Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Від 27.12.2011 № 428)

РЕЄСТР

отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних  пропозицій, цінових пропозицій

 

1.Замовник:

1.1. Найменування

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

1.2. Місцезнаходження

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3. 64701

1.3. Відповідальний за проведення торгів

Гапон Є.Б.____

(прізвище, ініціали)

Телефон  (05757) 4-22-36

Телефакс (05757) 4-20-07

2. Інформація про предмет закупівлі

«Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул.   Київська  в м. Барвінкове Харківської області»

(найменування предмета закупівлі згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України)

3. Вид процедури закупівлі

Відкриті торги_________________________________________________________________________

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному друкованому виданні з питань державних закупівель.

  13.08.2012р.    №265129(БУД)

 

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) :

N
з/п

Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію)

Дотримання пе-редбачених у до-кументації кон-курсних торгів (запиті щодо ці-нових пропози-цій) вимог щодо форми подання пропозиції кон-курсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, ціно-вої пропозиції)

Підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію), та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто)

Примітка

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

1.

12,09,2012р.

16-15

нарочним

Публічне акціонерне товариство «Шляхове ремонтно-будівельне управління»

ЄДРПОУ 03336120

Вимоги дотримано

підпис

 

О. Курченко

 

2.

13.09.2012р.

08-15

особисто

Філія «Барвінківський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДК «Автомобільні дороги України»

ЄДРПОУ 03447196

 

 

 

Вимоги дотримано

підпис

 

О. Курченко

 

 

6. Інша  інформація

_______________________________________________________________________________________

 

7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) закінчилося        13.09.2012р.                                        09-00

                               (дата)                                        (час)

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                     Гапон  Є.Б.                 ________________

                                                                         (підпис)                        (прізвище, ініціали)                                        М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                Курченко О.В.             ________________

                                                                            (підпис)                   (прізвище, ініціали)