Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ПРОТОКОЛ

розкриття пропозицій конкурсних торгів

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

від 22.05.2013 року

 

1.     Замовник:

1.1. Найменування.

 Барвінківський міськвиконком Харківської області

1.2. Місцезнаходження.

 вул.Леніна, 3, м.Барвінкове, Харківська обл., 64701

1.3. Відповідальний за проведення торгів.

Гапон Євген Борисович, начальник відділу житлово-комунального господарства Барвінківського виконавчого комітету міської ради, тел./факс: (05757) 4-20-07

2. Інформація про предмет закупівлі:

код 29.10.5 - автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням - 1 од.)

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» 28 (771) від 08.04.2013 року,  оголошення № 104198

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося. 22.05.2013 року о 10-00 год.

Місце розкриття.

вул.Леніна, 3, м.Барвінкове, Харківська обл., 64701,  кабінет заступника голови

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 

 

Номер і дата реєстрації замов-ником пропозиції конкурсних торгів (ква-ліфікаційної пропо-зиції, цінової пропо-зиції)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєст-раційний номер облікової картки плат-ника податків*, місцезнаходження/ місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про на-явність чи відсут-ність необхідних документів, перед-бачених докумен-тацією конкурсних торгів  (запитом  щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета за-купівлі визначені за-мовником для надан-ня учасниками про-позицій щодо них)

Примітка

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

1

 

 22.05.2013 р

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Лугавтоспецтехніка»

Код ЄДРПОУ: 36561821

91047

м. Луганськ

вул. Оборонна,122

тел.. (0642) 34-73-24

В наявності

351 000 грн.00коп.

(триста п’ятдесят  одна тисяча 00 коп.)

 

2

 

 22.05.2013р.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Торгова компанія «ВЛІВ»

Код ЄДРПОУ:33180598

39631

Полтавська обл..

м. Кременчук

вул. Київська,64-а

тел.(0536) 768-25-48

В наявності

348 900грн. 00коп.

(триста сорок вісім тисяч дев’ятсот 00 коп.)

 

3

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

4

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

5

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

6. Присутні :

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

___представник Шпилька В.О.______________________________________підпис__________                                                       

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)

 

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства Гапон Є.Б.                               _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з контролю по благоустрою території м. Барвінкове  Топал Н.І.                   _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з соціальних питань  Курченко О.В.                                                                     _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики відділу ЖКГ__

 Лямцев О.Л.                                                                                                                                  _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

 

Головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби  Янгурська Н.В.        __                   _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                Гапон  Є.Б.                      ________

                                                                                          (прізвище, ініціали)                         (підпис)                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів          Курченко О.В.                  ________

                                                                                            прізвище, ініціали)                         (підпис)