Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

                                                                N 1  від 27 жовтня 2014 року

1. Замовник:

1.1. Найменування. Барвінківський виконавчий комітет міської ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04058634

1.3. Місцезнаходження. Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,  64701.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Гапон Євген Борисович,  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3. 64701.  Тел. 05757-42236,   факс 05757-42007,    E-mail: barvrada2007@rambler.ru

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Барвінківський виконавчий комітет міської ради.  04058634

2. Джерело фінансування закупівлі. Міський бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. «Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Свердлова в  м. Барвінкове Харківської  області».

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 10 723,6 м2.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  Вул. Свердлова  в  м.Барвінкове, Харківської області.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Жовтень-грудень 2014 року.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності). www.barvinkove-mrada.com.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  №166069, "ВДЗ" №86(16.09.2014) від 16.09.2014

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. -

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  №179702, "ВДЗ" №111(21.10.2014) від 21.10.2014

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. -

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

6.4. Місце знаходження/місце проживання.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.10.2014р   09:00 год

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).  16.10.2014р     10:00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.  -

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. ­

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. -

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. 16.10.2014р.

12.2. Причини. Відсутність пропозицій (ніхто не виявив бажання приймати участь в торгах)

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.  –

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

      15. Склад комітету з конкурсних торгів ______________________________________________________

      (прізвище, ініціали та посади членів комітету з конкурсних  торгів)

 

Гапон Є.Б., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                           

 

Янгурська Н.В., начальник відділу бухгалтерської служби міськвиконкому,

головний бухгалтер                                                                                                              

 

КурченкоО.В.,спеціаліст І категорії з соціальних питань відділу земельних відносин

та соціальних питань                                                                  

 

Лямцев О.Л., спеціаліст І категорії з юридичних питань та регуляторної політики

відділу ЖКГ                                                                                                                          

 

Докунін М.О., начальник відділу земельних відносин та соціальних питань             

 

Блудова Д.В., спеціаліст відділу бухгалтерської служби

 

  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                     Є.Б. Гапон