Регламент

Розділ І. Загальні положення.

Стаття 1. Міська  рада.

1. Барвінківська міська  рада (далі рада) є виборним   представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з 36 депутатів, які обрані населенням за можаритарно-пропорційною системою і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста , здійснює від її імені та в  інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом  територіальної громади міста Барвінкового, іншими чинними актами законодавства України та регламентом відповідної місцевої Ради.

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у суді та мати інші реквізити та повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 2. Предмет  регламенту.

1. Регламент міської ради визначає порядок проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених  Конституцією та законами України. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

2.Регламент міської ради затверджується не пізніше ніж на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень  до  Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії  повинні бути внесені зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, голови ради, а також за вимогою депутатів  більше ніж  одна третя від загального складу ради.

Стаття 3. Місце проведення та мова  ведення засідань ради.

1.Рада проводить пленарні засідання за адресою: м.Барвінкове вул. Леніна, 5.

2.Засідання ради та діловодство ведуться державною мовою. Промовець має право виступати іншою мовою.