Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

Державне статистичне спостереження

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

0

4

0

5

8

6

3

4

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних

статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
                                   
за січень – березень  2012  року

Подають:

Термін подання

№ 1–торги

юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель":

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також підприємств, щодо яких здійснюються функції з управління комунальним майном) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих їм установах, організаціях, а також державних, комунальних, у тому числі казенних підприємствах, установах та господарських товариствах, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємствах, а також підприємствах і господарських товариствах, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств),  щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві.

не пізніше

16 числа після

звітного періоду

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

від 09.11.2011 № 290

1 Згідно з розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 31.05.2006р. № 296-р

 

Респондент:

 

Найменування:  БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): 64701,  ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,  м. БАРВІНКОВЕ,  вул.  ЛЕНІНА,  3

 

________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): БАРВІНКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

 

____________________________64701,  ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,  м. БАРВІНКОВЕ,  вул.  ЛЕНІНА,  3__________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

 

 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі без застосу-вання процедур

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

 

попередня кваліфікація учасників

закупівлі

в одного

учасника

 

А

Б

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ – одиниць

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р. 100 >= р. 101)

100

2

-

-

-

-

2

х

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися, в цілому

 

101

-

-

-

-

-

-

х

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) (р. 110 >= р. 112)

110

2

-

-

-

-

2

х

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)

112

-

-

-

-

-

-

х

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі (р. 120 >= р. 130)

120

2

-

-

-

-

2

х

Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі  за частинами предмета закупівлі (лотами)

121

2

-

-

-

-

2

х

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів

122

-

-

-

-

-

-

х

Кількість учасників – переможців

(р. 130 = р. 131 + р. 132)

130

2

-

-

-

-

2

х

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

вітчизняних

131

2

-

-

-

-

2

х

іноземних

132

-

-

-

-

-

-

х

Кількість укладених договорів

(р. 140 = р. 150 + р. 160)

140

2

-

-

-

-

2

 

15

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

з вітчизняними суб’єктами господарювання – резидентами України

150

2

-

-

-

-

2

        15

з іноземними суб’єктами господарювання – нерезидентами України

160

-

-

-

-

-

-

 

-

Кількість договорів, укладених за рамковими угодами

170

-

-

-

х

-

х

х

Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

180

-

-

-

-

-

-

 

5

Усьогозвернень щодо усунення порушень під час проведення  процедур закупівель

190

-

-

-

-

-

-

х

II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ – тис.грн.

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (р. 200 >= р. 201 + р. 202)

 

200

574,6

х

х

х

х

х

1512,7

кошти державних, казенних, комунальних підприємств

201

-

х

х

х

х

х

-

кошти  господарських товариств, у яких    державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

 

202

-

х

х

х

х

х

-

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210

574,6

-

-

-

-

574,6

Х

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

 

220

574,6

-

-

-

-

574,6

174,2

у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету України

221

-

-

-

-

-

-

-

коштів бюджету Автономної

Республіки Крим

222

-

-

-

-

-

-

-

коштів місцевих бюджетів

223

574,6

-

-

-

-

574,6

174,2

коштів Національного банку України

224

-

-

-

-

-

-

-

коштів державних  цільових  фондів, державних та місцевих фондів

225

-

-

-

-

-

-

-

коштів Пенсійного фонду України

226

-

-

-

-

-

-

-

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

227

-

-

-

-

-

-

-

державних кредитних ресурсів

228

-

-

-

-

-

-

-

коштів державних, казенних, комунальних підприємств

229

-

-

-

-

-

-

-

коштів господарських товариств , у яких  державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

230

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг

240

358,8

-

-

-

-

358,8

174,2

у тому числі

 

 

-

-

-

-

 

 

товарів

241

358,8

-

-

-

-

358,8

      97,7

робіт

242

-

-

-

-

-

-

63,5

послуг

243

-

-

-

-

-

-

13,0

Загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за договорами, укладеними

в попередні роки, які виконуються

 

250

-

-

-

-

-

-

30,5

 ____________________________________________                                                           В.Г. Магда

Місце підпису керівника та/або особи,                                                                                    (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                      

____________________________________________                                                      Н.В. Янгурська

                                                                                                                                         (ПІБ)

телефон:    4-22-36                      факс:    4-20-07           електронна пошта:    barvrada2007@rambler.ru