Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Барвінківський виконавчий комітет міської  ради

(повне найменування замовника)

 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 0405863

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі,

Грн.

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги з постачання теплової енергії

1161

Міський бюджет

       404 620,00 з ПДВ

(чотириста чотири тисячи шістсот двад-цять грн. 00 коп.  з ПДВ)

Закупівля в одного учасника

січень

Начальник відділу житлово-комунального господарства Гапон Є.Б.

 

Послуги з постачання  електричної енергії

1163

Міський бюджет

       231 290,00 з ПДВ

(двісті тридцять одна тисяча двісті дев’яносто грн. 00 коп.  з ПДВ)

Закупівля в одного учасника

січень

Начальник відділу житлово-комунального господарства Гапон Є.Б.

 

ВСЬОГО:

 

 

     635 910,00  з ПДВ

(шістсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот десять  грн. оо коп. з ПДВ)

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  28 грудня 2012р.      № 1

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Гапон Є.Б.

(прізвище, ініціали)

_______________     

 (підпис) М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Курченко О.В.
(прізвище, ініціали)

 

  (підпис)