Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Рішення виконкому
Плани
 

 

Звіт

про базове відстеження очікуваної  результативності  регуляторного

акта -  рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Барвінкового»

         1. Вид та назва регуляторного акта, результативність дії якого відстежується: рішення  міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Барвінкового”.

         2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ житлово-комунального господарства місквиконкому.

3. Цілі прийняття проекту регуляторного акта: врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг.

4.  Строк виконання заходів з відстеження: з 09.08.2011 по 29.08.2011

         5.   Тип відстеження:  базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: відстеження результативності дії регуляторного акту здійснювалося на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості укладених договорів між ритуальною службою і суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг та звернень громадян і суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав.

         7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність  регуляторного акта, а також способи їх одержання:

         Очікувана результативність регуляторного акта –  рішення міської ради  «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Барвінкового» відстежувалася за кількісними показниками:

-  кількість укладених договорів між ритуальною службою та  суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

- кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо  порушень їхніх прав, які передбачені чинним законодавством ;

-  покращання обслуговування населення у галузі похоронної діяльності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта: головним чинником очікуваної результативності регуляторного акта є покращання обслуговування населення у галузі похоронної діяльності, урегулювання правових відносин між КП „Благоустрій”, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами.

9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 У результаті дії регуляторного акта - рішення міської ради «Про затвердження Положення про надання ритуальних послуг на території міста Барвінкового» досягнуто в значній мірі задекларовані цілі, а саме:

- обслуговування населення здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про поховання та похоронну справу”;

- врегулювання відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання в частині укладання договорів.

Спеціаліст з юридичних питань                                                                    

 та регуляторної політики відділу ЖКГ                                                    О.Л. Лямцев