Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Від 27.12.2011 № 428)

 

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

1.Замовник:

1.1. Найменування

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

1.2. Місцезнаходження

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3. 64701

1.3. Відповідальний за проведення торгів

Гапон Євген Борисович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Телефон  (05757) 4-22-36

Телефакс (05757) 4-20-07

2. Інформація про предмет закупівлі

РОБОТА   по будівництву об’єкта   «Газифікація  південно-західної  частини  м. Барвінкове Харківської  області  з  ГРП».   Будівництво газопроводу високого тиску Ø 219, 108 – 29,1п.м., низького тиску Ø250, 180, 160, 140, 110, 90, 75, 63 – 7787,1п.м., ГРП

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

  02.07.2012р.,    № 235347(БУД)

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося

02.08.2012р.                 10.00

     (дата)                      (час)

Місце розкриття   кабінет   заступника міського  голови

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

Номер і дата реєстрації замов-ником пропозиції конкурсних торгів (ква-ліфікаційної пропо-зиції, цінової пропо-зиції)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєст-раційний номер облікової картки плат-ника податків*, місцезнаходження/ місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про на-явність чи відсут-ність необхідних документів, перед-бачених докумен-тацією конкурсних торгів  (запитом  щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета за-купівлі визначені за-мовником для надан-ня учасниками про-позицій щодо них)

Примітка

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

1

02.08.2012р.

Товариство з обмеженою відпові-дальністю виробничо технічне підприємство„Теплоенергопром”, ЄДРПОУ  30237667.             

61106, м. Харків, пр. Московський, 283.   тел. 057-703-32-61

Всі документи в наявності

7179088,22 грн. з ПДВ

 

2

02.08.2012р.

Товариство з обмеженою відпові-дальністю „Газтехнобуд”,

ЄДРПОУ 34329007.

64250, Харківська обл., Балаклійський район, смт Червоний Донець, вул. Кулікова, буд.10, к.2. тел. 050-343-53-80

Всі документи в наявності

8783123,00 грн. з ПДВ

 

6. Присутні :

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

       Заступник директора ТОВ ВТП „Теплоенергопром”

       Сітало Анатолій Олександрович                                                                 підписано          

               (посада, прізвище, ініціали)                                                               (підпис)

 

Директор ТОВ „Газтехбуд” Шевченко Олександр Миколайович                             підписано          

                              (посада, прізвище, ініціали)                                                (підпис)

 

______________________-_________________________________________           _________-_____    

                                       (посада, прізвище, ініціали)                                           (підпис)   

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)

Зауважень не має_______________________________________________________________________

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Начальник відділу житлово-комунального господарства Гапон Є.Б.                               підписано

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з питань ЖКГ відділу ЖКГ Топал Н.І.                                                 підписано

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                       (підпис)

 

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії  Янгурська Н.В.                   підписано

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                        (підпис)

 

Спеціаліст з соціальних питань  Курченко О.В.                                                      підписано

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                         (підпис)

 

Спеціаліст з питань регуляторної політики та дозвільної системи Лямцев О.Л.  підписано

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                           (підпис) 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                Гапон  Є.Б.                      підписано

                                                                (прізвище, ініціали)              (підпис)                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів          Курченко О.В.                  підписано

                                                               (прізвище, ініціали)              (підпис)