України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі внесені у річний план зміни у визначений чинним законодавством термін. 

Голосували   „За” – одноголосно, „Проти” – не має, „Утримався” – не має.        

3. СЛУХАЛИ: голову комітету з конкурсних торгів Гапона Є.Б., який сказав, що, оскільки буде виконуватися поточний ремонт дороги, то Предметом закупівлі пропонується визначити, згідно п.п.2.2. пункта ІІ „Порядку визначення предмета закупівлі”, затвердженого Наказом Міністерства економіки України 26.07.2010р. N 921 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2010р. за N 623/17918 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі:  послуги з „Поточного ремонту дороги комунальної власності по вул. Червонозаводська в м. Барвінкове Харківької області”. Оскільки вартість предмета закупівлі становить більше 100,00 тис. грн. і для даного виду роботи існує постійно діючий ринок, то пропонується застосувати основну процедуру закупівлі: відкриті торги.

ВИСТУПИЛИ:  Янгурська Н.В., яка підтримала пропозицію Гапона Є.Б. щодо визначення  предметом закупівлі - послуга.

ВИРІШИЛИ:  Предметом закупівлі визначити послугу.

Голосували   „За” – одноголосно, „Проти” – не має, „Утримався” – не має.        

в чому і поставили свої підписи:                                            

             Голова комітету з конкурсних торгів:            Є.Б. Гапон

 

             Заступник голови:                                               Н.І. Топал

 

            Секретар комітету з конкурсних торгів:         О.В. Курченко

 

            Члени комітету з конкурсних торгів:               Н.В. Янгурська

 

                                                                                              О.Л. Лямцев                                       

        

 

        Голова засідання                                                 Є.Б.  Гапон

        Секретар засідання                                             О.В. Курченко