Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Від 27.12.2011 № 428)

ПРОТОКОЛ

розкриття пропозицій конкурсних торгів

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

1.Замовник:

1.1. Найменування

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

1.2. Місцезнаходження

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3. 64701

1.3. Відповідальний за проведення торгів

Гапон Євген Борисович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Телефон  (05757) 4-22-36

Телефакс (05757) 4-20-07

2. Інформація про предмет закупівлі

«Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Червонозаводська  в м. Барвінкове Харківської області»

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

  13.08.2012р.,    № 265129(БУД)

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося

13.09.2012р.                 13.00

     (дата)                               (час)

Місце розкриття   кабінет   заступника міського  голови

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

 

Номер і дата реєстрації замов-ником пропозиції конкурсних торгів (ква-ліфікаційної пропо-зиції, цінової пропо-зиції)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєст-раційний номер облікової картки плат-ника податків*, місцезнаходження/ місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про на-явність чи відсут-ність необхідних документів, перед-бачених докумен-тацією конкурсних торгів  (запитом  щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета за-купівлі визначені за-мовником для надан-ня учасниками про-позицій щодо них)

Примітка

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

1

12.09.2012р.

Публічне акціонерне товариство «Шляхове ремонтно-будівельне управління»

ЄДРПОУ 03336120

64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Комсомольська, 98

Тел. (05743)-22359, факс (05743)-23935

Документи в наявності

1157178,00 грн. з ПДВ

 

2

13.09.2012р.

Філія «Барвінківський райавтодор»

ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДК «Автомобільні дороги України»

ЄДРПОУ 03447196.

64701, Харківська обл.,

м. Барвінкове, вул. Автодорожна, 3,  тел. (05757)-41322, 42416

Документи  в наявності

692479,14 грн.

 з ПДВ

 

 

6. Присутні :

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

       Начальник філії Барвінківський райавтодор Усатов І.А.                                                _________         

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                       (підпис)

 

____________________________________________________                                              ___________                                                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)                                                                                       (підпис)

 

 

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства Гапон Є.Б.                               _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з контролю по благоустрою території м. Барвінкове  Топал Н.І.                   _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з соціальних питань  Курченко О.В.                                                                     _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

Спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики відділу ЖКГ__

 Лямцев О.Л.                                                                                                                                  _________

                                                   (посада, прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                Гапон  Є.Б.                      ________

                                                                                          (прізвище, ініціали)                         (підпис)                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів          Курченко О.В.                  ________

                                                                                          (прізвище, ініціали)                         (підпис)