Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани

 

 

                     

                                        БАРВІНКІВСЬКИЙ  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                              МІСЬКОЇ РАДИ

 

     Вул.Леніна,3, м.Барвінкове   64701  тел. 4-20-07, 4-22-36,  факс  - 4-20-07

                                     E-mall :  BARVRADA2007@RAMBLER.RU      Web : www.barvinkove-mrada.com.ua

    Код ЄДРПОУ  04058634

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні  комітету з конкурсних торгів

 Барвінківського виконавчого комітету  міської ради

протокол  № 10  від  «08»  травня  2013 р. 

Голова комітету

Гапон Є.Б.

 

_______________ (підпис)

М. П. 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ  КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ

 

на закупівлю товару:

 

Автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням ”

(код за ДК 016-2010 – 29.10.5 – автомобілі  спеціальної  призначеності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Барвінкове

2013р.

       Відповідно   статті 23 п.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 за № 2289- VІ (зі змінами та доповненнями) та згідно протоколу засідання  комітету з конкурсних торгів Барвінківського виконавчого комітету міської ради № 10 від 08.05.2013р. щодо внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю:

Усі довідки надані уповноваженими органами учаснику для пропозиції конкурсних торгів з датою розкриття на 13.05.2013 року вважатимуться дійсними під час розкриття пропозицій конкурсних торгів 22.05.2013 року.

 

 

І. Загальні положення
2
1. Терміни, які вживаються  в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 
2. Інформація про замовника торгів
 
Повне найменування
Барвінківський виконавчий комітет міської ради
Місцезнаходження
Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  64701
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок  з учасниками

Гапон Євген Борисович - начальник відділу житлово-комунального господарства Барвінківського виконавчого комітету міської ради. Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  64701.    Тел.  05757-42236,   факс 05757-42007,    E-mail: barvrada2007@rambler.ru

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням                                          ( код 29.10.5. за ДК 016-2010  „Автомобілі спеціальної призначеності”)

 
вид предмета закупівлі
товар
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
Місце: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3.
Кількість: один сміттєвоз
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
Протягом  2013 року
4. Процедура закупівлі
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.
У додатках до ДКТ Учасника дозволяється надавати документи, що складені російською мовою (копії листів, угод, відгуків тощо). У разі надання цих документів іншою іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально.
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
1. процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів
Учасник , який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних тооргів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті10 Закону 
2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від  їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 
 ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів
 
 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріальноо завірених  документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*  у запечатому конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* крім оригіналів та нотаріально засвідчених документів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено: 
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: „Не відкривати до __________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”)
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повина складатися з :

-         реєстру документів із зазначенням номерів відповідних сторінок;

-         форми пропозиції конкурсних торгів за формою згідно Додатку № 2;

-         документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

-         документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

-         документального підтвердження про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

-         документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (додаток № 1);

-         проекту договору з урахуванням істотних умов зазначених в додатку 6.

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на транспортування, навантаження та розвантаження,  страхування та  інші витрати.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розрахунку ціни  пропозиції не  включаються будь-які витрати, понесені учасником  у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов’язані із оформленням  забезпечення конкурсних торгів, витрати, пов’язані із укладанням  договору, у тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням та витрати, пов'язані з залученням експертів до роботи  комітету з конкурсних торгів на договірних засадах.  Зазначені витрати сплачуються  учасником  за рахунок його прибутку.

 
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке повинно бути подане у формі банківської гарантії на суму : 17500,00 (сімнадцять тисяч п’ятсот)грн.

Термін дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів має відповідати терміну дії пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

Поверення забезпечення конкурсних торгів: ст. 24 Закону.

Оригінал безвідкличної банківської гарантії  учасник вкладає в окремий файл та не прошиває з  іншими документами, а окремо кладе в  конверт і подає разом з пропозицією конкурсних торгів.

До пропозиції конкурсних торгів прошиваються:

-         копія банківської гарантії,

-         копія  Ліцензії НБУ,

-          копія довіреності на уповноважену особу, що підписує банківську гарантію.

 
 
4.Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

-закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
-укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

-відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

-закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

-відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

-непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

-ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств 
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом  90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів. 
Учасник має право:
Відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
Погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16  Закону Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії  до учасників відповідно до статті 16 Закону,  вимоги,  встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Відповідно до статті 17 Закону, замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником  не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Згідно з цією Документацією конкурсних торгів та Додатком 1 Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору про закупівлю у випадку акцепту його пропозиції конкурсних торгів, повинно запевнити Замовника у тому, що:

а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб);

в) Учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

 

 

 
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22  Закону 
Інформація про необхідні технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі зазначена в Додатку 5 Документації.

 

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники подають свої пропозиції конкурсних торгів відповідно до предмету закупівлі в цілому.

 
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів
ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів
Особисто або поштою
місце подання пропозицій конкурсних торгів
Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3, кабінет № 1
Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)
Пропозиції конкурсних торгів повинні бути подані не пізніше 22.05.2013р.,  09-00 год. дати, з урахуванням вимог Розділів III.

Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходення запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів
Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  кабінет заступника міського голови.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Розкриття пропозицій конкурсних торгів  відбудеться 22.05.2013р., 10-00 год
До участі у процедурі розкриття пропозицій кконкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтерджуються одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оглошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
V.  Оцінка пропозицій конкурсних торгів на визначення переможця 
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону та згідно Додатку № 3.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

2. Виправлення арифметичних помилок
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється
3. Інша інформація
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник : не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статею 16 Закону ;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення  пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом ;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
Ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансуваня закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непероборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дняприйняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
VІ. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
У день призначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 

На Учасника-переможця торгів покладаються всі витрати, пов'язані з залученням Експерта до роботи комітету з конкурсних торгів щодо юридичного супроводу державної закупівлі на договірних засадах (консультаційні послуги), згідно укладеного договору між Замовником та Юридичною фірмою (Експертом). Консультаційні послуги в сумі: три тисячі гривень повинні бути оплачені Учасником-переможцем торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання ним акцепту конкурсної пропозиції на рахунок Юридичної фірми.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 
2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю
Відповідно до вимог статті  40, Закону та визначені в додатку № 6
 
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю  з  вини учасника у строк, визначений Законом,  замовник  повторно  визначає  найбільш  економічно вигідну  пропозицію  конкурсних  торгів  з тих, строк  дії яких ще не минув
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Не вимагається

5. Процедура оскарження

Будь-який Учасник має можливість оскаржити протиправні рішення, дії чи бездіяльність Замовника, якщо такі мали місце внаслідок порушення Замовником процедури закупівлі.

Оскарження  рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у порядку, визначеному статтею 18 Закону.

Скаргу з приводу порушень Замовником торгів процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Учасник подає органу оскарження.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Впродовж одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі Державне казначейство України, редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, замовника та суб'єкта оскарження.

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю.

Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначається рішення про повне або часткове задоволення чи незадоволення скарги або залишення її без розгляду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства:

 

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

1.2. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.

1.3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видана не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні.

1.4. Документ, підтверджуючий повноваження особи, яка уповноважена підписувати договір (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента; довіреність керівника та інше).

1.5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  станом не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні.

1.5. Копія ліцензії, дозволів на право здійснення Учасником діяльності, передбаченої цією закупівлею (якщо предмет закупівлі згідно з законодавством потребує відповідних дозволів, ліцензій).

1.6. Копія паспорту (у разі якщо учасником є фізична особа).

1.7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (у разі якщо учасником є фізична особа)

 

 

2. Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження того, що він не має заборгованості по сплаті податків, зборів і обов’язкових платежів:

 

2.1. Копія довідки про взяття на облік платника податку .

2.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку.

2.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має достатньо обладнання, матеріально-технічну базу та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

 

3.1. Інформаційна довідка, відповідно до додатку 4, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.2. Інформаційна довідка, відповідно до додатку 4, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

 

4. Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження того, що він  має позитивні результати фінансового обігу:

 

4.1. Копія балансу за останній звітній період (форма Ф-1 «Баланс») – для юридичних осіб.

4.2. Копія Звіту про фінансові результати за останній  звітній період (форма Ф-2 «Звіт про фінансові результати») – для юридичних осіб.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період (форма Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів») – для юридичних осіб.

4.4. Копія квартального звіту для Фізичних осіб підприємців за останій звітній період.

4.5.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, станом не не раніше ніж 10.03.2013 року

У разі якщо учасник - юридична особа відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язана складати вказані документи, такий учасник подає копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього та надає в складі пропозиції конкурсних торгів інформацію про законодавчі підстави для їх ведення, складену в довільній формі.

 

 

5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він виконував аналогічні договори.

 

5.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів (в т.ч. за обсягом) в якій повинно бути зазначено: назва організації із якою укладено договір; адреса, телефон, П.І.П особи, яка відповідала за виконання договору; предмет закупівлі; термін виконання договору.

5.2. Копії аналогічних договорів (не менше 3-х).

5.3. Відгуки (рекомендації) від інших замовників (клієнтів) – не менше 3-х.

6. Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:

 

6.1. Оригінал або нотаріально завірену копію довідки (витягу) відповідного підрозділу Міністерства юстиції України про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство (датовану не раніше ніж дата виходу оголошення про проведення відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель).

6.2. Витяг з реєстру органів внутрішніх справ про те, що фізична особа, яка є учасником, або службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, засудженою не значиться, виданий не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

6.3. Довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про наявність чи відсутність фактів притягнення фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноваже-но учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

 

 

7. Документи, що підтверджують якість товару, що поставляється:

 

7.1. Детальний опис основних технічних (якісних) характеристик товарів; (Технічні вимоги, Специфікація, Якісні характеристики товару – за формою наведеною в Додатку №5)

7.3.  Сертифікат відповідності виробника з додатками.

7.4. Інформацію щодо гарантійного обслуговування та після продажне обслуговування;

 

8. Інші документи:

 

8.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

8.2. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі з підстав відповідно до статті 17 Закону України « Про здійснення державних закупівель».

 

 

Якщо учасник торгів невзмозі надати будь-який документ (довідку), який вимагається замовником для підтвердження відповідності пропозиції кваліфікаційним та іншим вимогам, то він повинен надати довідку з зазначенням причини.

 * Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені учасником відповідно до Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів;

б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

в) документи, які не передбачені чинним законодавством Украни при здійсненні господарської діяльності для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі пропозиції конкурсних торгів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

         «Пропозиція конкурсних торгів» подається на фірмовому бланку, якщо такий є та у вигляді наведеному нижче.

       Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

Відомості про учасника процедури закупівлі

Повне найменування  учасника

 

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Основні види діяльності за КВЕД

 

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні телефони)

 

Факс

 

Електронна адреса

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Ми, (повне найменування/ПІБ Учасника – фізичної особи), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах по предмету закупівлі – Код 29.10.5 за ДК 016-2010  Автомобілі спеціальної призначеності (автомобіль-сміттєвоз з боковим завантаженням - 1 од.) згідно з вимогами, що запропоновані замовником конкурсних торгів ( вказується номер оголошення, та номер ІБ «Вісник державних закупівель», у якому надруковано оголошення про заплановану закупівлю).

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги замовника на виконання зазначеного вище,  ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та згодні виконати вимоги замовника та Договору за наступною ціною:

 

Найменування

Модель

Ціна, грн. (без урахування ПДВ)*

ПДВ, * грн.

Загальна вартість, грн. (з урахуванням ПДВ)*

1.

Автомобілі спеціальної призначеності: Автомобіль- сміттєвоз  з  боковим завантаженням - 1 од.     

 (код за ДК 016-2010 – 29.10.5)

 

 

 

 

 

Загальна вартість пропозиції (цифрами та прописом)  _____________________________

                                                                                                                    (грн., з ПДВ)*

 

 

 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати (дня) розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені Договором.

4. Ми зобов'язуємося сплатити витрати пов'язані з залученням Експерта до роботи комітету з конкурсних торгів щодо юридичного супроводу державної закупівлі на договірних засадах (консультаційні послуги ) у сумі  три тисячі гривень згідно укладеного договору між Замовником та Юридичною фірмою протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання нами акцепту пропозиції  конкурсних торгів.

5. Ми в повній мірі розуміємо всі вимоги замовника щодо предмету закупівлі, встановлені в оголошенні про проведення відкритих торгів та документації конкурсних торгів, а також погоджуємось з істотними умовами договору, що будуть включені до договору про закупівлю.

6. Умови розрахунків: 60 календарних днів.

7. Строк поставки: 7 календарних днів.

 

* якщо Учасник не є платником ПДВ, то суму пропозиції зазначати без ПДВ.

 

__________________              ____________                         ______________________

  (посада керівника)                       (підпис),           М. П.                        ( ПІБ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 3

 

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

 Ціна.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 100 балів.

 

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.

 

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій  конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

Довідка, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для поставки товару

 

№ з/п

Найменування обладнання

Опис технічних можливостей обладнання

Кількість

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Довідка, що містить інформацію про наявність у учасника працівників необхідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

 

з/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта, спеціальність за фахом

 

Стаж роботи

Спеціальність та професійна кваліфікація

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

 

ТехнічнЕ  ЗАВДАННЯ

 

Автомобіль-сміттєвоз  з боковим механізованим завантаженням, з місткістю бункера  від 7,5м3,

силова установка – дизель   

(код 29.10.5  за  ДКПП 016-2010)

 

Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, страхування та інших витрат, визначених законодавством.

Оплата за товар здійснюється безготівковим розрахунком.

При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – Учасник повинен замінити товар в асортименті та кількості вказаній в письмовій заявці Замовника.

Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та відповідним діючим стандартам ГОСТ, ДСТУ, ТУ.

Предмет закупівлі:  автомобіль для збору та вивозу твердих побутових відходів (сміттєвоз з боковим завантаженням)

Технічні характеристики автомобіля:

Сміттєвоз  потрібен для механізованого завантаження твердих побутових відходів із стандартних контейнерів місткістю від 0,75м3 в кузов, їх ущільнення, перевезення і механізованого розвантаження.

Силова установка – дизель.

Об’єм бункера для сміття не менше 7,5 м3.

Система навантаження – маніпулятор бічний гідравлічний.

Сміттєвоз повинен бути обладнаний універсальним захватом – перевертачем для контейнерів  об’ємом  від 0,75 м3  до  1,2м3.

Вантажопідйомність перекидача не менш 500 кг.

Ущільнення твердих побутових відходів повинно здійснюватись за допомогою пресувальної плити.

Управління плитами пресувального механізму повинно бути електрогідравлічне, здійснюватися в автоматичному, напівавтоматичному або ручному режимі з пульта.

Пульт повинен бути обладнаний кнопкою аварійної зупинки механізму сміттєвозу, а також рукоятками управління  перекидачем контейнерів.

Управління підйомом – опусканням заднього борту і руху виштовхувальної плити повинно здійснюватись в ручному режимі з пульта в передній частині бункера.

Гідросистема повинна бути обладнана запобіжними клапанами для захисту системи від перевантажень.

Обладнання сміттєвоза повинно мати додаткову фару для освітлення робочої зони, ліхтар  освітлення пульта керування, металевий протипідкатний захисний буфер.

Машина повинна мати проблисковий маячок жовтого кольору.

Гарантійний термін експлуатації повинен бути не менше 12 місяців.

Учасник забезпечує гарантійне та сервісне обслуговування автомобіля протягом гарантійного періоду.

Учасник забезпечує технічною документацією українською або російською мовою.

У разі, якщо товар, представлений на конкурсні торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

 

 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

    

1. Предмет договору 

Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що поставляється згідно з даним Договором, визначаються Специфікацією, яка є невід’ємною частиною Договору.

2.  Кількість, якість товару, гарантійне обслуговування.

Постачальник гарантує якість і надійність товару, що поставляється Замовнику.

Якість Товару обов’язково підтверджується сертифікатом якості/відповідності. Якщо протягом терміну придатності буде виявлено, що якість Товару не відповідає умовам Договору, Постачальник за свій рахунок зобов’язується замінити неякісний Товар протягом  10 (десяти) календарних  днів з моменту отримання письмового повідомлення (претензії) Замовника. Покупець має право повернути Постачальнику неякісний товар.

Постачальник гарантує гарантійне обслуговування на протязі ______  місяців, з дня підписання акту приймання-передачі.

3. Ціна договору

4. Умови оплати.

Замовник сплачує Постачальнику за отриманий товар, згідно видаткової накладної на товар, виданої Постачальником та акта приймання-передачі.

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в безготівковому порядку .

5.  Термін та місце поставки товару.

Товар постачається Постачальником протягом 7 календарних днів з моменту одержання Постачальником письмової заявки від Замовника будь-яким способом (листом, факсом). Товаросупровідні документи, які Постачальник повинен передати Замовнику: товаротранспортна накладна, податкова накладна, рахунок-фактура. У разі ненадання вказаних документів, Товар Покупцем не приймається.

Товар постачається Постачальником за адресою Замовника:  Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3.

6.   Права та обов’язки сторін

7.  Відповідальність сторін

За прострочення в поставці товару Постачальник сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 10% від вартості товару та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення поставки, від вартості товару, поставку якого прострочено, за кожний день прострочення поставки.

Замовник не несе відповідальності за прострочення терміну платежу,  в разі затримки проходження коштів в органах  управління  державної  казначейської служби.

8.  Строк дії договору

Договір набирає чинності з дня підписання і діє  до 31.12.2013р., а в частині невиконаних зобов’язань до повного їх виконання.